Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2020 рік та оприлюднено на засідання Вченої ради 12.04.2021р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Програмних засобів 19 9 7 1 3 1
Радіотехніки та телекомунікацій 36 15 10 2 5 4
Фізичного матеріалознавства 5 28 22 3 4 3
Інформаційних технологій електронних засобів 25 21 30 4 12 10
Журналістики 28 34 9 5 30 19
Машин і технології ливарного виробництва 4 22 52 6 6 8
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 54 13 11 7 1 5
Охорони праці і навколишнього середовища 50 44 29 8 30 38
Управління персоналом та економіка праці 11 16 15 9 19 6
Комп’ютерних систем та мереж 55 6 31 10 30 25
Двигунів внутрішнього згорання 47 17 44 11 30 35
Технології авіаційних двигунів 52 34 21 12 7 20
Електричних та електронних апаратів 2 4 35 13 30 11
Будівельного виробництва та управління проектами 24 20 42 14 22 22
Металорізальних верстатів та інструментів 49 34 53 15 30 43
Автомобілів 15 31 27 16 17 18
Транспортних технологій 6 14 33 16 10 7
Електроприводу та автоматизації промислових установок 26 3 24 18 29 17
Фізики 16 44 23 19 30 34
Обладнання та технології зварювального виробництва 1 7 4 20 8 2
Міжнародних економічних відносин 18 17 26 21 14 12
Дизайну 53 23 55 22 30 48
Технології машинобудування 43 27 34 23 30 39
Загальноправових та політичних наук 13 34 43 24 11 23
Механіки 42 44 32 25 30 47
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 34 34 47 26 9 31
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 3 11 12 27 28 14
Обліку і опадаткування 29 34 2 27 25 24
Менеджменту 7 24 14 27 21 16
Кримінального, цивільного та міжнародного права 21 44 20 30 15 28
Конституційного, адміністративного та трудового права 9 31 5 31 26 21
Маркетингу та логістики 40 24 49 32 30 46
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 37 34 56 33 20 45
Обробки металів тиском 46 34 54 33 30 54
Вищої математики 32 44 40 33 30 51
Електропостачання промислових підприємств 22 5 3 33 23 15
Електричних машин 38 8 1 33 2 9
Теоретичної і загальної електротехніки 51 44 50 33 30 57
Іноземних мов 56 44 45 33 30 56
Мікро- та наноелектроніки 10 24 36 33 27 33
Захисту інформації 17 34 38 33 13 29
Прикладної математики 27 44 37 33 30 49
Системного аналізу та обчислювальної математики 8 34 17 33 30 32
Фінанси, банкывська справа та страхування 41 28 6 33 30 36
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 57 2 25 33 30 37
Економічної теорії та підприємництва 33 44 39 33 18 41
Теорії та практики перекладу 23 28 8 33 30 30
Українознавства та загальної мовної підготовки 30 44 46 33 30 52
Філософії 20 44 16 33 30 40
Політології та права 39 44 28 33 30 50
Управління фізичною культурою та спортом 31 1 41 33 24 27
Фізичної терапії та ерготерапії 48 12 51 33 30 44
Спеціальної освіти 45 31 57 33 30 53
Міжнародного туризму 12 19 19 33 30 26
Інфомаційних технологій в туризмі 44 44 48 33 30 55
Іноземної мови професійного спілкування 35 44 18 33 30 42
Соціальної роботи та психології 14 10 13 33 16 13
Військової підготовки 58 44 57 33 30 58

Н.І. Висоцька
Патентно-інформаційний відділ