Ви є тут

Головна
 
   Кафедра «Металорізальні верстати та інструмент» бере свій початок з 1930 року, коли в Запорізькому інституті сільськогосподарського машинобудування було створено 9 кафедр, серед яких – «Обробка металів різанням». Очолив кафедру доцент Ільяшенко Всеволод Петрович. Тоді ж при кафедрі була створена лабораторія різання металів та вимірювальних приладів, а також кабінет металорізальних верстатів та інструменту. Першою значною науковою працею зі спеціальності стала робота В.П. Ільяшенка «Дослідження роботи шліцьової черв'ячної фрези».
 
   У серпні 1941 року разом з інститутом кафедра була евакуйована до міста Барнаула, Алтайський край. Вона продовжувала готувати спеціалістів. У квітні 1943 року відбувався перший у воєнний період випуск студентів.
 
   У 1946 році в інституті вже діяло 19 кафедр, серед яких і кафедра «Верстати та інструмент». Очолював кафедру к.т.н., доцент В.Д. Клєпіков. На кафедрі розробили пристосування для швидкісного точіння методом огинання. Проводилися роботи з визначення розрахунково-графічним та аналітичним методом миттєвого перерізу стружки, розроблена різцева головка для швидкісного обточування свердел, яка на заводі ЦУМЗ була впроваджена у виробництво.
 
   У 1949 році кафедру очолив доцент Мануїл Йосипович Бодзич, який одночасно був і директором інституту. Колектив кафедри поповнився к.т.н., старшим викладачем Б.Я. Борисовим, ст. викладачем Ш.М. Дубинським, викладачем Д.Є. Цивірко. Кафедра вже мала три лабораторії: металорізальних верстатів, різання металів та допусків і технічних вимірювань. Парк верстатів налічував 15 одиниць.
 
   Викладачі кафедри працювали над трьома науково-дослідними темами: «Швидкісне розточування отворів», «Дослідження теплових явищ при різанні металів», «Обробка абразивами». Як і в попередні роки кафедра надавала науково-методичну допомогу і технічну допомогу підприємствам м. Запоріжжя.
 
   В 1958 році кафедра, як профільна, зробила перший повоєнний випуск фахівців за спеціальністю «технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент». Плідним були для кафедри 60-ті роки. Значно оновився склад кафедри: прийшли доценти М.П. Бондар, М.В. Жарліков, А.М. Каморкін, ст. викл. Г.Г. Кравченко, О.В. Якімов, який згодом став професором, асистенти О.І. Чередниченко (з грудня 1960 р. в. о. доцента), М.В. Наружний, О.О. Полякова, І.Я. Андрюхов.
 
   В цей час співробітники кафедри працюють над механізмом утворення шліфувальних тріщин на замках лопаток газових турбін, виготовлених з жароміцного сплаву ЖС6-К. Це дозволило намітити конкретні шляхи для усунення дефектів.
 
   З 1963 по 1981 рік кафедрою керував Б.Я. Борисов, який у 1981 році захистив докторську дисертацію. На кафедрі розвивається науковий напрямок з електроконтактної обробки жароміцних матеріалів. Результати досліджень впроваджуються на багатьох підприємствах машинобудівної галузі по усьому Радянському Союзі. На кафедрі готували науково-педагогічні кадри не лише для себе, а й для інших педагогічних і наукових закладів. У цей період успішно закінчили аспірантуру і захистили кандидатські дисертації Г.Д. Єщенко, А.К. Цокур, Ю.С. Кульбака, М.К. Русєв, І.В. Рябов, В.В. Петрикін, В.В. Корольов, В.Д. Хорошков, Г.Г. Кравченко, М.О. Костенко, Ш.М. Дубинський, В.В., Татаренко В.В., які значно збагатили науково-педагогічний потенціал кафедри та інституту в цілому.
 
