Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра композиційних матеріалів, хімії та технологій

 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Хімія та основи екології" для студентів усіх спеціальностей  усіх форм навчання. / Укл.: Н.І. Пономаренко,  - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. -  64 с. – 8106е
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Хімя та основи екології” для студентів усіх форм навчання  спеціальності  «Промислове і цивільне будівництво» /Укл.: Л.М.Незгода., Т.В.Сохрякова, М.Ф.Гапоненко - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 50 с. - №8169е
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Екологія» для студентів усіх форм навчання спеціальності  «Журналістика»/Укл.: Л.М.Незгода, Т.В.Сохрякова, М.Ф.Гапоненко - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 54 с. - №8167е
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Хімія та основи екології” для студентів усіх форм навчання спеціальності  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» /Укл.: Л.М.Незгода, Т.В.Сохрякова, М.Ф.Гапоненко - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 42 с. - №8168е
 5. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни “Хімія та основи екології” для студентів усіх форм навчання /Укл.: Л.М.Незгода, Т.В.Сохрякова, М.Ф.Гапоненко - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 72 с. - №8170е
 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізична хімія полімерних композиційних матеріалів” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” денної форми навчання /Укл.: Л.П.Осаул. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 27 с. - №8028е
 7. Методичні вказівки до виконання контрольних робіти з дисципліни “Фізико-хімія полімерних композиційних матеріалів” для студентів спеціальності 132 “Матеріалознавство” заочної форми навчання /Укл.: Л.П.Осаул. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 9 с. - №8027е
 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи виробництва порошкових і композиційних матеріалів" для студентів денної форми навчання спеціальності 132 – "Матеріалознавство", освітньої програми "Композиційні та порошкові матеріали, покриття"/ Укл.: І.П. Волчок. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 66 с.
 9. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів спеціальності 132 – "Матеріалознавство", освітньої програми "Композиційні та порошкові матеріали, покриття"/ Укл.: І.П. Волчок. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 52 с.
 10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обладнання та оснастка виробництв порошкових і композиційних матеріалів" для студентів спеціальності 6.05040303 Композиційні та порошкові матеріали, покриття денної форми навчання. Ч. 2 / уклад. : В. М. Плескач, Н. В.Широкобокова. – Електронні дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 50 с.
 11. Робоча програма виробничої практики студентів спеціальності 6.05040303 Композиційні та порошкові матеріали, покриття денної форми навчання / уклад. : В. М. Плескач, О. А. Мітяєв, В. О. Савченко. – Електронні дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 18 с.
 12. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Основы производства порошковых и композиционных материалов" для студентов дневной формы обучения по специальности 7.05040303 "Композиционные и порошковые материалы, покрытия" / уклад. : И. П. Волчок. – Электронные данные. – Запорожье: ЗНТУ, 2016. – 66 с.
 13. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни "Основи формування структури та властивостей порошкових і композиційних матеріалів": для студентів спеціальності 6.05040303 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" денної форми навчання / уклад. : О. А. Мітяєв. – Електронні дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 22 с.
 14. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фізико-хімічні основи створення покриттів" для студентів спеціальності 6.05040303 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" денної форми навчання / уклад. : О. А. Мітяєв, Н. В. Широкобокова. – Електронні дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 34 с.
 15. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Кольорові метали та сплави" для студентів спеціальності 7.05040303 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" денної форми навчання / уклад. : О. А. Мітяєв. – Електронні дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
 16. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обладнання та оснастка виробництв порошкових і композиційних матеріалів" для студентів спеціальності 6.05040303 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" денної форми навчання. Ч. 1 / уклад. : В. М. Плескач, Н. В. Широкобокова. – Електронні дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 17. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологія нанесення та властивості покриттів" для студентів спеціальності 7.05040303 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" / уклад. : О. А. Мітяєв. – Електронні дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 60 с.
 18. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізико-хімічні основи створення покриттів" для студентів спеціальності 7.05040303 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття" денної форми навчання / уклад. : О. А. Мітяєв. – Електронні дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 50 с.
 19. Методичні вказівки до лаб. робіт з дисц. "Стандартизація, метрологія, контроль якості продукції" для студентів денної форми навчання / Укл. В.М. Плескач. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 50 с. (бібл. № 5821е)
 20. Конспект лекцій з дисц. "Стандартизація, метрологія, контроль якості продукції" для студентів денної форми навчання / Укл. В.М. Плескач. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 82 с. (бібл. № 5822е)
 21. Методические указания к практическим работам по дисц. "Введение в специальность" для студентов спец. "Композиционные и порошковые материалы, покрытия" / Сост. И.П. Волчок. - Запорожье : ЗНТУ, 2015. - 52 с. (библ. № 5732е)
 22. Методические указания к лаб. работам по дисц. "Основы производства порошковых и композиционных материалов" для студентов спец. "Композиционные и порошковые материалы, покрытия" / Сост. И.П. Волчок. - Запорожье : ЗНТУ, 2015. - 54 с.
 23. Програма, методичні вказівки з вивчення дисц. "Технологія конструкційних матеріалів" та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання / Укл. В.В. Шарапова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - 18 с. (бібл. № 5146е)
 24. Програма, методичні вказівки з вивчення дисц. "Системи технологій" та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання / Укл. В.М. Плескач. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - 18 с. (бібл. № 5169е)
 25. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни "Конструкційні матеріали" та контрольні завдання [Електронний ресурс]: для студентів спеціальностей: 6.092203 "Електромеханічні системи автоматизації"; 6.092204 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"; 6.092206 "Електричні машини та апарати" заочної форми / уклад. : В. О. Савченко. – Електронні дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 14 с.
 26. Плескач, В.М. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: підруч. для студ. вищ. навч. закл [Текст] / В.М. Плескач, І.В. Акімов, О.А. Мітяєв. - Запоріжжя : Просвіта, 2013. - 372 с.
 27. Volchok, I.P. Non-metallic materials and powder metallurgy. Summary of lectures: study guide for students / I.P. Volchok, O.A. Shabalina. - Zaporizhzhya : ZNTU, 2013. - 70 p. (libr. № 4806)
 28. Volchok, I.P. Non-metallic materials and powder metallurgy. Laboratory works: study guide for students / I.P. Volchok, O.A. Shabalina. - Zaporizhzhya : ZNTU, 2013. - 17 p. (libr. № 5010)
 29. Програма, методичні вказівки з вивчення дисц. циклу "Технологічні методи виробництва заготовок" та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання / Укл. В.М. Плескач, І.В. Акімов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - 50 с. (бібл. № 4923е)
 30. Осаул Л. П. Конспект лекцій з дисципліни "Основи загальної екології" для студентів загально інженерних та гуманітарних спеціальностей [Електронний ресурс] / Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. хімії та екології. – Електронні дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 325 с. – Назва с титул. Екрана
 31. Солнцев, Ю.П. Спеціальні конструкційні матеріали: підруч. для студ. вищ. навч. закл. [Текст] / Ю.П. Солнцев, С.Б. Бєліков, І.П. Волчок, С.П. Шейко. - Запоріжжя : "ВАЛПІС-ПОЛІГРАФ", 2010. - 536 с.
 32. Методичні вказівки до лаб. робіт з дисц. циклу "Технологічні методи виробництва заготовок" для студентів денної форми навчання / Укл. В.М. Плескач, І.В. Акімов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 82 с. (бібл. № 3586е)
 33. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисц. "Конструкційні матеріали" для студентів денної та заочної форм навчання / Укл. О.А. Мітяєв, В.О. Савченко - Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 18 с.
 34. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисц. "Транспортне матеріалознавство" для студентів денної та заочної форм навчання / Укл. О.А. Мітяєв, В.О. Савченко - Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 14 с.
 35. Methodical instructions for practical works execution in training workshops for students of day form education / Authors: I.P. Volchok, A.A. Mityayev. - Zaporizhzhya: ZNTU, 2010. - 38 p.
 36. Volchok, I.P. Material science and technology of structural materials: study guide for students [Text] / I.P. Volchok, S.B. Belikov, V.V. Gazha. - Zaporizhzhya : ZNTU; Dike Pole, 2009. - 248 p.
 37. Volchok, I.P. Material science and technology of structural materials. Practical experience book: study guide for students [Text] / I.P. Volchok, S.B. Belikov, V.V. Gazha. - Zaporizhzhya : ZNTU; Dike Pole, 2009. - 126 p.
 38. Прейскурант для техніко-економічного обґрунтування вибору оптимальної технології виробництва заготовок при виконанні лаб. робіт з дисц. циклу "Технологічні методи виробництва заготовок" для студентів денної та заочної форм навчання / Укл. І.В. Акімов, В.М. Плескач. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 19 с. (бібл. № 2802е)
 39. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи загальної екології": для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчання / укл.: Л. П. Осаул, Ю. М. Федорченко, О. В. Капітан. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 66 c.
 40. Плескач, В.М. Технологія конструкційних матеріалів. Практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Текст] / В.М. Плескач, І.П. Волчок. - Запоріжжя :Дике Поле, 2007. - 168 с.
 41. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи загальної екології": для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / укл.: Л. П. Осаул, Ю. М. Федорченко, О. В. Капітан. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 62 с. – 2 грн. 33 к.
 42. Волчок, І.П. Сучасні виробничі технології у машинобудуванні та металургії: навч. посіб. для студ. економ. спец. [Текст] / І.П. Волчок, В.М. Плескач, І.А. Шестаков. - Запоріжжя : ЗНТУ, Дике Поле, 2006. - 360 с.
 43. Методичні вказівки до лаб. роботи "Визначення малоциклової втоми металів і сплавів" з дисц. "Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство" для студентів всіх форм навчання / Укл. І.В. Акімов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. - 14 с. (бібл. № 1823)
 44. Питання до модульного контролю з дисц. "Технологія конструкційних матеріалів" для студентів денної форми навчання / Укл. І.В. Акімов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. - 23 с. (бібл. № 1931)
 45. Методичні вказівки з проведення практичних занять у навчальних майстернях для  студентів денної форми навчання / Укл. І.В. Акімов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. - 42 с.
 46. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Хімія": для студентів технічних спеціальностей / уклад.: Б. Б. Гавриленко, Л. П. Осаул, М. Ф. Бомбушкар, О. В. Капітан, Ю. М. Федорченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 66 с.
 47. Хімія. Методичні вказівки, програма, розв’язання типових задач та контрольні завдання: для студентів заочної форми навчання інженерно-технічних спеціальностей. Ч. 1 / уклад.: М. Ф. Бомбушкар, Б. Б. Гавриленко, О. В. Капітан. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 70 с.
 48. Хімія. Методичні вказівки, програма, розв’язання типових задач та контрольні завдання: для студентів заочної форми навчання інженерно-технічних спеціальностей. Ч. 2 / уклад.: М. Ф. Бомбушкар, Б. Б. Гавриленко, О. В. Капітан та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 66 с.
 49. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Загальна хімія": для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей / уклад. Н. І. Пономаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 96 с.
 50. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Концепції сучасного природознавства": для студ. спец. 7.050201 "Менеджмент організацій" денної форми навчання / уклад. І. Г. Семенова. – Електронні дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 48 с.
 51. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисц. "Хімія " для студ. техн.спец. / уклад. М. Ф. Бомбушкар. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 66 с.
 52. Індивідуальні завдання до лаб. робіт з технологічних методів виробництва заготовок для студентів всіх форм навчання / Укл. В.М. Плескач, Б.М. Левченко, Ю.П. Мягков, В.Ю. Клименко. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. - 34 с. (бібл. № 1127)
 53. Програма, методичні вказівки з вивчення дисц. "Фізико-хімічні і металургійні основи виробництва металів" та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання / Укл. Г.І. Слинько. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. - 14 с. (бібл. № 1131)
 54. Програма, методичні вказівки з вивчення дисц. "Основи обробки металів" та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання / Укл. Г.І. Слинько. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. - 12 с. (бібл. № 1132)
 55. Конспект лекцій з дисц. "Конструкційні матеріали" для студентів спец. "Електричні машини і апарати" та "Менеджмент організацій" / Укл. І.А. Шестаков. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2001. - 92 с.
 56. Волчок, И.П. Системы современных технологий: учеб. пособие для студ. эконом спец. [Текст] / И.П. Волчок, С.Б. Беликов. - Запорожье : изд. ОАО "Мотор Сич", 2001. - 247 с.
 57. Руденко, П.О. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: підруч. для студ. вищ. навч. закл. [Текст] / П.О. Руденко, В.М. Плескач, Ю.О. Харламов. - Дніпропетровськ : "Наука і освіта", 1999. - 254 с.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Кафедра "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Залікова книжка № _______________

