Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2021 рік.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Програмні засоби 15 2 1 1 1 1
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 6 6 21 9 3 2
Інформаційні технології електронних засобів 20 10 22 3 7 3
Обладнання та технологія зварювального виробництва 2 19 23 21 5 4
Менеджмент 3 10 13 16 20 5
Економіка та митна справа 16 10 16 10 19 6
Автомобілі 7 29 12 11 14 7
Конституційне, адміністративне та трудове право 4 22 14 23 13 8
Соціальна робота та психологія 11 5 2 37 18 9
Технологія авіаційних двигунів 8 29 18 29 4 10
Транспортні технології 30 7 45 11 8 11
Радіотехніка та телекомунікації 24 29 29 4 12 12
Електропривод та автоматизація промислових установок 27 1 35 2 27 13
Машини і технологія ливарного виробництва 1 9 39 7 28 14
Захист інформації 25 14 36 18 11 15
Електричні та електронні апарати 19 18 10 14 28 16
Мікро- та наноелектроніка 18 19 3 37 15 17
Міжнародні економічні відносини 12 29 15 24 17 18
Туристичний, готельний та ресторанний бізнес 9 16 20 20 28 19
Кримінальне, цивільне та міжнародне право 22 29 19 27 10 20
Електропостачання промислових підприємств 10 17 5 37 23 21
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 54 44 30 5 2 22
Управління фізичною культурою та спортом 29 3 28 31 24 23
Журналістика 26 29 7 37 15 24
Теорія та практика перекладу 14 26 4 37 28 25
Металорізальні верстати та інструменти 47 29 54 15 6 26
Фізична культура, олімпійські та не олімпійські види спорту 57 4 34 17 28 27
Електричні машини 28 10 31 37 26 28
Фізичне матеріалознавство 52 29 26 6 28 29
Загальноправові та політичні науки 21 29 24 28 28 30
Технологія машинобудування 39 26 27 19 28 31
Облік і опадаткування 32 29 17 33 25 32
Системний аналіз та обчислювальна математика 5 29 37 37 28 33
Фінанси, банківська справа та страхування 43 24 9 37 28 34
Політологія та право 34 44 32 37 9 35
Фізика 17 44 11 37 28 36
Філософія 23 44 6 37 28 37
Композиційні матеріали, хімія та технології 33 14 55 26 28 38
Комп’ютерні системи та мережи 55 26 38 13 28 39
Будівельне виробництво та управління проектами 37 29 40 22 28 40
Охорона праці і навколишнього середовища 51 44 33 8 28 41
Іноземні мови професійного спілкування 36 44 8 37 28 42
Дизайн 50 8 52 33 28 43
Двигуни внутрішнього згорання 46 29 42 25 28 44
Маркетинг та логістика 41 19 51 36 28 45
Прикладна математика 13 44 43 37 28 46
Обробка металів тиском 48 22 53 30 28 47
Деталі машин і підйомно-транспортні механізми 40 29 56 37 21 48
Фізична терапія та ерготерапія 49 29 44 31 28 49
Економічна теорія та підприємництво 35 44 48 37 22 50
Спеціальна освіта 44 24 57 37 28 51
Механіка 42 44 47 32 28 52
Іноземні мови 56 44 25 37 28 53
Українознавство та загальна мовна підготовка 31 44 50 37 28 54
Вища математика 38 44 46 37 28 55
Інфомаційні технології в туризмі 45 44 41 37 28 56
Теоретична і загальна електротехніка 53 44 49 33 28 57
Військової підготовки 58 44 57 37 28 58

Н.І. Висоцька
Патентно-інформаційний відділ