Ви є тут

Головна

Галузь знань 13 "Механічна інженерія"
Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування" 

2021/2022 навчальний рік
Затверджено Вченою Радою НУЗП, 27 серпня 2021р., протокол №1/21.
Введено в дію з 01.09.21, наказ від 28.08.21,№298

 

2023/2024 навчальний рік

Виноситься на обговорення для внесення змін на 2023/2024 навчальний рік.

Відгуки та пропозиції надсилати за адресою: mfrolov@zntu.edu.ua