 

 

РЕФЕРАТ

за темою "_____________________________________________________"

 

 

 

Виконав:

ст. гр.  ______                                                                  ____________________

                                                                                                           (П.І.Б.)

 

 

Перевірив:

доцент (професор)                                                          ____________________

                                                                                                          (П.І.Б.)

 

 

 

Запоріжжя – 2019

Значні досягнення наукової школи кафедри "Матеріалознавство в машинобудуванні" стали можливі з наступних причин:

- науковий керівник школи проф. І.П. Волчок і його учні працівники галузевих лабораторій 1,5 і 8 та науково-дослідного сектору кафедри добре вивчили умови праці деталей машин та обладнання в екстремальних умовах інтенсивного абразивного зношування, низьких та високих температур, значних механічних навантажень, хімічно агресивних середовищ;

- проф. І.П. Волчок вперше вивчив на мікроскопічному та атомному рівнях механізми руйнування конструкційних матеріалів, що сприяло створенню сталей и сплавів для праці в конкретних умовах експлуатації;

- аспірантами проф. Волчка І.П., Пінчуком Є.І., Колотілкіним О.Б., Юзваком В.М. було створено нові прилади та методики для дослідження процесів та механізмів руйнування матеріалів і різних умовах експлуатації;

- для вивчення механізмів руйнування сплавів залучалися фахівці та обладнання з інших організацій.

Знання процесів, що відбуваються в сплавах під дією механічних навантажень, при низьких та високих температур, в контакті с агресивним середовищем та в умовах зношування сприяли розробці нових сплавів для конкретних умов експлуатації. Найбільш важливі розробки, що були виконани колективом наукової школи, наступні:

- М.В. Лутовим і С.М. Бобраковим були розроблені хімічні склади та технологічні процеси виробництва хладозносостійких сталей для робочих органів (наконечників розпушувачів мерзлих ґрунтів) та ходової частини (опірні катки, гусениці) потужних (500-700 к.с.) бульдозерів.

Зазвичай хладостійкість та зносостійкість є протилежними властивостями сталей, високий рівень цих показників в одній марці сталей було досягнуто завдяки досконалим методам модифікування та термічного оброблення. Сталі увійшли в Державний стандарт 21357-87 "Відливки з холодностійких та зносостійких сталей" (автори І.П. Волчок та М.В. Лутов та працівники інших організацій). Сталі виявилися конкурентоспроможними зі сталями виробництва США та Японії. Їх впровадження на підприємствах колишнього СРСР дало можливість отримати значний економічний ефект та відмовитися від імпортних закупівель.

- В.М. Юзваком розроблена методика визначення індекса графита, досліджено вплив цього показника на процеси руйнування чавунів при високих температурах та впроваджена технологія виготовлення плавки і модифікування чавуна та з нього виливниць для анодного нікелю, міді та інших кольорових сплаві.

- Г.П. Малишевим вирішена проблема підвищення стійкості секцій газозбірних обладнань (дзвонів) алюмінієвих електролізерів. Ним розроблено хімічний склад економнолегованого чавуну, стійкого в умовах високотеипературної газової корозії та забеспечуючого підвищення стійкості секцій в 1,8 раза.

- В.А. Мірошниченко з використанням методів математичного планування експериментів розробив склад і технологію виробництва сталі для деталей, які працюють в умовах гідроабразивного зношування з ударами та при температурі до -60°С для деталей гідротранспортних систем, бурових верстатів, бульдозерів та ін. В умовах об'єднання "Північ золото" (Колима) досягнуто підвищення стійкості деталей в 1,5 раза.

