Ви є тут

Головна

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 – науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 – результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 – оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 – міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 – фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 загальне рейтингове місце
Технології авіаційних двигунів 52 28 4 7 1 7
Технології машинобудування 43 26 21 10 2 10
Машин і технології ливарного виробництва 6 9 12 16 3 2
Механіки 13 43 49 8 4 15
Композиційних та порошкових матеріалів і технологій 7 37 35 16 5 17
Електропостачання промислових підприємств 20 2 5 16 6 4
Фізичного матеріалознавства 5 4 7 4 7 1
Радіотехніки та телекомунікацій 28 6 2 16 8 6
Мікро- та наноелектроніки 19 25 1 14 9 8
Електричних та електронних апаратів 1 28 42 12 10 12
Програмних засобів 48 8 9 2 11 3
Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 49 43 19 16 12 36
Обладнання та технології зварювального виробництва 3 4 6 16 13 5
Транспортних технологій 39 3 34 16 14 20
Теоретичної і загальної електротехніки 35 43 45 16 15 45
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 33 43 32 16 16 39
Електроприводу та автоматизації промислових установок 24 35 43 16 17 34
Менеджменту 8 20 11 16 18 13
Маркетингу 18 21 36 16 19 25
Міжнародних економічних відносин 4 12 17 16 20 11
Металорізальних верстатів та інструментів 45 37 15 1 21 16
Фінансів і кредити 31 18 26 13 22 21
Управління персоналом та економіка праці 27 7 14 16 23 18
Комп'ютерних систем та мереж 44 10 38 16 24 32
Автомобілів 22 14 20 16 25 22
Двигунів внутрішнього згорання 29 31 52 16 25 48
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 9 37 44 14 25 33
Обробки металів тиском 2 15 39 3 25 9
Вищої та загальної математики 41 17 16 16 25 29
Охорони праці і навколишнього середовища 51 43 47 16 25 53
Хімії та екології 42 43 59 16 25 55
Будівельного виробництва та управління проектами 17 23 40 16 25 31
Електричних машин 26 13 27 16 25 27
Фізики 15 43 10 16 25 30
Іноземних мов 56 43 48 16 25 56
Інформаційних технологій електронних засобів 38 10 25 16 25 28
Захисту інформації 30 28 31 16 25 37
Прикладної математики 36 43 13 6 25 26
Системного аналізу та обчислювальної математики 55 37 24 9 25 38
Обліку і аудиту 16 32 3 16 25 23
Фізичного культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 58 43 18 16 25 51
Економічної теорії та підприємництва 53 43 22 16 25 50
Теорії та практики перекладу 37 15 8 16 25 24
Дизайну 54 19 56 11 25 44
Українознавства та загальної мовної підготовки 50 43 54 16 25 57
Філософії 57 43 57 16 25 58
Політології та права 23 43 29 16 25 43
Управління фізичною культурою та спортом 10 1 23 16 25 14
Фізичної реабілітації та рекреації 34 22 28 5 25 19
Приватної охоронної діяльності 32 24 37 16 25 40
Міжнародного туризму 40 33 30 16 25 46
Інформаційних технологій в туризмі 46 43 55 16 25 54
Іноземної мови професійного спілкування 47 43 33 16 25 52
Конституційного, адміністративного та трудового права 14 37 41 16 25 41
Кримінального, цивільного та міжнародного права 21 35 53 16 25 47
Психології 25 37 50 16 25 49
Соціальної роботи 12 27 46 16 25 35
Журналістики 11 33 51 16 25 42
Військової підготовки 59 43 58 16 25 59