   Викладачи кафедри брали активну участь у підготовці фахівців для зарубіжних країн як за межами нашої країни, так і в стінах університету. Так, профессор Б.Я. Борисов працював у США, доценти кафедри А.А. Ніколаєв, Є.Г. Ковтун брали участь у підготовці інженерів на Кубі та в Нікарагуа, викладачі кафедри В.П. Трохін та В.В. Корольов – в Алжирі. Серед випускників кафедри є громадяни Польщі, Німеччини, Індії, В'єтнаму, Лівану, Сірії, Іорданії, країн Латинської Америки тощо.
Викладачі кафедри обіймали керівни посади в університеті. Так доценти, к. т. н. Ю.С. Кульбака та Є.Г. Ковтун у різний час були деканами машинобудівного факультету, доц., к. т. н. Петрикін В.В. – деканом по роботі з іноземними студентами, заст.. декана машинобудівного факультету був ст. викл. Кравченко Г. Г., а потім доцент, к.т.н. Солоха В.В., доц.. Кульбака Ю.С. довгий час очолював профспілку університету. 
 
   З кінця 70-х років на кафедрі під керівництвом доцентів Ковтуна Є.Г. та Ніколаєва А.Я. розвивається ще один науковий напрямок – дослідження точності токарно-револьверних автоматів. В цьому напрямі кафедра тісно співпрацює з Мелітопольським верстатобудівним заводом, де впроваджуються результати досліджень. За результатами досліджень захистили кандидатські дисертації Дядя С.І. та Солоха В.В.
 
   У разні часи на кафедрі гідно виконували і виконують свої обов'язки викладачі: Бодзич М.П., Борисов Б.Я., Верещагін А.М., Внуков Ю.М., Волков В.П., Глушко А.В., Глушко П.В., Драєвський А.І., Дубинський Т.М., Дядя С.І., Єщенко Г.Д., Жарліков М.В., Івщенко Л.Й., Ільяшенко В.П., Каморкін А.М., Клєпіков В.Д., Корольов В.В., Костенко М.О., Кравченко Г.Г., Кульбака Ю.С., Кузьміна О.С., Кухтін В.М., Левченко Б.М., Мінаков В.М., Наружний М.В., Ніколаєв А.А., Ножкіна І.П., Павлюченко І.М., Пєсочин С.М., Петрикін В.В., Полікевіч Н.О., Полякова О.О., Прогрущенко А.Г., Русєв М.К., Рябов І.В., Сало Г.Д., Солоха В.В., Саржинська Г.Г., Татаренко В.В., Трохін В.П., Фролов М.В., Хазей П.Б., Хорошков В.Д., Цокур А.К., Циганов В.В., Чечельницький Д.В., Якімов А.В., Штанкевич В.С., Шаравара О.О.
 
   З 1981 по 1988 р. посаду завідувача кафедри обіймав професор, к.т.н. А.М. Каморкін, який понад 32 роки був проректором з навчальної роботи. За участю Анатолія Микитовича виконано ряд робіт, що мають важливе науково-практичне значення, серед них роботи по вивченню обробки твердих сплавів. За наслідками робіт опубліковано більше 30 наукових робіт і отримано чотири авторських свідоцтв на винахід.
   За трудові досягнення Анатолій Микитович нагороджений високими нагородами: медаллю «За доблестный труд» і грамотою Президії Верховної Ради України.
 
   В цей час на кафедрі розвивається науковий напрямок «Процеси контактної взаємодії в трибоз'єднаннях за умов динаміки навантаження». Дослідження доцента, к.т.н., Івщенка Л.Й. контактної взаємодії поверхонь в трибоз'єднаннях та їх довговічності в особливих умовах, що були тісно пов'язані з діяльністю Запорізьких підприємств ЗМКБ «Прогрес» та «Мотор-Січ», в кінці 90-х років були втілені в докторську дисертацію.
 
   З 1988 по 1994 рік кафедру очолював її вихованець, людина яка пройшла всі щаблі як науковець і викладач – доцент, к.т.н. Анатолій Кирилович Цокур. Керувати кафедрою йому довелося в той час, коли відбулися значні події в житті України та машинобудівного інституту. Кафедра в цей період переходить на випуск спеціалістів за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи».
 