Начальник ГНДЛ-5 О.Б. Колотілкін розробив серію приладів та методів досліджень для вивчення механізмів взаємодії розплавленої скломаси з матеріалом склоформуючого інструменту. На підставі результатів теоретичних та експериментальних досліджень, виконаних з використанням нових приладів та методик, колективом ГНДЛ-5 розроблено економнолеговані склади чавунів, сталей та наплавочних матеріалів, що дало змогу на 10-400% підвищити довговічність деталей склоформуючого інструменту. Впровадження розробок на 25 підприємствах України та на 8 підприємствах країн СНД дозволило одержати річний економічний ефект 1652073 крб. (1990 р.). За матеріалами досліджень захищені кандидатська та докторська дисертації О.Б. Колотілкіним, кандидатські дисертації А.В. Лісовським, С.В. Бабарикіним, С.П. Шейко, С.В. Кузнєцовим, А.О. Єгоровим;

- Працівниками ГНДЛ-8 розроблені наплавочні матеріали (порошкові дроти) для відновлення зношених деталей ходової частини імпортних бульдозерів підвищеної потужності. Нові порошкові дроти дали змогу одержати наплавлений матеріал з високим рівнем міцності, зносостійкості та холодостійкості, підвищити ресурс роботи машин та відмовитись від імпортних закупівель. За результатами роботи достроково захищені кандидатські дисертації І.А. Гладким та І.В. Кудіним. В тій же лабораторії при активній участі її завідувача к.т.н. М.В. Лутова розроблено та впроваджено на підприємствах Мінкольормету СРСР та Мінсхідбуду СРСР холодозносостійкі сталі, що дало змогу значно підвищити ресурс роботи гірничого обладнання;

О.А. Мітяєвим розроблено технологію одержання вторинних алюмінієвих сплавів, якість яких не поступається якості первинних, та відповідає міжнародному стандарту якості ISO 9002, при цьому має місце зниження витрат електричної енергії (її витрати складають 25...30 % собівартості первинних сплавів) в 20...25 разів. Матеріали з цього напрямку стали основою докторської дисертації доц. О.А. Мітяєва. Зважаючи на те, що Україна не має власного виробництва первинного алюмінію (Дніпровський алюмінієвий завод є власністю російських фірм і працює нестабільно), тематика одержання якісних алюмінієвих сплавів з неякісної вторинної шихти знайшла продовження в кандидатських дисертаціях аспіранток О.В. Лютової, О.Л. Скуйбіди, Н.В. Широкобокової.

І.В. Акімовим та В.О. Савченко розроблено нові склади графітизованих сталей, які за рівнем конструкційної міцності суттєво перевищують високоміцні чавуни та не поступаються деяким легованим сталям. Зараз І.В. Акімов продовжує роботу у цьому напрямку та працює над докторською дисертацією.

Довготривала і плідна діяльність творчого колективу кафедри призвела до створення широко відомої в колах фахівців цієї галузі наукової школи дослідників. За тематикою їх досліджень і під керівництвом професора Волчка І.П. наукові розробки кафедри викладені у монографіях проф. І.П. Волчка – "Сопротивление разрушению стали и чугуна"; І.П. Волчка, О.Б. Колотілкіна, С.П. Шейка "Конструкционные материалы для стеклоформирующего инструмента"; О.П. Осташа, І.П. Волчка, О.Б. Колотілкіна, Г.І. Слинько та ін. "Структура та опір руйнуванню залізовуглецевих сплавів"; у десятках брошур та сотнях статей. Вони захищені більш як 170 патентами та авторськими свідоцтвами на винаходи.

В останні 25-30 років кафедра займає в університеті провідну роль у підготовці науково-педагогічних кадрів. Не дивлячись на стагнацію виробництва та руйнування зв'язків з промисловістю, наукова праця та підготовка науково-педагогічних кадрів на кафедрі триває. Як завідувач кафедри та керівник докторантури і аспірантури І.П. Волчок вважає, що якісне вирішення цих задач можливе лише за умов наукової співпраці з іншими вузами та дослідними інститутами, в тому числі і закордонними. Цю думку підтримує ректорат ЗНТУ і, в першу чергу, ректор С.Б. Бєліков. Кафедрою налагоджені творчі стосунки з ВНЗ інших країн, зокрема Білорусії (Білоруський національний технічний університет, Білоруський державний технологічний університет), Польщі (Ченстоховська Політехніка, Краківська гірничо-металургійна академія, Інститут легких сплавів Польської АН), а також з науково-дослідними інститутами, ВНЗ та промисловими підприємствами України (Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України, Запорізький завод кольорових сплавів, ВАТ "Мотор Січ" та ін.).

В рамках міждержавної наукової співпраці, згідно з Угодою між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво у галузі науки і технологій від 17 лютого 1992 року, в 2003-2005 рр. була виконана науково-дослідна робота "Дослідження механізмів втомного пошкодження та підвищення циклічної міцності конструкційних матеріалів, що працюють у екстремальних умовах" а в 2008-2010 рр. – науково-дослідна робота "Розробка промислових технологій, що забезпечують підвищення механічних, технологічних та експлуатаційних властивостей вторинних силумінів до рівня первинних" разом з Білоруським державним технологічним університетом. Білоруську сторону фінансує Комітет з науки і технологій РБ, українську – МОН України.

Співпраця з Краківською ГМА та Інститутом легких сплавів Польської АН дала можливість отримати важливі наукові результати, які було використано в докторській дисертації доц. О.А. Мітяєва.

Багаторічна співпраця з ФМІ імені Г.В. Карпенка НАН України забезпечила одержання важливих, з наукової точки зору результатів, що були використані в докторських дисертаціях О.Б. Колотілкіна, Г.І. Слинька, О.А. Мітяєва, в кандидатській дисертації І.В. Акімова, В.О. Савченко,  Н.В. Широкобокової. та будуть використані в дисертаційних роботах Фролова Р.О. та Шовкопляс О.В.

Важливим результатом наукової співпраці також є публікації в закордонних виданнях та доповіді на міжнародних конференціях.

Виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт, а також співпраця з вузами і науковими організаціями дали позитивні результати: в 2004 р. захищено 2 кандидатські дисертації (І.В. Акімов, О.В. Овчинников), в 2005 р. – 2 докторські (О.Б. Колотілкін та Г.І. Слинько), в 2008 р. – 2 докторські дисертації (В.Г. Міщенко та О.А. Мітяєв) та 1 кандидатська дисертація (О.Ю. Яковлев), в 2011 р. – 1 кандидатська дисертація (В.О. Савченко), в 2012 р. – 2 кандидатські дисертації (О.В. Лютова, Л.М. Буніна та К.М. Лоза), в 2013 р. – 1 кандидатська дисертація (О.Л. Скуйбіда), в 2014 р. – 1 кандидатська дисертація (Н.В. Широкобокова).

1. Волчок И.П. Сопротивление разрушению стали и чугуна. – М.: Металлургия, 1993. – 192 с.

2. Волчок И.П., Колотилкин О.Б., Шейко С.П. Конструкционные материалы для стеклоформующего инструмента – Запорожье: изд. центр "Павел". – 1997. – 294 с.

3. Осташ О.П., Волчок І.П., Колотілкін О.Б. та ін. – Структура та опір руйнування залізовуглецевих сплавів – Львів: НАН України, 2001. – 272 с.

4. Волчок И.П., Конышева Н.К., Хараз И.Б. и др. Пути повышения качества литья на предприятиях цветной металлургии. - Москва: Ин-т "Цветметинформация", 1972. - 96с.

НДР 01319 "Підвищення механічних та службових властивостей графітизованих сталей" 2009-2012 рр. Виконували всі викладачі кафедри.

ДБ 01310 "Підвищення механічних і службових властивостей алюмінієвих сплавів лазерним обробленням" 2010-2012 рр. Виконували Волчок І.П., Савченко В.О., Скуйбіда О.Л. та 5 майстрів виробничого навчання.

НДР ДБ 03012 «Хімічні аспекти сучасної екології» 2012-2015 рр. Виконували Капітан О.В., Осаул Л.П., Пономаренко Н.І., Повзло В.Н., Незгода Л.М., Швець О.О., Сохрякова Т.В.

НДР 02915 "Підвищення механічних і службових властивостей сплавів на основі алюмінію та заліза" 2015-2018рр. Виконують всі викладачі кафедри та асп. Фролов Р.О.

