Ви є тут

Головна » Факультети » Машинобудівний

Кафедра металорізальних верстатів та інструментів

На кафедрі виконуються держбюджетні науково-дослідні роботи. За останні роки виконано держбюджетні теми:

  • «Створення автоматизованої системи проектування процесу обробки зубчатих конічних коліс з круговим зубом» (2003-2005рр.);
  • «Процеси контактної взаємодії в трибовузлах за умов знижених температур та динамічного навантаження» (2002-2004рр.);
  • «Вплив умов тримірного навантаження на довговічність деталей трибоз’єднань ГТУ під час експлуатації та виготовлення” (2006-2007рр.).
  • «Підвищення ефективності різання важкооброблюваних матеріалів» (2006-2009рр.).

Виконується кафедральна НДР на тему: 03419 «Забезпечення надійності технологічних систем конструкторсько-технологічними методами. Забезпечення параметрів якості технічних систем технологічними методами».

Кафедра МВІ займає загальну площу 690 м2 з якої площа відведена під навчальні аудиторії та лабораторії складає 650 м2. Аудиторії та лабораторії оснащено необхідними стендами та поліграфічними матеріалами, навчальними посібниками та мультимедійними системами.     

 

Ауд. 9. Загальна площа 22,6 м2. Лабораторія дослідження верстатів. В лабораторії встановлені токарні верстати для наукових досліджень та лабораторних робіт.

Ауд. 10. Загальна площа 43,6 м2. Лабораторія трибології.  В лабораторії встановлені машини тертя, прилади для дослідження тертя. Також проводяться лабораторні роботи, практичні заняття, наукові дослідження. 

Ауд. 13. Загальна площа 82,9 м2. Лабораторія електроерозійної обробки. Лабораторія оснащена верстатами для проведення лабораторних робіт та практичних занять. 

Ауд. 125. Загальна площа 67,85 м2. Лекційна. Предметна аудиторія з обробки матеріалів імені професора Борисова Б.Я.

Ауд. 147. Загальна площа 74,68 м2. Лабораторія різального інструменту. Аудиторія для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Різальний інструмент". В аудиторії є верстати для інструментального виробництва, вимірювальні прилади, наглядні посібники різального інструменту.

Ауд. 151. Загальна площа 289,5 м2. Лабораторія металорізальних верстатів та систем. Аудиторія для проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт. Аудиторія оснащена великою кількістю верстатів різних класів від універсальних до сучасних верстатів з ЧПК. Також у лабораторії знаходиться магістерський комп'ютерний клас та викладацька. 

Ауд. 166А. Загальна площа 15,73 м2. Головний Центр «ЗНТУ-Autodesk». Центр для впровадження передових технологій програмного забезпечення Autodesk в напрямку моделювання, програмування механічної обробки на верстатах з ЧПК, реверсної інженерії, технологій швидкого прототипування. Головний Центр «ЗНТУ-Autodesk» є базовим і головним центром співпраці 26 вузів України з компанією Autodesk у рамках проекту «Передові технології Autodesk вузам України».

Ауд. 229. Загальна площа 62,3 м2. Комп'ютерний клас на 25 робочих місць комп’ютерів останнього покоління. Все програмне забезпечення що використовується у комп’ютерному класі ліцензійне (Компас, SolidWorks, програмні продукти Autodesk).  Загальна вартість програмного забезпечення складає 1,5 млн $. Оснащена проекційною установкою. 

Ауд. 229А. Загальна площа 33,06 м2. Кабінет директора машинобудівного інституту та завідувача кафедри МВІ.

Ауд. 534. Загальна площа 78,66 м2. Лабораторія вимірювальних засобів. Лабораторія має велику кількість вимірювальних приладів та засобів контролю. В аудиторії проводяться лекції та лабораторні роботи з дисциплін для студентів МФ, ТФ, ІТФ факультетів.

 

Сторінки