Ви є тут

Головна

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Електричних та електронних апаратів 1 28 42 12 10 12
Обробки металів тиском 2 15 39 3 25 9
Обладнання та технології зварювального виробництва 3 4 6 16 13 5
Міжнародних економічних відносин 4 12 17 16 20 11
Фізичного матеріалознавства 5 4 7 4 7 1
Машин і технології ливарного виробництва 6 9 12 16 3 2
Композиційних та порошкових матеріалів і технологій 7 37 35 16 5 17
Менеджменту 8 20 11 16 18 13
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 9 37 44 14 25 33
Управління фізичною культурою та спортом 10 1 23 16 25 14
Журналістики 11 33 51 16 25 42
Соціальної роботи 12 27 46 16 25 35
Механіки 13 43 49 8 4 15
Конституційного, адміністративного та трудового права 14 37 41 16 25 41
Фізики 15 43 10 16 25 30
Обліку і аудиту 16 32 3 16 25 23
Будівельного виробництва та управління проектами 17 23 40 16 25 31
Маркетингу 18 21 36 16 19 25
Мікро- та наноелектроніки 19 25 1 14 9 8
Електропостачання промислових підприємств 20 2 5 16 6 4
Кримінального, цивільного та міжнародного права 21 35 53 16 25 47
Автомобілів 22 14 20 16 25 22
Політології та права 23 43 29 16 25 43
Електроприводу та автоматизації промислових установок 24 35 43 16 17 34
Психології 25 37 50 16 25 49
Електричних машин 26 13 27 16 25 27
Управління персоналом та економіка праці 27 7 14 16 23 18
Радіотехніки та телекомунікацій 28 6 2 16 8 6
Двигунів внутрішнього згорання 29 31 52 16 25 48
Захисту інформації 30 28 31 16 25 37
Фінансів і кредити 31 18 26 13 22 21
Приватної охоронної діяльності 32 24 37 16 25 40
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 33 43 32 16 16 39
Фізичної реабілітації та рекреації 34 22 28 5 25 19
Теоретичної і загальної електротехніки 35 43 45 16 15 45
Прикладної математики 36 43 13 6 25 26
Теорії та практики перекладу 37 15 8 16 25 24
Інформаційних технологій електронних засобів 38 10 25 16 25 28
Транспортних технологій 39 3 34 16 14 20
Міжнародного туризму 40 33 30 16 25 46
Вищої та загальної математики 41 17 16 16 25 29
Хімії та екології 42 43 59 16 25 55
Технології машинобудування 43 26 21 10 2 10
Комп'ютерних систем та мереж 44 10 38 16 24 32
Металорізальних верстатів та інструментів 45 37 15 1 21 16
Інформаційних технологій в туризмі 46 43 55 16 25 54
Іноземної мови професійного спілкування 47 43 33 16 25 52
Програмних засобів 48 8 9 2 11 3
Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 49 43 19 16 12 36
Українознавства та загальної мовної підготовки 50 43 54 16 25 57
Охорони праці і навколишнього середовища 51 43 47 16 25 53
Технології авіаційних двигунів 52 28 4 7 1 7
Економічної теорії та підприємництва 53 43 22 16 25 50
Дизайну 54 19 56 11 25 44
Системного аналізу та обчислювальної математики 55 37 24 9 25 38
Іноземних мов 56 43 48 16 25 56
Філософії 57 43 57 16 25 58
Фізичного культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 58 43 18 16 25 51
Військової підготовки 59 43 58 16 25 59