Ви є тут

Головна

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Мікро- та наноелектроніки 19 25 1 14 9 8
Радіотехніки та телекомунікацій 28 6 2 16 8 6
Обліку і аудиту 16 32 3 16 25 23
Технології авіаційних двигунів 52 28 4 7 1 7
Електропостачання промислових підприємств 20 2 5 16 6 4
Обладнання та технології зварювального виробництва 3 4 6 16 13 5
Фізичного матеріалознавства 5 4 7 4 7 1
Теорії та практики перекладу 37 15 8 16 25 24
Програмних засобів 48 8 9 2 11 3
Фізики 15 43 10 16 25 30
Менеджменту 8 20 11 16 18 13
Машин і технології ливарного виробництва 6 9 12 16 3 2
Прикладної математики 36 43 13 6 25 26
Управління персоналом та економіка праці 27 7 14 16 23 18
Металорізальних верстатів та інструментів 45 37 15 1 21 16
Вищої та загальної математики 41 17 16 16 25 29
Міжнародних економічних відносин 4 12 17 16 20 11
Фізичного культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 58 43 18 16 25 51
Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 49 43 19 16 12 36
Автомобілів 22 14 20 16 25 22
Технології машинобудування 43 26 21 10 2 10
Економічної теорії та підприємництва 53 43 22 16 25 50
Управління фізичною культурою та спортом 10 1 23 16 25 14
Системного аналізу та обчислювальної математики 55 37 24 9 25 38
Інформаційних технологій електронних засобів 38 10 25 16 25 28
Фінансів і кредити 31 18 26 13 22 21
Електричних машин 26 13 27 16 25 27
Фізичної реабілітації та рекреації 34 22 28 5 25 19
Політології та права 23 43 29 16 25 43
Міжнародного туризму 40 33 30 16 25 46
Захисту інформації 30 28 31 16 25 37
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 33 43 32 16 16 39
Іноземної мови професійного спілкування 47 43 33 16 25 52
Транспортних технологій 39 3 34 16 14 20
Композиційних та порошкових матеріалів і технологій 7 37 35 16 5 17
Маркетингу 18 21 36 16 19 25
Приватної охоронної діяльності 32 24 37 16 25 40
Комп'ютерних систем та мереж 44 10 38 16 24 32
Обробки металів тиском 2 15 39 3 25 9
Будівельного виробництва та управління проектами 17 23 40 16 25 31
Конституційного, адміністративного та трудового права 14 37 41 16 25 41
Електричних та електронних апаратів 1 28 42 12 10 12
Електроприводу та автоматизації промислових установок 24 35 43 16 17 34
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 9 37 44 14 25 33
Теоретичної і загальної електротехніки 35 43 45 16 15 45
Соціальної роботи 12 27 46 16 25 35
Охорони праці і навколишнього середовища 51 43 47 16 25 53
Іноземних мов 56 43 48 16 25 56
Механіки 13 43 49 8 4 15
Психології 25 37 50 16 25 49
Журналістики 11 33 51 16 25 42
Двигунів внутрішнього згорання 29 31 52 16 25 48
Кримінального, цивільного та міжнародного права 21 35 53 16 25 47
Українознавства та загальної мовної підготовки 50 43 54 16 25 57
Інформаційних технологій в туризмі 46 43 55 16 25 54
Дизайну 54 19 56 11 25 44
Філософії 57 43 57 16 25 58
Військової підготовки 59 43 58 16 25 59
Хімії та екології 42 43 59 16 25 55