Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2020 рік та оприлюднено на засідання Вченої ради 12.04.2021р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Програмних засобів 19 9 7 1 3 1
Обладнання та технології зварювального виробництва 1 7 4 20 8 2
Фізичного матеріалознавства 5 28 22 3 4 3
Радіотехніки та телекомунікацій 36 15 10 2 5 4
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 54 13 11 7 1 5
Управління персоналом та економіка праці 11 16 15 9 19 6
Транспортних технологій 6 14 33 16 10 7
Машин і технології ливарного виробництва 4 22 52 6 6 8
Електричних машин 38 8 1 33 2 9
Інформаційних технологій електронних засобів 25 21 30 4 12 10
Електричних та електронних апаратів 2 4 35 13 30 11
Міжнародних економічних відносин 18 17 26 21 14 12
Соціальної роботи та психології 14 10 13 33 16 13
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 3 11 12 27 28 14
Електропостачання промислових підприємств 22 5 3 33 23 15
Менеджменту 7 24 14 27 21 16
Електроприводу та автоматизації промислових установок 26 3 24 18 29 17
Автомобілів 15 31 27 16 17 18
Журналістики 28 34 9 5 30 19
Технології авіаційних двигунів 52 34 21 12 7 20
Конституційного, адміністративного та трудового права 9 31 5 31 26 21
Будівельного виробництва та управління проектами 24 20 42 14 22 22
Загальноправових та політичних наук 13 34 43 24 11 23
Обліку і опадаткування 29 34 2 27 25 24
Комп’ютерних систем та мереж 55 6 31 10 30 25
Міжнародного туризму 12 19 19 33 30 26
Управління фізичною культурою та спортом 31 1 41 33 24 27
Кримінального, цивільного та міжнародного права 21 44 20 30 15 28
Захисту інформації 17 34 38 33 13 29
Теорії та практики перекладу 23 28 8 33 30 30
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 34 34 47 26 9 31
Системного аналізу та обчислювальної математики 8 34 17 33 30 32
Мікро- та наноелектроніки 10 24 36 33 27 33
Фізики 16 44 23 19 30 34
Двигунів внутрішнього згорання 47 17 44 11 30 35
Фінанси, банкывська справа та страхування 41 28 6 33 30 36
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 57 2 25 33 30 37
Охорони праці і навколишнього середовища 50 44 29 8 30 38
Технології машинобудування 43 27 34 23 30 39
Філософії 20 44 16 33 30 40
Економічної теорії та підприємництва 33 44 39 33 18 41
Іноземної мови професійного спілкування 35 44 18 33 30 42
Металорізальних верстатів та інструментів 49 34 53 15 30 43
Фізичної терапії та ерготерапії 48 12 51 33 30 44
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 37 34 56 33 20 45
Маркетингу та логістики 40 24 49 32 30 46
Механіки 42 44 32 25 30 47
Дизайну 53 23 55 22 30 48
Прикладної математики 27 44 37 33 30 49
Політології та права 39 44 28 33 30 50
Вищої математики 32 44 40 33 30 51
Українознавства та загальної мовної підготовки 30 44 46 33 30 52
Спеціальної освіти 45 31 57 33 30 53
Обробки металів тиском 46 34 54 33 30 54
Інфомаційних технологій в туризмі 44 44 48 33 30 55
Іноземних мов 56 44 45 33 30 56
Теоретичної і загальної електротехніки 51 44 50 33 30 57
Військової підготовки 58 44 57 33 30 58

Н.І. Висоцька
Патентно-інформаційний відділ