Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2020 рік та оприлюднено на засідання Вченої ради 12.04.2021р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Управління фізичною культурою та спортом 31 1 41 33 24 27
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 57 2 25 33 30 37
Електроприводу та автоматизації промислових установок 26 3 24 18 29 17
Електричних та електронних апаратів 2 4 35 13 30 11
Електропостачання промислових підприємств 22 5 3 33 23 15
Комп’ютерних систем та мереж 55 6 31 10 30 25
Обладнання та технології зварювального виробництва 1 7 4 20 8 2
Електричних машин 38 8 1 33 2 9
Програмних засобів 19 9 7 1 3 1
Соціальної роботи та психології 14 10 13 33 16 13
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 3 11 12 27 28 14
Фізичної терапії та ерготерапії 48 12 51 33 30 44
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 54 13 11 7 1 5
Транспортних технологій 6 14 33 16 10 7
Радіотехніки та телекомунікацій 36 15 10 2 5 4
Управління персоналом та економіка праці 11 16 15 9 19 6
Двигунів внутрішнього згорання 47 17 44 11 30 35
Міжнародних економічних відносин 18 17 26 21 14 12
Міжнародного туризму 12 19 19 33 30 26
Будівельного виробництва та управління проектами 24 20 42 14 22 22
Інформаційних технологій електронних засобів 25 21 30 4 12 10
Машин і технології ливарного виробництва 4 22 52 6 6 8
Дизайну 53 23 55 22 30 48
Мікро- та наноелектроніки 10 24 36 33 27 33
Менеджменту 7 24 14 27 21 16
Маркетингу та логістики 40 24 49 32 30 46
Технології машинобудування 43 27 34 23 30 39
Фізичного матеріалознавства 5 28 22 3 4 3
Фінанси, банкывська справа та страхування 41 28 6 33 30 36
Теорії та практики перекладу 23 28 8 33 30 30
Автомобілів 15 31 27 16 17 18
Спеціальної освіти 45 31 57 33 30 53
Конституційного, адміністративного та трудового права 9 31 5 31 26 21
Технології авіаційних двигунів 52 34 21 12 7 20
Металорізальних верстатів та інструментів 49 34 53 15 30 43
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 37 34 56 33 20 45
Обробки металів тиском 46 34 54 33 30 54
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 34 34 47 26 9 31
Захисту інформації 17 34 38 33 13 29
Системного аналізу та обчислювальної математики 8 34 17 33 30 32
Обліку і опадаткування 29 34 2 27 25 24
Загальноправових та політичних наук 13 34 43 24 11 23
Журналістики 28 34 9 5 30 19
Вищої математики 32 44 40 33 30 51
Теоретичної і загальної електротехніки 51 44 50 33 30 57
Фізики 16 44 23 19 30 34
Іноземних мов 56 44 45 33 30 56
Охорони праці і навколишнього середовища 50 44 29 8 30 38
Механіки 42 44 32 25 30 47
Прикладної математики 27 44 37 33 30 49
Економічної теорії та підприємництва 33 44 39 33 18 41
Українознавства та загальної мовної підготовки 30 44 46 33 30 52
Філософії 20 44 16 33 30 40
Політології та права 39 44 28 33 30 50
Інфомаційних технологій в туризмі 44 44 48 33 30 55
Іноземної мови професійного спілкування 35 44 18 33 30 42
Кримінального, цивільного та міжнародного права 21 44 20 30 15 28
Військової підготовки 58 44 57 33 30 58

Н.І. Висоцька
Патентно-інформаційний відділ