Ви є тут

Головна
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Вимірювальні системи та сертифікація
Дослідження та випробування механічних систем
Експлуатація та обслуговування верстатів
Інструментальне забезпечення виробництва авіаційних двигунів
Комплексний науково-дослідний курсовий проект
Комп'ютерне конструювання
Комп'ютерні графічні системи
Математичне моделювання
Металообробне обладнання
Металорізальні верстати та приводи
Методологія наукових досліджень
Надійність технологічних систем
Обладнання автоматизованого виробництва та металорізальні верстати
Обладнання для новітніх технологій
Обладнання та транспорт механообробних цехів
Основи ергономіки
Основи САПР
Переддипломна практика (Стажування)
Принципи інженерної творчості
Програмне забеспечення мехобробки в технологічних системах
Процеси механічної обробки та їх еволюція
Процеси та обладнання механічної обробки
Реверсна інженерія
Різальний інструмент
Різальний інструмент та інструмент забеспечення АВ
САПР
САПР верстатного обладнання та технологічного оснащення
САПР технологічних процесів
Системи програмного керування верстатами
Спецметоди обробки
Сучасні технології матеріалізації комп'ютерних моделей
Теорія 3-D моделювання
Теорія різання
Теорія різанняТехнічне діагностування та сертифікація металорізального обладнання
Технологія інструментального виробництва
Трибологія
Управління якістю
Функціонально-технологічний аналіз проектних рішень.
Нові технології у формоутворенні