НДР 03015 "Проблеми та перспективи розвитку антропогенного кругообігу речовин" 2015-2018 рр. Виконують Капітан О.В., Осаул Л.П., Пономаренко Н.І., Повзло В.Н., Незгода Л.М., Швець О.О., Сохрякова Т.В.

 1. Фролов, Р.О. Формування структури та властивостей литих деталей зі сплаву АК7ч із використанням комплексної обробки [Текст] / Р.О. Фролов, І.П. Волчок, О.А. Мітяєв, В.В. Лукінов // Металознавство і термічна обробка металів. - 2019. - №2 (85) - С. 62-66.
 2. Плескач, В.М. Технологія виробництва та використання керамоматричних композитів / В.М. Плескач, В.Ю. Ольшанецький // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. [Текст]: наук. журн. / Засновник Запорізький нац. техн. ун-т. Запоріжжя: ЗНТУ - Двоміс.-ISSN1607-6885.- 2018. - №2 – С.106-107.
 3. Плескач, В.М. Жароміцні композити на металевій, інтерметалідній та керамічній основі / В.М. Плескач, В.Ю. Ольшанецький // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. [Текст]: наук. журн. / Засновник Запорізький нац. техн. ун-т. Запоріжжя: ЗНТУ - Двоміс.-ISSN1607-6885.- 2019. - №1 – С.87-90.
 4. Бєліков, С.Б. Композиційні матеріали в авіабудуванні. (огляд) / С.Б. Бєліков, І.П.Волчок, О.А. Мітяєв, В.М. Плескач, В.О. Савченко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. [Текст]: наук. журн. / Засновник Запорізький нац. техн. ун-т. Запоріжжя: ЗНТУ - Двоміс.-ISSN1607-6885.- 2017. - №2 – С.32-40.
 5. Бєліков, С.Б. Керамічні композиційні матеріали в авіа- і автомобілебудуванні [Текст] / С.Б. Бєліков, І.П. Волчок О.А.Мітяєв // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць / Придніпр. держ. академія будівництва і архітектури. - Дніпро, 2018. ISSN 2415-7031. - Вып.104 – С.59-65.
 6. Мітяєв, О.А. Високоякісні поршневі сплави вітчизняного виробництва [Текст] / О.А.Мітяєв, І.П. Волчок, К.М. Лоза, О.О.Концур // Вісник двигунобудування. - Запоріжжя: ЗНТУ, АТ «Мотор Січ», «ХАИ». ISSN 1727-0219.- 2018. - №1 – С.144-152.
 7. Осаул, Л.П. Геологічні зміни в біосфері під впливом діяльності людини [Текст] / Л.П.Осаул, Л.М.Незгода, А.В.Журибіда, Г.А.Лук’янчук, В.В.Кроленко // Науковий журнал «Молодий вчений». - Херсон, Гельветика. - №8 (60) серпень 2018. ISSN (Print): 2304-5809, ISSN (Online): 2313-2167 – С.6-11.
 8. Нетребко, В.В. Влияние химического состава чугуна на содержание Cr в основе после нормализации от 1050°С [Текст] / В.В. Нетребко, И.П. Волчок // Литье и металлургия – Минск: БНТУ. - ISSN 1683-6065 (Print), ISSN 2414-0406 (Online). - 2018. - №1 (90) ‒ С.41-46.
 9. Волчок, И.П. Комплексная технология повышения качества вторичных алюминиевых сплавов [Текст] /И.П. Волчок, А.А. Митяев, Р.А. Фролов // Литье и металлургия – Минск: БНТУ. - ISSN 1683-6065 (Print), ISSN 2414-0406 (Online). - 2018. - №4 ‒ С.
 10. Волчок, И.П. Энергоэффективная технология получения алюминиевых сплавов [Текст] / И.П. Волчок, А.А. Митяев, Р.А. Фролов (аспірант каф.КМХТ), А.С. Сахно (аспірант каф. КМХТ) – АТ «Мотор Січ» // Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії: колективна монографія. У двох книгах. - Книга друга / Під загальною редакцією д.т.н., проф. Ю.С. Пройдака. - Дніпро: Нова ідеологія, 2017. – С.268-271.
 11. Фролов, Р.А. Наследственное модифицирование вторичных алюминиевых сплавов [Текст] / Р.А.Фролов (аспірант каф.КМХТ), А.А.Митяев, И.П. Волчок, А.С.Петрашев // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. / Приднепр. гос. академия строительства и архитектуры. - Дніпро, 2017. Вып.95 – С.142-148.
 12. Плескач, В.М. Терміни нових термінологій у порошкової металургії / В.М. Плескач, В.Ю. Ольшанецький (каф. ФМ) // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. [Текст]: наук. журн. / Засновник Запорізький нац. техн. ун-т. Запоріжжя: ЗНТУ - Двоміс.-ISSN1607-6885.- 2017. - №1 – С.114-115.
 13. Волчок, И.П. Влияние легирования и термической обработки на распределение эленментов и свойства высокохромистых чугунов [Текст] / И.П. Волчок, В.В. Нетребко (каф. ОТЗВ) // Научный вестник Донбасской машиностроительной академии. – 2016. - №3 (18Е). – С.52-59.
 14. Нетребко, В.В. Влияние химического состава на скорость коррозии высокохромистых чугунов [Текст] / В.В. Нетребко (каф. ОТЗВ), И.П. Волчок // Литье и металлургия – Минск: БНТУ. - ISSN 1683-6065. - 2016. - №4 (85) - С.38-43.
 15. Плескач, В.М. Деякі матеріалознавчі терміни - означення / В.М. Плескач // Збірник наукових праць учасників XIV Міжнародної наукової конференції Проблеми української термінології. – Львів: вид. НУ Львівської політехніки, 2016. – С.81-83.
 16. Волчок, И.П. Повышение механических свойств вторичных сплавов АК7ч и А356.2 / И.П. Волчок, А.А. Митяев, Р.А.Фролов (аспірант каф.КПМТ), Лоза К.Н., Клочихин В.В., Лукинов В.В. – АТ «Мотор Січ» // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов XXVІ Міжнародної науково-технічної конференції. Вып.90 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры» – Днепропетровск, 2016. – С.64-70.
 17. Волчок, І.П. Природа циклічного руйнування вторинного поршневого силуміну АЛ25 /І.П. Волчок, О.А. Мітяев, О.А. Глотка (каф. ФМ) // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – №1 – С.47-52.
 18. Нетребко, В.В. Особенности термической обработки высокохромистых чугунов легированных Mn И Ni / В.В. Нетребко (каф. ОТЗВ), И.П. Волчок // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – №1 – С.53-57.
 19. Волчок, И.П. Закономерности формирования структуры спеченного титанового сплава ВТ1-0 из порошков разной фракции /И.П. Волчок, А.А. Митяев, А.А. Скребцов (каф.М) // Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні: тези доповідей українською мовою ІV Міжнародної науково-практичної конференції . – АТ „Мотор Січ”. – Запоріжжя, – 2016. – С.141-142.
 20. Осаул, Л.П. Хімічний склад  антропогенного кругогобігу. [Текст] / Л.П.Осаул,  Л.М.незгода, О.В.Капітан // Scientific Journal “ScienceRise” Volume 5/2 (22) May 2016. Харків. – 81-90 c.
 21. Плескач, В.М. До наукової термінології у галузі порошкової металургії / В.М. Плескач, В.Ю. Ольшанецький (каф. ФМ), О.А. Джуган (аспірант, каф. ФМ) // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – №2 – С.143-145.
 22. Скуйбіда, О.Л. Удосконалення процесів термічної обробки вторинного силуміну АК8М3 / О.Л. Скуйбіда (каф. ОП і НС), І.П. Волчок // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – №2 – С.50-53.
 23. Беликов, С.Б. Влияние интерметаллидных фаз на предел усталости вторичных силуминов / С.Б. Беликов, В.П. Силованюк (ФМІ НАНУ), И.П. Волчок, А.А. Митяев // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – №1 – С.32-37.
 24. Акімов, І.В. Підвищення механічних властивостей литої графітизованої сталі / І.В. Акімов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – №1 – С. 65-68.
 25. Волчок, И.П. Повышение технологических, механических и служебных свойств вторичных силуминов / И.П. Волчок, В.В. Клочихин, К.Н. Лоза, В.В. Лукинов – АТ «Мотор Січ», А.А. Митяев // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – №1 – С.69-74.
 26. Митяев, А.А. Повышение технологических и механических свойств сплава АК5М (АЛ5) /А.А. Митяев, И.П. Волчок, К.Н. Лоза, В.В. Клочихин, В.В. Лукинов – АТ «Мотор Січ», Р.А. Фролов – (аспірант каф.КПМТ) // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2015. – №1 – С.75-77.
 27. Широкобокова, Н.В. Аналіз структури та властивостей силумінів при різних режимах лазерної обробки / Н.В. Широкобокова // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. - 2015. - №1 – С.78-81.
 28. Акимов, И.В. Повышение механических свойств литой графитизированной стали / И.В. Акимов // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, 2015. – № 3 (57). – С.129-136.
 29. Беликов, С.Б. Оптимизация состава и свойств износостойких высокохромистых чугунов / С.Б.Беликов, И.П.Волчок, В.В.Нетребко (докторант, каф. ОТЗВ) // Високі технології в машинобудуванні: зб. наук. праць. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2015. – Вип. 1 (25). – С.18-26.
 30. Савченко, В.О. Оптимізація хімічного складу графітизованих сталей для підвищення властивостей / В.О.Савченко, І.М.Андрейко, В.В.Кулик, О.П.Осташ (ФМІ НАНУ), Волчок І.П. // Вісник двигунобудування. – Запоріжжя: ЗНТУ, АТ «Мотор Січ», «ХАИ». – 2015. – №1 – С.158-162.
 31. Савченко, В.А. Проблемы и перспективы применения композиционных материалов в авиастроении / В.А. Савченко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов XXV Міжнародної науково-технічної конференції. Вып.80 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры» – Днепропетровск, 2015. – С. 290-296.
 32. Митяев, А.А. Комплексное модифицирование вторичных силуминов / А.А.Митяев, И.П.Волчок, Р.А.Фролов (аспірант), Лоза К.Н., Гнатенко О.В., Лукинов В.В. – АТ «Мотор Січ»// Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, 2014. – № 6 (54). – С. 87-96.
 33. Вакуленко, І.О. Про структурні перетворення при зварюванні тертям з перемішуванням алюмінієвого сплаву / І.О.Вакуленко (ДНУЗТ),О.А.Мітяєв, С.О.Плітченко – (ДНУЗТ)// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – №1 – С.8-11.
