Ви є тут

Головна

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Фізичного матеріалознавства 5 4 7 4 7 1
Машин і технології ливарного виробництва 6 9 12 16 3 2
Програмних засобів 48 8 9 2 11 3
Електропостачання промислових підприємств 20 2 5 16 6 4
Обладнання та технології зварювального виробництва 3 4 6 16 13 5
Радіотехніки та телекомунікацій 28 6 2 16 8 6
Технології авіаційних двигунів 52 28 4 7 1 7
Мікро- та наноелектроніки 19 25 1 14 9 8
Обробки металів тиском 2 15 39 3 25 9
Технології машинобудування 43 26 21 10 2 10
Міжнародних економічних відносин 4 12 17 16 20 11
Електричних та електронних апаратів 1 28 42 12 10 12
Менеджменту 8 20 11 16 18 13
Управління фізичною культурою та спортом 10 1 23 16 25 14
Механіки 13 43 49 8 4 15
Металорізальних верстатів та інструментів 45 37 15 1 21 16
Композиційних та порошкових матеріалів і технологій 7 37 35 16 5 17
Управління персоналом та економіка праці 27 7 14 16 23 18
Фізичної реабілітації та рекреації 34 22 28 5 25 19
Транспортних технологій 39 3 34 16 14 20
Фінансів і кредити 31 18 26 13 22 21
Автомобілів 22 14 20 16 25 22
Обліку і аудиту 16 32 3 16 25 23
Теорії та практики перекладу 37 15 8 16 25 24
Маркетингу 18 21 36 16 19 25
Прикладної математики 36 43 13 6 25 26
Електричних машин 26 13 27 16 25 27
Інформаційних технологій електронних засобів 38 10 25 16 25 28
Вищої та загальної математики 41 17 16 16 25 29
Фізики 15 43 10 16 25 30
Будівельного виробництва та управління проектами 17 23 40 16 25 31
Комп'ютерних систем та мереж 44 10 38 16 24 32
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 9 37 44 14 25 33
Електроприводу та автоматизації промислових установок 24 35 43 16 17 34
Соціальної роботи 12 27 46 16 25 35
Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 49 43 19 16 12 36
Захисту інформації 30 28 31 16 25 37
Системного аналізу та обчислювальної математики 55 37 24 9 25 38
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 33 43 32 16 16 39
Приватної охоронної діяльності 32 24 37 16 25 40
Конституційного, адміністративного та трудового права 14 37 41 16 25 41
Журналістики 11 33 51 16 25 42
Політології та права 23 43 29 16 25 43
Дизайну 54 19 56 11 25 44
Теоретичної і загальної електротехніки 35 43 45 16 15 45
Міжнародного туризму 40 33 30 16 25 46
Кримінального, цивільного та міжнародного права 21 35 53 16 25 47
Двигунів внутрішнього згорання 29 31 52 16 25 48
Психології 25 37 50 16 25 49
Економічної теорії та підприємництва 53 43 22 16 25 50
Фізичного культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 58 43 18 16 25 51
Іноземної мови професійного спілкування 47 43 33 16 25 52
Охорони праці і навколишнього середовища 51 43 47 16 25 53
Інформаційних технологій в туризмі 46 43 55 16 25 54
Хімії та екології 42 43 59 16 25 55
Іноземних мов 56 43 48 16 25 56
Українознавства та загальної мовної підготовки 50 43 54 16 25 57
Філософії 57 43 57 16 25 58
Військової підготовки 59 43 58 16 25 59