   З 1994 по 2000 рік кафедру очолював професор, д.т.н. Ю.М. Внуков, який до 2017 року був проректором з наукової роботи. Під керівництвом Юрія Миколайовича на кафедрі проводилися дослідження стійкості дифузійного покриття інструменту з метою підвищення його різальних можливостей, дослідження мастильно-охолоджувальних середовищ для застосування їх в процесах швидкісного різання.
Створив наукову школу з високоефективних методів обробки матеріалів та генеративних технологій другого рівня. Підготував 10 кандидатів та 1 доктора технічних наук.
 
   З 2001 по 2015 рік кафедру очолював професор, д.т.н. Івщенко Л.Й., який дотепер займає посаду директора машинобудівного інституту. Починаючи з 2001 р. розпочинається реконструкція приміщень кафедри – лабораторія металорізальних верстатів (дизайн-проект якої на багато років вперед став прикладом для всього університету), різального інструменту, технічних вимірювань та метрології. Реконструкція проводилася за безпосередньою участю викладачів та допоміжного складу кафедри. У 2001 році на кафедрі в межах спеціальності «Металорізальні верстати та системи» розпочинається підготовка фахівців за спеціалізацією «Комп'ютерне проектування та дизайн верстатного обладнання», а з 2002 року – зі спеціальності «Дизайн», з 2010 р. підготовка за спеціалізацією «Програмована обробка на багатокоординатних верстатах с числовим програмним керуванням». 
Під керівництвом професора, д.т.н. Л.Й. Івщенка на кафедрі проводяться дослідження трибологічних властивостей матеріалів та їх зносостійкості в екстремальних умовах.
 
   З 2002 року установилися творчі зв'язки з Великобританією (компанія Delcam – провідна організація з розробки программного продукту в галузі металообробки, передала кафедрі програмне забезпечення на загальну суму 1, 5 млн. доларів). В цей час в ЗНТУ  відкриваеться перший Україні Центр Delcam, на базі якого створюються ще 22 Центри у провідних вищих навчальних закладах України таких як: Київський політехнічний інститут, Львівська політехніка, Харківський політехнічний інститут та інш. При цьому координатором проекту є ЗНТУ. Безпосередню участь у створенні та функціонуванні центрів Delcam приймають проф. Івщенко Л.Й., доц. Павлюченко І.М., ст. викл. Клименко В.Ю., ст. викл. Глушко П.В. Після злиття компанії Delcam з провідним світовим виробником программного забезпечення компанією Autodesk (США), центр продовжив своє функціонування у вигляді загальноукраїнського проекту «Передові комп’ютерні технології ВУЗам України» до якого входять як сама компанія Autodesk так і 22 вищих технічних навчальних заклада України. При цьому ЗНТУ є головним центром проекту. Безпосерєдню участь у цьому проекті займали доц. Павлюченко І.М., ст. викл. Клименко В.Ю., ст. викл. Глушко П.В. На кафедрі створюється комп'ютерний клас на 25 робочих місць, оснащений сучасною технікою, організується офіс для консультацій спеціалістів промислових підприємств регіону, проводятся конференції, конкурси студентських робіт. переможці конкурсів проходять стажування за кордоном та отримають іменні премії та цінні подарунки.
 
   У 2008 р. кафедра виграє грант на участь у Міжнародному проекті «Tempus». Навчання українських інженерів комп'ютерному промисловому проектуванню (Дизайн). Співучасники проекту були Німеччина (Дрезденський технічний університет), Чехія (Ліберецька політехніка), :Україна (ЖДТУ, ХНУ, МАУ).
Прошли стажування викладачі: Клименко В. Ю., Глушко П.В., студент Бойко І.А. (Німетчина, Дрезденский технічний університет), Солоха В.В., Чечельницький Д.В. (Чехія технічний університет м. Ліберец), Павлюченко І.М., Клименко В.Ю. (Англія, компанія Delcam м. Бірмінгем). На кафедри створюється магістерський клас, який оснащується найпотужнішею на той час комп’ютерною технікою.
 
