Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» за 2020 рік та оприлюднено на засідання Вченої ради 12.04.2021р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Електричних машин 38 8 1 33 2 9
Обліку і опадаткування 29 34 2 27 25 24
Електропостачання промислових підприємств 22 5 3 33 23 15
Обладнання та технології зварювального виробництва 1 7 4 20 8 2
Конституційного, адміністративного та трудового права 9 31 5 31 26 21
Фінанси, банкывська справа та страхування 41 28 6 33 30 36
Програмних засобів 19 9 7 1 3 1
Теорії та практики перекладу 23 28 8 33 30 30
Журналістики 28 34 9 5 30 19
Радіотехніки та телекомунікацій 36 15 10 2 5 4
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 54 13 11 7 1 5
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 3 11 12 27 28 14
Соціальної роботи та психології 14 10 13 33 16 13
Менеджменту 7 24 14 27 21 16
Управління персоналом та економіка праці 11 16 15 9 19 6
Філософії 20 44 16 33 30 40
Системного аналізу та обчислювальної математики 8 34 17 33 30 32
Іноземної мови професійного спілкування 35 44 18 33 30 42
Міжнародного туризму 12 19 19 33 30 26
Кримінального, цивільного та міжнародного права 21 44 20 30 15 28
Технології авіаційних двигунів 52 34 21 12 7 20
Фізичного матеріалознавства 5 28 22 3 4 3
Фізики 16 44 23 19 30 34
Електроприводу та автоматизації промислових установок 26 3 24 18 29 17
Фізичної культури, олімпійських та не олімпійських видів спорту 57 2 25 33 30 37
Міжнародних економічних відносин 18 17 26 21 14 12
Автомобілів 15 31 27 16 17 18
Політології та права 39 44 28 33 30 50
Охорони праці і навколишнього середовища 50 44 29 8 30 38
Інформаційних технологій електронних засобів 25 21 30 4 12 10
Комп’ютерних систем та мереж 55 6 31 10 30 25
Механіки 42 44 32 25 30 47
Транспортних технологій 6 14 33 16 10 7
Технології машинобудування 43 27 34 23 30 39
Електричних та електронних апаратів 2 4 35 13 30 11
Мікро- та наноелектроніки 10 24 36 33 27 33
Прикладної математики 27 44 37 33 30 49
Захисту інформації 17 34 38 33 13 29
Економічної теорії та підприємництва 33 44 39 33 18 41
Вищої математики 32 44 40 33 30 51
Управління фізичною культурою та спортом 31 1 41 33 24 27
Будівельного виробництва та управління проектами 24 20 42 14 22 22
Загальноправових та політичних наук 13 34 43 24 11 23
Двигунів внутрішнього згорання 47 17 44 11 30 35
Іноземних мов 56 44 45 33 30 56
Українознавства та загальної мовної підготовки 30 44 46 33 30 52
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 34 34 47 26 9 31
Інфомаційних технологій в туризмі 44 44 48 33 30 55
Маркетингу та логістики 40 24 49 32 30 46
Теоретичної і загальної електротехніки 51 44 50 33 30 57
Фізичної терапії та ерготерапії 48 12 51 33 30 44
Машин і технології ливарного виробництва 4 22 52 6 6 8
Металорізальних верстатів та інструментів 49 34 53 15 30 43
Обробки металів тиском 46 34 54 33 30 54
Дизайну 53 23 55 22 30 48
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 37 34 56 33 20 45
Спеціальної освіти 45 31 57 33 30 53
Військової підготовки 58 44 57 33 30 58

Н.І. Висоцька
Патентно-інформаційний відділ