 34. Плескач, В.М. Академік Степан Тимошенко / В.М. Плескач, В.Ю. Ольшанецький (каф. ФМ)// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - Запоріжжя: ЗНТУ. – 2014. – №2 – С.152-155.
 35. Акимов, И.В. Усталостное разрушение графитизированных сталей при высоких частотах нагружения / И.В. Акимов // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов  XXIV Міжнародної науково-технічної конференції. Вып.74, – Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА», 2014. – С. 66-71.
 36. Mityayev, O.A. Influence of intermetallic phases on fracture resistance of silumins / O.A. Mityayev, I.P. Volchok, O.V. Gnatenko, V.V. Lukinov, R.A. Frolov  // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов  XXIV Міжнародної науково-технічної конференції. Вып.74, – Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА», 2014. – С. 159-164.
 37. Савченко, В.А. Оптимизация химического состава и технологии модифицирования графитизированных сталей с целью повышения механических свойств / В.А. Савченко // Сб. научн. трудов  XXIV Міжнародної науково-технічної конференції. Вып.74, – Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА», 2014. – С. 108-111.
 38. Мітяєв, О.А. Забезпечення високої якості вторинних силумінів / О.А. Мітяєв, І.П. Волчок, К.М. Лоза, О.В. Гнатенко, В.В. Лукінов // Вісник двигунобудування, - Запоріжжя: ЗНТУ, АТ «Мотор Січ», «ХАИ», 2014. - №1 – С.136-142.
 39. Савченко, В.О. Термостійкість графітизованої сталі / В.О. Савченко // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, 2014, № 4 (52). - С. 95-100.
 40. Акімов, І.В. Оценка фрикционности модифицированных графитизированных сталей на малогабаритных образцах /  І.В. Акімов, В.І.  Кубіч // Проблеми трибології (Problems of Tribology) 2014. – № 2. - С.38-43.
 41. Осаул, Л.П. Атмосферне повітря як ресурс біосфери ( на прикладі Запорізької області) [Текст] / Л.П.Осаул, В.М.Повзло, Л.М.Незгода, А.О.Осаул // Zbiórraportównaukowych "Naukadzi?: teоria, metedologia,praktyka,problematuk" 30 – 31 липня 2014р.: - Warszawa:Wydawca: Sp. zo.o. "Diamondtradingtour", 2014.- 88str.
 42. Осаул, Л.П. Про вплив людини на екосистемні послуги [Текст] / Л.П.Осаул, В.М.Повзло, Л.М.Незгода, А.О.Осаул // Природокористування і сталий розвиток: економіка, екологія, управління: збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2014. – С.396.
 43. Осаул, Л.П. Наука сегодня: теория, методология, практика, проблематика [Текст] / Л.П.Осаул, В.М.Повзло, Л.М.Незгода // Z40 Zbiórraportównaukowych "Naukadzi?: teоria, metedologia,praktyka,problematuk" 30 – 31 липня 2014р.: - Warszawa:Wydawca: Sp. zo.o. "Diamondtradingtour", 2014.-  15-20 с.
 44. Луганська, О.В. Електрохімічні та аналітичні характеристики електрода, оберненого до аніону натрієвої солі 4-метилхінолін-2-іл-гідразон гліоксилової кислоти [Текст] / О.В.Луганська, Л.О.Омельянчик, Н.П.Синяєва, О.С.Калінкін, Н.І.Пономаренко// Украинский химический журнал, сентябрь-октябрь 2014, том 80, №9-10. – 101-104 с.
 45. Беликов, С.Б. Корозійна стійкість вторинних силумінів після лазерної обробки [текст] / С.Бєліков, І.Волчок, Н.Широкобокова, В.Повзло // Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спеціальний випуск №10: Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. Львів, 2014. – 264-266 с.
 46. Беликов, С.Б. Влияние состава на структуру и свойства термообработанных графитизированных сталей  / С.Б. Беликов, И.В.Акимов И.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып. 67, – Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – С. 39-45.
 47. Волчок, И.П. Повышение качества вторичных силуминов / И.П. Волчок // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып. 67, – Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – С. 57-66.
 48. Широкобокова, Н.В. Вплив лазерного оброблення на корозійну стійкість вторинних силумінів / Н.В. Широкобокова, В.М. Повзло  // Сб. научн. трудов. Вып. 67, – Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – С. 350-354.
 49. Митяев, А.А. Комплексное модифицирование вторичных силуминов / А.А. Митяев, И.П. Волчок, К.Н. Лоза, О.В. Гнатенко, В.В. Лукинов  // Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: Тезисы докладов. X Международная научно-техническая конференция. – АО «Мотор Сич». – Запорожье, 2013 г. – С. 147-149.
 50. Акимов, И.В. Перспективы применения сплава на основе железа, полученного в РТП / И.В. Акимов // Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: Тезисы докладов. X Международная научно-техническая конференция. – АО «Мотор Сич». – Запорожье, 2013 г. – С. 152-154.
 51. Волчок, И.П. Термостойкость графитизированных сталей / И.П. Волчок,  И.В. Акимов // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. - №1. – С.55-57.
 52. Belikov S. Wear Resistance of Graphite Steel / S. Belikov, I. Volchok, I. Akimov // Archives of Metallurgy and Materials of Polish Academy Sciences. – Vol. 58, 3/2013. – P.813-816.
 53. Belikov S. Manganese Influence on Chromium Distribution in High-Chromium Cast Irons / S. Belikov, I. Volchok, V. Netrebko / Archives of Metallurgy and Materials of Polish Academy Sciences. – Vol. 58, 3/2013. – P.
 54. Савченко, В.О. Термостійкість графітизованих сталей / В.О. Савченко // Повышение надежности и долговечности оборудования нефтегазовой и химической промышленности: сб. трудов. I Международной научно-технической конференции-выставки. – ЧАО «Азовский машиностроительный завод». – Бердянск, 2013 г. – С. 36-39.
 55. Осаул, Л.П. Хімічні проблеми атмосфери в курсі [Текст] / Л.П.Осаул, В.М.Повзло, Л.М.Незгода // Р - 31  IV - й  Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю(Екологія / Ekology-2013), Вінниця, 25-27 вересня 2013: зб. наук. статей. Видавництво-друкарня.: ДІЛО, 2013.- 532-534 с.
 56. Пересаденко, О.В. Определение факторов, влияющих на работу удара инструментальных Cr-Mo-V-(Si) cталей / О.В. Пересадько, И.П. Волчок // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Под ред. В.И. Большакова. – Днепропетровск: «ПГАСА», 2012. – С. 103-106.
 57. Савченко, В.О. Вплив термічного оброблення на структуру та властивості графітизованих сталей / В.О. Савчанко, І.П. Волчок // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Под ред. В.И. Большакова. – Днепропетровск: «ПГАСА», 2012. – С. 149-154.
 58. Акімов, І.В. Вплив форми графітових включень на механічні властивості чавунів та графітизованих сталей / І.В. Акімов, В.П. Силованюк, І.А. Овчинникова, І.П. Волчок  // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Под ред. В.И. Большакова. – Днепропетровск: «ПГАСА», 2012. – С. 160-166.
 59. Нетребко, В.В. Влияние марганца на процессы структурообразования износостойких высокохромистых чугунок / В.В. Нетребко, И.П. Волчок  // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Под ред. В.И. Большакова. – Днепропетровск: «ПГАСА», 2012. – С. 301-304.
 60. Широкобокова, Н.В. Влияние лазерной обработки на износостойкость вторичных силуминов / Н.В. Широкобокова // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Под ред. В.И. Большакова. – Днепропетровск: «ПГАСА», 2012. – С. 458-462.
 61. Бельский, С.Е. Прискорені випробування на втомну міцність / С.Е. Бельский, О.А. Мітяєв, І.П. Волчок // Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: Тезисы докладов IX Международной научно-технической конференции. – Запорожье: АО «Мотор Сич», ЗНТУ. – 2012. – С. 65-67.
 62. Плескач, В.М. Недоліки у термінології офіційних документів / В.М. Плескач // Збірник наукових праць XII Міжнародної наукової конференції. Львів: вид. Львівської політехніки, 2012. – С.22-24.
 63. Волчок, И.П. Термическая обработка железосодержащих силуминов / И.П. Волчок,  Е.Л. Скуйбеда  // Журнал Республіки Білорусь, Литье и металлургия. – Минск: БНТУ, 2012. - №3. – С.94-97.
 64. Нетребко, В.В. Особенности легирования марганцем износостойких высокохромистых чугунок / В.В. Нетребко, И.П. Волчок // Журнал Республіки Білорусь, Литье и металлургия. – Минск: БНТУ, 2012. - №3. – С. 162-165.
 65. Бєліков, С. Поверхневе зміцнення силумінів лазерною обробкою / С.Б. Бєліков І.П. Волчок, Н.В.  Широкобокова // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: Тези доповідей 3 Міжнародної науково-технічної конференції. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2012. – С. 4.
 66. Силованюк, В. Прогнозування міцнісних характеристик залізо-вуглецевих сплавів / В. Силованюк, І. Акімов, Н. Івантишин // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: Тези доповідей 3 Міжнародної науково-технічної конференції. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2012. – С. 51.
 67. Волчок, И.П. Increasing of Microhardness of Al-Si Alloys by Laser Treatment / И.П. Волчок, В.В. Гиржон , И.В. Танцюра // Журнал України. Металлофизика и новейшие технологии. – Киев: ИМФ НАНУ, - 2011, т. 33, №8. – С.1111-1118.
 68. Скуйбіда, О.Л. Підвищення якості алюмінієвих сплавів за рахунок модифікування / О.Л. Скуйбіда,  І.П. Волчок  // Вісник ДНУЗТ ім. ак. В.Лазаряна: Вип. 37. – Дніпропетровськ: тип. ДНУЗТ, 2011. – С. 235-237.

