Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2020 рік та оприлюднено на засідання Вченої ради 12.04.2021р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 54 13 11 7 1 5
Електричних машин 38 8 1 33 2 9
Програмних засобів 19 9 7 1 3 1
Фізичного матеріалознавства 5 28 22 3 4 3
Радіотехніки та телекомунікацій 36 15 10 2 5 4
Машин і технології ливарного виробництва 4 22 52 6 6 8
Технології авіаційних двигунів 52 34 21 12 7 20
Обладнання та технології зварювального виробництва 1 7 4 20 8 2
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 34 34 47 26 9 31
Транспортних технологій 6 14 33 16 10 7
Загальноправових та політичних наук 13 34 43 24 11 23
Інформаційних технологій електронних засобів 25 21 30 4 12 10
Захисту інформації 17 34 38 33 13 29
Міжнародних економічних відносин 18 17 26 21 14 12
Кримінального, цивільного та міжнародного права 21 44 20 30 15 28
Соціальної роботи та психології 14 10 13 33 16 13
Автомобілів 15 31 27 16 17 18
Економічної теорії та підприємництва 33 44 39 33 18 41
Управління персоналом та економіка праці 11 16 15 9 19 6
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 37 34 56 33 20 45
Менеджменту 7 24 14 27 21 16
Будівельного виробництва та управління проектами 24 20 42 14 22 22
Електропостачання промислових підприємств 22 5 3 33 23 15
Управління фізичною культурою та спортом 31 1 41 33 24 27
Обліку і опадаткування 29 34 2 27 25 24
Конституційного, адміністративного та трудового права 9 31 5 31 26 21
Мікро- та наноелектроніки 10 24 36 33 27 33
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 3 11 12 27 28 14
Електроприводу та автоматизації промислових установок 26 3 24 18 29 17
Двигунів внутрішнього згорання 47 17 44 11 30 35
Технології машинобудування 43 27 34 23 30 39
Металорізальних верстатів та інструментів 49 34 53 15 30 43
Обробки металів тиском 46 34 54 33 30 54
Вищої математики 32 44 40 33 30 51
Електричних та електронних апаратів 2 4 35 13 30 11
Теоретичної і загальної електротехніки 51 44 50 33 30 57
Фізики 16 44 23 19 30 34
Іноземних мов 56 44 45 33 30 56
Дизайну 53 23 55 22 30 48
Охорони праці і навколишнього середовища 50 44 29 8 30 38
Механіки 42 44 32 25 30 47
Прикладної математики 27 44 37 33 30 49
Комп’ютерних систем та мереж 55 6 31 10 30 25
Системного аналізу та обчислювальної математики 8 34 17 33 30 32
Фінанси, банкывська справа та страхування 41 28 6 33 30 36
Маркетингу та логістики 40 24 49 32 30 46
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 57 2 25 33 30 37
Теорії та практики перекладу 23 28 8 33 30 30
Українознавства та загальної мовної підготовки 30 44 46 33 30 52
Філософії 20 44 16 33 30 40
Політології та права 39 44 28 33 30 50
Фізичної терапії та ерготерапії 48 12 51 33 30 44
Спеціальної освіти 45 31 57 33 30 53
Міжнародного туризму 12 19 19 33 30 26
Інфомаційних технологій в туризмі 44 44 48 33 30 55
Іноземної мови професійного спілкування 35 44 18 33 30 42
Журналістики 28 34 9 5 30 19
Військової підготовки 58 44 57 33 30 58

Н.І. Висоцька
Патентно-інформаційний відділ