   У 2013 р. кафедра виграє ще один грант на участь у Міжнародному проекті «Модернізація вищоїінженерної освіти в Україні, Грузії та Узбекистані» відповідно до технологічних викликів (ENGITEC), який фінансується Європейською Комісією за программою TEMPUS IV. Співпартнери проекту Швеція (Королівський технологічний університет), Великобританія (Технічний університет м. Ліде), Італія (Туринська політехніка), компанія Delcam (м. Бірмінгем), Україна (ЗМКБ "Івченко-Прогрес"), ЗНТУ,  ЛНТУ, СДУ, НМА). 
В рамках проекту викладачами кафедри доц. Фроловим М.В. та ст. викл. Клименко В.Ю.  були проведені  курси лекцій та практичних занять з програмного забезпечення для багатокоординатних верстатів з ЧПК в Кутаїському Університеті (Грузія) для студентів з України, Грузії та Узбекістану. Опубликовано 3 монографії за участю викладачів кафедри. Кафедра поповнює свою матеріальну базу за рахунок гравірувального верстата з ЧПК та 3D принтера, модернізації верстатного обладнання. За останній час активізується видавнича та винахідницька діяльність – опубліковано 11 монографій та навчальних посібників (за участю викладачів кафедри Петрикіна В.В., Левченка Б.М., Циганова В.В., Івщенка Л.Й.), отримано понад 20 патентів на винаходи.
 
   У 2016 році проф. Івщенку Л.Й присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за роботу «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування».
 
   З 2015 року кафедру очолює доцент, к.т.н. Фролов М.В.
Підготовку фахівців зі спеціальності «Галузеве машинобудування» (спеціалізація «Металорізальні верстати та системи» здійснює кафедра «Металорізальні верстати та інструмент», як випускаюча. При цьому спеціалізація «Металорізальні верстати та системи» акредитована за четвертим освітньо – кваліфікаційним рівнем. На кафедрі «Металорізальні верстати та інструмент» діє аспірантура. Докторську дисертацію у 2017 р. захистив доц. Циганов В.В.
 
   Кафедра має оснащені на сучасному рівні навчальні лабораторії: вимірювальної техніки, виробництва металорізального інструменту, лабораторію металорізального обладнання та комп'ютерний клас. Все це дозволяє добре організувати навчальну, методичну та науково-дослідну роботу. Для вдосконалення викладання дисципліни "Реверсна інженерія" придбано лазерний сканер SCAN-D та контактний сканер GB05.
 
   За період існування кафедри, як профілюючою було підготовлено понад 3200 фахівців. Випускники кафедри працюють на підприємствах, у наукових та навчальних закладах Запоріжжя, Києва, Харкова, Донецька, Самарии, Санкт-Петербурга, Москви. Багато з низ обіймають провідни посади і досягли значних успіхів у роботі. 
Серед них можна назвати головного механіка ВАТ «Мотор Січ» П.А. Ставицького, д.т.н., професора кафедри «Технологія машинобудування та металорізальні верстати» НТУ «ХПУ» Ю.А. Сизого, д.т.н., професора кафедри «Металорізальні верстати та інструмент» ДНТУ І.О. Малишка, голову правління ВАТ «Перетворювач» А.К. Міщенка, директора Запорізького центру стандартизації, метрології та сертифікації Паульського О.В., голову Запорізької ради профспілок Г.І. Гапоненко, головного інженера ВАТ «Завод високовольтної апаратури» Б.С. Зарнадзе, заступника головного інженера ВАТ «Мотор Січ» Г.В. Гординського та інших, проректора ЗНТУ проф., доктора техн. наук, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Внукова Ю.М., проректора ЗНУ Волкова В.П.
 

 

Контакти

Телефони кафедри "Металорізальні верстати та інструмент":

Завідувач кафедри (ауд. 157, 151) – (061) 769-82-37, 

Викладацька (ауд. 151) – (061) 769-82-37

Електронна пошта: kafedra_mvi@zntu.edu.ua