 

2019

 1. Твердохліб, О.І. Підвищення рівня механічних та технологічних властивостей сплава АЛ5 [Текст] / О.І. Твердохліб, О.А. Мітяєв // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, ISBN 978-617-529-222-8.- 2019. – С.79-81.
 2. Підковинська, У.В. Модифікування полімерів. / [Текст] Підковинська У.В., Савченко В.О. // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.81-82.
 3. Маляревич, І.О., Компаунди та їх роль в композитних матеріалах [Текст] // І.О. Маляревич, І.В. Акімов // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 82-84.
 4. Підковинська У.В. Використання полімерів як вторинної сировини [Текст] / У.В. Підковинська, Н.І. Пономаренко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 84-86.
 5. Пестряков, О.В. Хімічне забруднення сучасного великого промислового міста (на прикладі Запоріжжя та області) [Текст] / О.В. Пестряков, Л.П. Осаул // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 86-88
 6. Юрьев, К.О. Хімічні речовини у продуктах харчування [Текст] / К.О. Юрьев, Л.П. Осаул // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 88-90.
 7. Жарчинський, В.І. Захист атмосферного повітря від промислових викидів паро- і газоподібних шкідливих речовин [Текст] / В.І. Жарчинський, Л.П. Осаул // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 91-93
 8. Когут, Є.Є. Колооберти хімічних речовин в атмосфері [Текст] / Є.Є. Когут, Л.П. Осаул // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 93-95
 9. Зеленська, Н.В. Керамічні композиційні матеріали. Застосування в двигунах внутрішнього згоряння [Текст] / Н.В. Зеленська, В.М. Плескач // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - С.95-97.
 10. Сичова Є.Ю. Багатоликий вуглець [Текст] / Є.Ю. Сичова, П.Г. Безсонов, О.М. Звєрев, В.М. Повзло // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 97-99.
 11. Рудницький, Д.В. Перспективныеі материалы, применяемые в биоинженерии [Текст] / Д.В. Рудницький, В.Н. Повзло // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 99-100.
 12. Колинченко, Д.А. Экологические аспекты изготовления алюминия [Текст] / Д.А. Колинченко, В.Н. Повзло // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 100-102.
 13. Балазан, Я.С. Екологія міста: проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / Я.С. Балазан, Л.М. Незгода, Т.В. Сохрякова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 102-103.
 14. Нехаєва, Д.В. Екологічна криза. Види екологічних криз [Текст] / Д.В. Нехаєва, Л.М. Незгода, Т.В. Сохрякова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 103-105.
 15. Головєшкін, В.В. Вплив людини на навколишнє середовище [Текст] / В.В. Головєшкін, Л.М. Незгода, Т.В. Сохрякова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 105-107.
 16. Біліонок, Д.І. Застосування біотехнологій у розв’язанні екологічних проблем [Текст] / Д.І. Біліонок, М.Ф. Гапоненко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 107-109.
 17. Акімов, І.В. Підвищення термостійкості графітизованих сталей [Текст] / І.В. Акімов, І.О. Маляревич // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів. Тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 08-10 жовтня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2019. – С. 99-101.
 18. Мисюра, Н.В. Влияние технологических факторов на свойства порошкового титана [Текст] / Н.В. Мисюра, И.П. Волчок, А.Е. Капустян // Тезисы докладов XIІ Международных молодежных научно-технических чтений им. А.Ф. Можайского. - АО “Мотор Сич”. - Запорожье. ISBN 978-966-2906-71-4. - 2019. - С.118-120 .
 19. Чайковский, С.А. Структура и механические свойства сварных соединений силумина АКМ2 [Текст] / С.А. Чайковский, И.П. Волчок, О.В. Лютова, А.С. Петрашев // Тезисы докладов XIІ Международных молодежных научно-технических чтений им. А.Ф. Можайского. - АО “Мотор Сич”. - Запорожье. ISBN 978-966-2906-71-4. - 2019. - С.123-125.
 20. Волчок, И.П. Механические свойства сварных соединений сплава АК9М2 [Текст] / И.П. Волчок, О.В. Лютова, С.А. Петрашев, С.А. Чайковский / Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту. 16.05-17.05.2019 // Тези доповідей 79-ї Міжнародної науково-практичної конференції, – ДНУЗТ. - Дніпро, 2019. – С.319.
 21. Волчок, І.П. Вплив дисперсності порошків на властивості титанових виробів [Текст] / І.П. Волчок, М.В. Місюра, О.Є. Капустян // ХХІ Міжнародна молодіжна науково – практична конференція „Людина і Космос”: Збірник тез.-Дніпро.-2019. - С.286.

