Ви є тут

Головна

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Металорізальних верстатів та інструментів 45 37 15 1 21 16
Програмних засобів 48 8 9 2 11 3
Обробки металів тиском 2 15 39 3 25 9
Фізичного матеріалознавства 5 4 7 4 7 1
Фізичної реабілітації та рекреації 34 22 28 5 25 19
Прикладної математики 36 43 13 6 25 26
Технології авіаційних двигунів 52 28 4 7 1 7
Механіки 13 43 49 8 4 15
Системного аналізу та обчислювальної математики 55 37 24 9 25 38
Технології машинобудування 43 26 21 10 2 10
Дизайну 54 19 56 11 25 44
Електричних та електронних апаратів 1 28 42 12 10 12
Фінансів і кредити 31 18 26 13 22 21
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 9 37 44 14 25 33
Мікро- та наноелектроніки 19 25 1 14 9 8
Автомобілів 22 14 20 16 25 22
Транспортних технологій 39 3 34 16 14 20
Двигунів внутрішнього згорання 29 31 52 16 25 48
Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 49 43 19 16 12 36
Вищої та загальної математики 41 17 16 16 25 29
Машин і технології ливарного виробництва 6 9 12 16 3 2
Обладнання та технології зварювального виробництва 3 4 6 16 13 5
Композиційних та порошкових матеріалів і технологій 7 37 35 16 5 17
Охорони праці і навколишнього середовища 51 43 47 16 25 53
Хімії та екології 42 43 59 16 25 55
Будівельного виробництва та управління проектами 17 23 40 16 25 31
Електропостачання промислових підприємств 20 2 5 16 6 4
Електричних машин 26 13 27 16 25 27
Електроприводу та автоматизації промислових установок 24 35 43 16 17 34
Теоретичної і загальної електротехніки 35 43 45 16 15 45
Фізики 15 43 10 16 25 30
Іноземних мов 56 43 48 16 25 56
Радіотехніки та телекомунікацій 28 6 2 16 8 6
Інформаційних технологій електронних засобів 38 10 25 16 25 28
Захисту інформації 30 28 31 16 25 37
Комп'ютерних систем та мереж 44 10 38 16 24 32
Обліку і аудиту 16 32 3 16 25 23
Менеджменту 8 20 11 16 18 13
Маркетингу 18 21 36 16 19 25
Фізичного культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 58 43 18 16 25 51
Економічної теорії та підприємництва 53 43 22 16 25 50
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 33 43 32 16 16 39
Міжнародних економічних відносин 4 12 17 16 20 11
Теорії та практики перекладу 37 15 8 16 25 24
Українознавства та загальної мовної підготовки 50 43 54 16 25 57
Філософії 57 43 57 16 25 58
Політології та права 23 43 29 16 25 43
Управління фізичною культурою та спортом 10 1 23 16 25 14
Приватної охоронної діяльності 32 24 37 16 25 40
Міжнародного туризму 40 33 30 16 25 46
Управління персоналом та економіка праці 27 7 14 16 23 18
Інформаційних технологій в туризмі 46 43 55 16 25 54
Іноземної мови професійного спілкування 47 43 33 16 25 52
Конституційного, адміністративного та трудового права 14 37 41 16 25 41
Кримінального, цивільного та міжнародного права 21 35 53 16 25 47
Психології 25 37 50 16 25 49
Соціальної роботи 12 27 46 16 25 35
Журналістики 11 33 51 16 25 42
Військової підготовки 59 43 58 16 25 59