Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2020 рік та оприлюднено на засідання Вченої ради 12.04.2021р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Обладнання та технології зварювального виробництва 1 7 4 20 8 2
Електричних та електронних апаратів 2 4 35 13 30 11
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 3 11 12 27 28 14
Машин і технології ливарного виробництва 4 22 52 6 6 8
Фізичного матеріалознавства 5 28 22 3 4 3
Транспортних технологій 6 14 33 16 10 7
Менеджменту 7 24 14 27 21 16
Системного аналізу та обчислювальної математики 8 34 17 33 30 32
Конституційного, адміністративного та трудового права 9 31 5 31 26 21
Мікро- та наноелектроніки 10 24 36 33 27 33
Управління персоналом та економіка праці 11 16 15 9 19 6
Міжнародного туризму 12 19 19 33 30 26
Загальноправових та політичних наук 13 34 43 24 11 23
Соціальної роботи та психології 14 10 13 33 16 13
Автомобілів 15 31 27 16 17 18
Фізики 16 44 23 19 30 34
Захисту інформації 17 34 38 33 13 29
Міжнародних економічних відносин 18 17 26 21 14 12
Програмних засобів 19 9 7 1 3 1
Філософії 20 44 16 33 30 40
Кримінального, цивільного та міжнародного права 21 44 20 30 15 28
Електропостачання промислових підприємств 22 5 3 33 23 15
Теорії та практики перекладу 23 28 8 33 30 30
Будівельного виробництва та управління проектами 24 20 42 14 22 22
Інформаційних технологій електронних засобів 25 21 30 4 12 10
Електроприводу та автоматизації промислових установок 26 3 24 18 29 17
Прикладної математики 27 44 37 33 30 49
Журналістики 28 34 9 5 30 19
Обліку і опадаткування 29 34 2 27 25 24
Українознавства та загальної мовної підготовки 30 44 46 33 30 52
Управління фізичною культурою та спортом 31 1 41 33 24 27
Вищої математики 32 44 40 33 30 51
Економічної теорії та підприємництва 33 44 39 33 18 41
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 34 34 47 26 9 31
Іноземної мови професійного спілкування 35 44 18 33 30 42
Радіотехніки та телекомунікацій 36 15 10 2 5 4
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 37 34 56 33 20 45
Електричних машин 38 8 1 33 2 9
Політології та права 39 44 28 33 30 50
Маркетингу та логістики 40 24 49 32 30 46
Фінанси, банкывська справа та страхування 41 28 6 33 30 36
Механіки 42 44 32 25 30 47
Технології машинобудування 43 27 34 23 30 39
Інфомаційних технологій в туризмі 44 44 48 33 30 55
Спеціальної освіти 45 31 57 33 30 53
Обробки металів тиском 46 34 54 33 30 54
Двигунів внутрішнього згорання 47 17 44 11 30 35
Фізичної терапії та ерготерапії 48 12 51 33 30 44
Металорізальних верстатів та інструментів 49 34 53 15 30 43
Охорони праці і навколишнього середовища 50 44 29 8 30 38
Теоретичної і загальної електротехніки 51 44 50 33 30 57
Технології авіаційних двигунів 52 34 21 12 7 20
Дизайну 53 23 55 22 30 48
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 54 13 11 7 1 5
Комп’ютерних систем та мереж 55 6 31 10 30 25
Іноземних мов 56 44 45 33 30 56
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 57 2 25 33 30 37
Військової підготовки 58 44 57 33 30 58

Н.І. Висоцька
Патентно-інформаційний відділ