 

2017-2018

 1. Осаул, Л.П. Геологічні зміни в біосфері під впливом діяльності людини [Текст] / Л.П.Осаул, Л.М.Незгода, А.В.Журибіда, Г.А.Лук’янчук, В.В.Кроленко // Науковий журнал «Молодий вчений». - Херсон, Гельветика. - №8 (60) серпень 2018. ISSN (Print): 2304-5809, ISSN (Online): 2313-2167 – С.6-11.
 2. Повзло, В.М. Приготування наноіонізованої води та її використання [Електронний ресурс] / В.М. Повзло, Т.В. Сохрякова, В.В. Михайлюк // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.673-674 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
 3. Повзло, В.М. Водне середовище. Прісна вода на планеті [Електронний ресурс] / В.М. Повзло, Е.В. Ковачева, І.О. Борисенко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.674-676 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
 4. Повзло, В.М. Зростання нанотрубок на золь-гель каталізаторі [Електронний ресурс] / В.М. Повзло, Т.В. Сохрякова, У.В. Підковинська, М.В. Місюра // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.676-678 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
 5. Незгода, Л.М. Методи та засоби підвищення енергоефективності житлових будинків [Електронний ресурс] /Л.М. Незгода, Т.В. Сохрякова, Д.С. Іваненко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.678-679 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
 6. Незгода, Л.М. Будівництво та екологія [Електронний ресурс] / Л.М. Незгода, Т.В. Сохрякова, С.О. Любас // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.679-681 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. Екрана.
 7. Незгода, Л.М. Екологічно-безпечні будівельні матеріали [Електронний ресурс] / Л.М. Незгода, Т.В. Сохрякова, Р.А. Кострикін // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.681-683 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. Екрана.
 8. Підковинська, У.В. Вплив складу електроліту на дисперсність порошку міді [Текст] / У.В. Підковинська студ. гр. ІФ-714, В.О. Савченко // Тезисы докладов X Международных молодежных научно-технических чтений им. А.Ф. Можайского. - АО “Мотор Сич”. - Запорожье. ISBN 978-966-2906-71-4. - 2017. - С.198-200.
 9. Осаул, Л.П. Зміни в геологічному кругообігу біосфери під впливом антропогенного кругообігу [Електронний ресурс] / Л.П. Осаул , Л.М. Незгода , В.В. Кроленко студ. гр. ІФ-216, А.А. Лук’янчук , А.В. Журибіда студ. гр. ІФ-816 // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С.303-304 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
 10. Пономаренко, Н.І. Вплив енергетичних аспектів антропогенного кругообігу / [Електронний ресурс] / Н.І.Пономаренко, Д.О.Сєкачов студ. гр. ІФ-316 // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С.305-306 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
 11. Канаки, А.В. Твердые бытовые отходы / [Електронний ресурс] / А.В.Канаки, студ. гр. ІФ-516, М.Ф.Гапоненко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С.306-308 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.

 

2019

 1. Капустян, О.Є. Бітехнологія виробів з порошкового титану [Текст] / О.Є. Капустян, І.П. Волчок, О.В. Овчинников // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів. Тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 08-10 жовтня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2019. – С.52-54.
 2. Плескач, В.М. Високотемпературні композиційні матеріали [Текст] / В.М. Плескач // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів. Тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 08-10 жовтня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2019. – С.60-62.
 3. Акімов, І.В. Підвищення термостійкості графітизованих сталей [Текст] / І.В. Акімов, І.О. Маляревич // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів. Тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 08-10 жовтня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2019. – С. 99-101.
 4. Концур, О.О. Забезпечення та підвищення якості поршневих алюмінієвих сплавів [Текст] / О.О. Концур, О.А. Мітяєв, І.П. Волчок // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів. Тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 08-10 жовтня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2019. – С. 114-116.
 5. Повзло, В.М. Корозійна стійкість сталевих виробів у наноіонізованій воді [Текст] / В.М. Повзло // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення та довговічності виробів. Тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 08-10 жовтня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2019. – С. 158-160.
 6. Повзло, О.Н. Смысл экологического образования [Текст] / О.Н. Повзло, В.М.Повзло // Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: проблеми мира та ненасильства в змінах глобального порядку. Тези доповідей ІХ Міжнародної наукової конференції, Запоріжжя, 12 квітня 2019 р. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. - С. 48-50.
 7. Твердохліб, О.І. Підвищення рівня механічних та технологічних властивостей сплава АЛ5 [Текст] / О.І. Твердохліб, О.А. Мітяєв // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, ISBN 978-617-529-222-8.- 2019. – С.79-81.
 8. Підковинська, У.В. Модифікування полімерів. / [Текст] Підковинська У.В., Савченко В.О. // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.81-82.
 9. Маляревич, І.О., Компаунди та їх роль в композитних матеріалах [Текст] // І.О. Маляревич, І.В. Акімов // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 82-84.
 10. Підковинська У.В. Використання полімерів як вторинної сировини [Текст] / У.В. Підковинська, Н.І. Пономаренко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 84-86.
 11. Пестряков, О.В. Хімічне забруднення сучасного великого промислового міста (на прикладі Запоріжжя та області) [Текст] / О.В. Пестряков, Л.П. Осаул // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 86-88
 12. Юрьев, К.О. Хімічні речовини у продуктах харчування [Текст] / К.О. Юрьев, Л.П. Осаул // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 88-90.
 13. Жарчинський, В.І. Захист атмосферного повітря від промислових викидів паро- і газоподібних шкідливих речовин [Текст] / В.І. Жарчинський, Л.П. Осаул // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 91-93
 14. Когут, Є.Є. Колооберти хімічних речовин в атмосфері [Текст] / Є.Є. Когут, Л.П. Осаул // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 93-95
 15. Зеленська, Н.В. Керамічні композиційні матеріали. Застосування в двигунах внутрішнього згоряння [Текст] / Н.В. Зеленська, В.М. Плескач // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. - С.95-97.
 16. Сичова Є.Ю. Багатоликий вуглець [Текст] / Є.Ю. Сичова, П.Г. Безсонов, О.М. Звєрев, В.М. Повзло // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 97-99.
 17. Рудницький, Д.В. Перспективныеі материалы, применяемые в биоинженерии [Текст] / Д.В. Рудницький, В.Н. Повзло // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 99-100.
 18. Колинченко, Д.А. Экологические аспекты изготовления алюминия [Текст] / Д.А. Колинченко, В.Н. Повзло // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 100-102.
 19. Балазан, Я.С. Екологія міста: проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / Я.С. Балазан, Л.М. Незгода, Т.В. Сохрякова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 102-103.
 20. Нехаєва, Д.В. Екологічна криза. Види екологічних криз [Текст] / Д.В. Нехаєва, Л.М. Незгода, Т.В. Сохрякова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 103-105.
 21. Головєшкін, В.В. Вплив людини на навколишнє середовище [Текст] / В.В. Головєшкін, Л.М. Незгода, Т.В. Сохрякова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 105-107.
 22. Біліонок, Д.І. Застосування біотехнологій у розв’язанні екологічних проблем [Текст] / Д.І. Біліонок, М.Ф. Гапоненко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 107-109.
 23. Савченко, В.О. SMART – композиційні матеріали [Текст] / В.О. Савченко //Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.109-110.
 24. Осаул, Л.П. Вплив продуктів руйнування полімерних композиційних матеріалів на здоров’я людини [Текст] / Л.П. Осаул // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 111-112.
 25. Незгода, Л.М. Екологічні проблеми промислових міст України. [Текст] / Л.М. Незгода // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 114-116.
 26. Фролов, Р.О. Комплексне модифікування вторинних алюмінієвих сплавів [Текст] / Р.О. Фролов // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.116-117.
 27. Концур, О.О. Підвищення якості вторинного поршневого силуміну АЛ25 [Текст] / О.О. Концур // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.117-119.
 28. Борковський, А.В. Можливості підвищення пропускної здатності ЛЕП / [Текст] / А.В. Борковський // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С.119-120.
 29. Концур, О.О. Підвищення якості вторинного поршневого силуміну АЛ25 [Текст] / О.О. Концур, О.А. Мітяєв, І.П. Волчок, О.С. Сахно // Тезисы докладов XIІ Международных молодежных научно-технических чтений им. А.Ф. Можайского. - АО “Мотор Сич”. - Запорожье. ISBN 978-966-2906-71-4. - 2019. - С.115-117 –
 30. Мисюра, Н.В. Влияние технологических факторов на свойства порошкового титана [Текст] / Н.В. Мисюра, И.П. Волчок, А.Е. Капустян // Тезисы докладов XIІ Международных молодежных научно-технических чтений им. А.Ф. Можайского. - АО “Мотор Сич”. - Запорожье. ISBN 978-966-2906-71-4. - 2019. - С.118-120 .
 31. Фролов, Р.О. Спадкове модифікування вторинного сплаву АК7ч [Текст] / Р.О. Фролов, І.П. Волчок // Тезисы докладов XIІ Международных молодежных научно-технических чтений им. А.Ф. Можайского. - АО “Мотор Сич”. - Запорожье. ISBN 978-966-2906-71-4. - 2019. - С.120-123.
 32. Чайковский, С.А. Структура и механические свойства сварных соединений силумина АКМ2 [Текст] / С.А. Чайковский, И.П. Волчок, О.В. Лютова, А.С. Петрашев // Тезисы докладов XIІ Международных молодежных научно-технических чтений им. А.Ф. Можайского. - АО “Мотор Сич”. - Запорожье. ISBN 978-966-2906-71-4. - 2019. - С.123-125.
 33. Волчок, И.П. Механические свойства сварных соединений сплава АК9М2 [Текст] / И.П. Волчок, О.В. Лютова, С.А. Петрашев, С.А. Чайковский / Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту. 16.05-17.05.2019 // Тези доповідей 79-ї Міжнародної науково-практичної конференції, – ДНУЗТ. - Дніпро, 2019. – С.319.
 34. Незгода, Л.М. Соціально-економічна роль екологічної безпеки в умовах сталого розвитку [Текст] / Л.М. Незгода // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту. 16.05-17.05.2019 // Тези доповідей 79-ї Міжнародної науково-практичної конференції, – ДНУЗТ. - Дніпро, 2019. – С.320.
 35. Незгода, Л.М. Екологічний вимір розвитку країн світу в умовах глобалізації [Текст] / Л.М. Незгода //Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір//Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16.10-17.10.2019 – НУ «Запорізька політехніка» - Запоріжжя, 2019. – С.139-140.
 36. Волчок, І.П. Вплив дисперсності порошків на властивості титанових виробів [Текст] / І.П. Волчок, М.В. Місюра, О.Є. Капустян // ХХІ Міжнародна молодіжна науково – практична конференція „Людина і Космос”: Збірник тез.-Дніпро.-2019. - С.286.

