Ви є тут

Головна

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Управління фізичною культурою та спортом 10 1 23 16 25 14
Електропостачання промислових підприємств 20 2 5 16 6 4
Транспортних технологій 39 3 34 16 14 20
Фізичного матеріалознавства 5 4 7 4 7 1
Обладнання та технології зварювального виробництва 3 4 6 16 13 5
Радіотехніки та телекомунікацій 28 6 2 16 8 6
Управління персоналом та економіка праці 27 7 14 16 23 18
Програмних засобів 48 8 9 2 11 3
Машин і технології ливарного виробництва 6 9 12 16 3 2
Інформаційних технологій електронних засобів 38 10 25 16 25 28
Комп'ютерних систем та мереж 44 10 38 16 24 32
Міжнародних економічних відносин 4 12 17 16 20 11
Електричних машин 26 13 27 16 25 27
Автомобілів 22 14 20 16 25 22
Обробки металів тиском 2 15 39 3 25 9
Теорії та практики перекладу 37 15 8 16 25 24
Вищої та загальної математики 41 17 16 16 25 29
Фінансів і кредити 31 18 26 13 22 21
Дизайну 54 19 56 11 25 44
Менеджменту 8 20 11 16 18 13
Маркетингу 18 21 36 16 19 25
Фізичної реабілітації та рекреації 34 22 28 5 25 19
Будівельного виробництва та управління проектами 17 23 40 16 25 31
Приватної охоронної діяльності 32 24 37 16 25 40
Мікро- та наноелектроніки 19 25 1 14 9 8
Технології машинобудування 43 26 21 10 2 10
Соціальної роботи 12 27 46 16 25 35
Технології авіаційних двигунів 52 28 4 7 1 7
Електричних та електронних апаратів 1 28 42 12 10 12
Захисту інформації 30 28 31 16 25 37
Двигунів внутрішнього згорання 29 31 52 16 25 48
Обліку і аудиту 16 32 3 16 25 23
Міжнародного туризму 40 33 30 16 25 46
Журналістики 11 33 51 16 25 42
Електроприводу та автоматизації промислових установок 24 35 43 16 17 34
Кримінального, цивільного та міжнародного права 21 35 53 16 25 47
Металорізальних верстатів та інструментів 45 37 15 1 21 16
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 9 37 44 14 25 33
Композиційних та порошкових матеріалів і технологій 7 37 35 16 5 17
Системного аналізу та обчислювальної математики 55 37 24 9 25 38
Конституційного, адміністративного та трудового права 14 37 41 16 25 41
Психології 25 37 50 16 25 49
Механіки 13 43 49 8 4 15
Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 49 43 19 16 12 36
Охорони праці і навколишнього середовища 51 43 47 16 25 53
Хімії та екології 42 43 59 16 25 55
Теоретичної і загальної електротехніки 35 43 45 16 15 45
Фізики 15 43 10 16 25 30
Іноземних мов 56 43 48 16 25 56
Прикладної математики 36 43 13 6 25 26
Фізичного культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 58 43 18 16 25 51
Економічної теорії та підприємництва 53 43 22 16 25 50
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 33 43 32 16 16 39
Українознавства та загальної мовної підготовки 50 43 54 16 25 57
Філософії 57 43 57 16 25 58
Політології та права 23 43 29 16 25 43
Інформаційних технологій в туризмі 46 43 55 16 25 54
Іноземної мови професійного спілкування 47 43 33 16 25 52
Військової підготовки 59 43 58 16 25 59