Ви є тут

Головна

Кафедра металорізальних верстатів та інструментів здійснює підготовку фахівців наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 

БАКАЛАВР

Підготовка бакалаврів здійснюється заспеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізацію «Металорізальні верстати та системи».

Кваліфікація бакалавра здобувається на основіповної загальної середньої освіти, або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю, відповідною до напряму підготовки.

Ліцензований обсяг освітньої послуги для спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» складає 465 осіб денної та заочної форми навчання. Відповідно, для спеціалізації «Металорізальні верстати та системи» ліцензований обсяг складає не менше 116 осіб. 

Термін навчання – 4 роки (або 3 роки в разі навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Загальнийобсягосвітньо-професійноїпрограми – 240кредитів ЄКТС.

Термін дії сертифікату (УДО 08011774) на підготовку бакалаврів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» - до 01.07.2026 року

Випускники отримують диплом бакалавра з галузевого машинобудування, що надає право на здійснення професійної діяльності та право вступу до магістратури іпродовження освіти за другим рівнем вищої освіти. 

Випускник здобуває кваліфікацію:

Освітня кваліфікація – бакалавр з галузевого машинобудування;

Кваліфікація за дипломом – бакалавр з галузевого машинобудування;

Професійна кваліфікація - технічний фахівець-механік

 

 

МАГІСТР

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітньою програмою «Металорізальні верстати та системи».

Кваліфікація магістра здобувається на основі кваліфікації бакалавра.

Ліцензований обсяг освітньої послуги для спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» складає 240 осіб денної та заочної форми навчання. Відповідно, для освітньої програми «Металорізальні верстати та системи» ліцензований обсяг складає не менше 60 осіб.

Термін навчання -1,5 роки. Загальний обсяг освітньо-професійної програми – 90 кредитів ЄКТС.

Термін дії сертифікату (УДО 08011774) на підготовку магістрів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» - до 01.07.2026 року

Випускники отримують диплом магістра з галузевого машинобудування, що надає право на здійснення професійної діяльності та право вступу до аспірантури і продовження освіти за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти.

Випускник здобуває кваліфікацію:

Освітня кваліфікація – магістр з галузевого машинобудування;

Кваліфікація за дипломом – магістр з галузевого машинобудування

Професійна кваліфікація:

- інженер – механік;

- викладач університетів та вищих навчальних закладів

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Підготовка здійснюється заспеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Рівень вищої освіти Рівень вищої освіти згідно ст. 5 ЗУ «Про вищу освіту»: – третій (освітньо-науковий) рівень.

Ступінь, що присвоюється, згідно ст. 5 ЗУ «Про вищу освіту»: – доктор філософії, PhD.

Назва галузі знань 13 «Механічна інженерія»

Назва спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

Рівень кваліфікації 8, згідно Національної рамки кваліфікацій

Форма навчання – очна та заочна

Кваліфікація освітня, що присвоюється:

                        21 Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук

                        2149.1 Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи)

                        2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Кваліфікація в дипломі – Доктор філософії з галузевого машинобудування

Нормативний термін навчання - Чотири роки

 

 

 

У навчальній та науковій діяльності кафедра плідно співпрацює із промисловими підприємствами:

  • ДП «Івченко-прогрес»
  • ВАТ «Мотор-Січ»
  • КП «НВК «Іскра»
  • ТОВ «Ливарно-механічний завод»
  • ВАТ «Запоріжсталь»
  • ПАТ «Дніпроспецсталь»
  • ПрАТ «Запоріжкран»
  • ВАТ «Запоріжтрансформатор»
  • ТОВ "НПФ МІДА ЛТД"

Зазначені підприємства є базовими для проходження студентами усіх видів практик та подальшого працевлаштування.