2018

 1. Широкобокова, Н.В. Корозійна стійкість вторинних силумінів [Текст] /Н.В. Широкобокова // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції International research and practice conference “Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences”: Conference proceedings, December, 27-28.2017. Radom: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. - Radom, Republic of Poland. ISBN 978-9934-571-17-6. - 2017. - P.99-101 - тези доповідей українською мовою.
 2. Волчок, И.П. Энергоэффективная технология получения алюминиевых сплавов [Текст] / И.П. Волчок, А.А. Митяев, Р.А. Фролов, А.С. Сахно // Тезисы докладов XI Международных молодежных научно-технических чтений им. А.Ф. Можайского. - АО “Мотор Сич”. - Запорожье. ISBN 978-966-2906-71-4. - 2018. - С.198-200 - тези доповідей російською мовою.
 3. Андрейко, І.М. Конструкційна міцність графітизованих сталей [Текст] /І.М. Андрейко, В.В. Кулік, В.В. Віра, І.П. Волчок / Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту. 17.05-18.05.2018 // Тези доповідей 78-ї Міжнародної науково-практичної конференції, – ДНУЗТ. - Дніпро, 2018. – С.281-282 - тези доповідей українською мовою.
 4. Повзло, В.М. Приготування наноіонізованої води та її використання [Електронний ресурс] / В.М. Повзло, Т.В. Сохрякова, В.В. Михайлюк // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.673-674 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
 5. Повзло, В.М. Водне середовище. Прісна вода на планеті [Електронний ресурс] / В.М. Повзло, Е.В. Ковачева, І.О. Борисенко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.674-676 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
 6. Повзло, В.М. Зростання нанотрубок на золь-гель каталізаторі [Електронний ресурс] / В.М. Повзло, Т.В. Сохрякова, У.В. Підковинська, М.В. Місюра // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.676-678 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
 7. Незгода, Л.М. Методи та засоби підвищення енергоефективності житлових будинків [Електронний ресурс] /Л.М. Незгода, Т.В. Сохрякова, Д.С. Іваненко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.678-679 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
 8. Незгода, Л.М. Будівництво та екологія [Електронний ресурс] / Л.М. Незгода, Т.В. Сохрякова, С.О. Любас // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.679-681 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. Екрана.
 9. "Незгода, Л.М. Екологічно-безпечні будівельні матеріали [Електронний ресурс] / Л.М. Незгода, Т.В. Сохрякова, Р.А. Кострикін // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.681-683 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. Екрана.
 10. Нетребко, В.В. Формування структури високохромистих чавунів додатково легованих Mn та Ni [Електронний ресурс] / В.В. Нетребко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.683-684 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. Екрана.
 11. Незгода Л.М. Вплив транспортних засобів на довкілля [Електронний ресурс] / Л.М. Незгода // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.684-686 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. Екрана.
2017
1. Сохрякова, Т.В. Якісний аналіз металів і сплавів / [Електронний ресурс] / Т.В. Сохрякова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С.310-311 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
2. Сахно, О.С. Підвищення механічних і службових властивостей вторинних поршневих силумінів шляхом легування дрібнокристалічною шихтою [Текст] / О.С. Сахно (аспірант каф.КМХТ) – АТ «Мотор Січ» // Тезисы докладов X Международных молодежных научно-технических чтений им. А.Ф. Можайского. - АО “Мотор Сич”. - Запорожье. ISBN 978-966-2906-71-4. - 2017. - С.200-202.
3. Фролов, Р.А. Повышение механических свойств вторичного алюминия наследственным модифицированием [Текст] / Р.А. Фролов (аспірант каф.КМХТ), А.С. Сахно (аспірант каф. КМХТ) – АТ «Мотор Січ», А.В. Рыжова студ. гр. ІФ-715 // Тезисы докладов X Международных молодежных научно-технических чтений им. А.Ф. Можайского. - АО “Мотор Сич”. - Запорожье. ISBN 978-966-2906-71-4. - 2017. - С.207-208 - тези доповідей російською мовою.
4. Осаул, Л.П. Зміни в геологічному кругообігу біосфери під впливом антропогенного кругообігу [Електронний ресурс] / Л.П. Осаул , Л.М. Незгода , В.В. Кроленко студ. гр. ІФ-216, А.А. Лук’янчук , А.В. Журибіда студ. гр. ІФ-816 // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С.303-304 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
5. Пономаренко, Н.І. Вплив енергетичних аспектів
антропогенного кругообігу / [Електронний ресурс] / Н.І.Пономаренко, Д.О.Сєкачов студ. гр. ІФ-316 // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С.305-306 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
6. Канаки, А.В. Твердые бытовые отходы / [Електронний ресурс] / А.В.Канаки, студ. гр. ІФ-516, М.Ф.Гапоненко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С.306-308 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
7. Повзло, В.М. Влияние пассивации алюминия на скорость его питтинговой коррозии / [Електронний ресурс] / В.М. Повзло // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - С.309-310 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана.
8. Підковинська, У.В. Вплив складу електроліту на дисперсність порошку міді [Текст] / У.В. Підковинська студ. гр. ІФ-714, В.О. Савченко // Тезисы докладов X Международных молодежных научно-технических чтений им. А.Ф. Можайского. - АО “Мотор Сич”. - Запорожье. ISBN 978-966-2906-71-4. - 2017. - С.198-200.

Сторінки