Ви є тут

Головна

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників (PDF, 4.5 MБ)

Положення про призначення премій працівникам (PDF, 1.6 MБ)

Положення про роботу гуртків (PDF, 2.9 MБ)

Положення про студентський гуртожиток (PDF, 3.2 MБ)

Положення про Адміністративну раду (PDF, 352 KБ)

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу (PDF, 392 KБ)

Положення про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті (PDF, 548 KБ)

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (PDF, 424 KБ)

Положення про дистанційне навчання (PDF, 812 KБ)

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти (PDF, 376 KБ)

Положення про індустріально-економічне відділення (PDF, 444 KБ)

Положення про методичну раду (PDF, 368 KБ)

Положення про навчально-методичний кабінет (PDF, 356 KБ)

Положення про неформальну та інформальну освіту (PDF, 360 KБ)

Положення про організацію курсового проектування (PDF, 696 KБ)

Положення про організацію освітнього процесу (PDF, 496 KБ)

Положення про освітньо-професійну програму (PDF, 548 KБ)

Положення про оскарження результатів підсумкового контролю студентів (PDF, 612 KБ)

Положення про педагогічну раду (PDF, 536 KБ)

Положення про порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін (PDF, 564 KБ)

Положення про порядок врегулювання конфлікту інтересів (PDF, 364 KБ)

Положення про порядок оцінювання результатів навчання (PDF, 564 KБ)

Положення про практичне навчання здобувачів освіти (PDF, 376 KБ)

Положення про рейтингову оцінку роботи педагогічних працівників (PDF, 684 KБ)

Положення про службу охорони праці та техніки безпеки (PDF, 552 KБ)

Положення про сприяння працевлаштуванню випускників (PDF, 532 KБ)

Порядок проведення опитування (PDF, 360 KБ)

Порядок реалізації права на академічну мобільність (PDF, 388 KБ)

Правила призначення і виплат соціальних стипендій студентам (PDF, 624 KБ)


Правила внутрішнього розпорядку (PDF, 8.8 MБ)

Положення про порядок виготовлення, оформлення та видачу академічних довідок здобувачам фахової передвищої освіти (PDF, 2.8 MБ)


Наказ №55-С від 26.07.23 «Про зарахування на навчання» (PDF, 2,9 MБ)


Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів фахової передвищої освіти (PDF, 644 KБ)

Наказ №16 від 22.05.23 «Про введення в дію Положень» (PDF, 432 KБ)

Положення про класного керівника (куратора) навчальної групи (PDF, 544 KБ)

Положення про навчально-дисциплінарну комісію (комісію з профілактики правопорушень) (PDF, 448 KБ)

Положення про органи студентського самоврядування (PDF, 624 KБ)

Положення про організацію виховної роботи (PDF, 532 KБ)

Положення про організацію інклюзивного навчання здобувачів освіти (PDF, 464 KБ)

Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та преміювання здобувачів освіти (PDF, 648 KБ)

Положення про порядок реагування на випадки булінгу (цькування) (PDF, 664 KБ)

Положення про порядок роботи та повноваження стипендіальної комісії (PDF, 364 KБ)


Наказ №15 від 22.05.23 «Про введення в дію інструкцій» (PDF, 520 KБ)

Інструкції з безпеки життєдіяльності для здобувачів фахової передвищої освіти (PDF, 1.6 MБ)

Наказ №14 від 09.05.23 «Про створення органів управління та формувань цивільного захисту» (PDF, 356 KБ)

Положення про комісію з надзвичайних ситуацій ВСП «БМФК НУ «Запорізька політехніка» на 2023 рік (PDF, 828 KБ)


Комплексний план виховної роботи на 2023 – 2024 навчальний рік (PDF, 448 KБ)

План методичної роботи коледжу на 2023 – 2024 навчальний рік (PDF, 400 KБ)

План підвищення кваліфікації, психолого-педагогічної та науково-методичної майстерності педагогічних працівників на 2023 – 2024 н.р. (PDF, 436 KБ)

План роботи навчально-методичного кабінету на 2023 – 2024 навчальний рік (PDF, 372 KБ)

План роботи Педагогічної ради коледжу на 2023 – 2024 навчальний рік (PDF, 360 KБ)


Комплексний план виховної роботи на 2022-2023 навчальний рік (PDF, 744 KБ)

План методичної роботи коледжу на 2022-2023 навчальний рік (PDF, 492 KБ)

План підвищення кваліфікації, психолого-педагогічної та науково-методичної майстерності педагогічних працівників на 2022-2023 н.р. (PDF, 508 KБ)

План роботи методичної ради коледжу на 2022-2023 навчальний рік (PDF, 536 KБ)

План роботи навчально-методичного кабінету на 2022-2023 навчальний рік (PDF, 492 KБ)

План роботи методоб'єднання кураторів (класних керівників) на 2022-2023 навчальний рік (PDF, 928 KБ)


Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та преміювання здобувачів освіти (PDF, 736 KБ)

Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти переліку навчальних дисциплін із числа вибіркових (PDF, 548 KБ)

Правила призначення і виплат соціальних стипендій студентам (PDF, 928 KБ)

Положення про Приймальну комісію (PDF, 9,0 MБ)

Наказ №23-А від 22.04.22 «Про зміни до наказу №47 від 23.12.2021 «Про затвердження підрозділів Приймальної комісії» (PDF, 1,7 MБ)

Наказ №26 від 03.06.22 «Про внесення змін до наказу №46 від 21.12.2021 «Про затвердження складу та підрозділів Приймальної комісії» (PDF, 1,3 MБ)

Наказ №28 від 03.06.22 «Про зміни до наказу №47 від 23.12.2021 «Про затвердження підрозділів Приймальної комісії» (PDF, 1,2 MБ)

Положення про Профорієнтаційну роботу (PDF, 2,7 MБ)

Положення про призначення і виплати академічних стипендій здобувачам освіти (PDF, 880 KБ)

Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу (PDF, 208 KБ)


Положення про вступні випробування для вступників на 2022 рік (PDF, 2,5 MБ)

Програма та критерії оцінки співбесіди з математики на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) для вступників на 2022 рік (PDF, 4,1 MБ)

Програма та критерії оцінки співбесіди з математики на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) для вступників на 2022 рік (PDF, 3,5 MБ)


Наказ №41-С від 30.06.22 «Про призначення академічних стипендій» (PDF, 2,6 MБ)

Наказ №42-С від 30.06.22 «Про призначення академічних стипендій» (PDF, 1,8 MБ)

Наказ №49-С від 29.07.22 «Про зарахування на навчання» (PDF, 384 KБ)

Наказ №50-С від 29.07.22 «Про зарахування на навчання» (PDF, 380 KБ)

Наказ №51-С від 29.07.22 «Про зарахування на навчання» (PDF, 380 KБ)

Наказ №52-С від 29.07.22 «Про зарахування на навчання» (PDF, 384 KБ)

Наказ №53-С від 29.07.22 «Про зарахування на навчання» (PDF, 380 KБ)

Наказ №21-С від 18.04.23 «Про призначення академічних стипендій» (PDF, 1.7 MБ)

Наказ №23-С від 19.04.23 «Про призначення академічної стипендії Президента України на II семестр 2022/2023 навчального року» (PDF, 1.8 MБ)

Протокол засідання стипендіальної комісії 19.04.2023 (PDF, 984 KБ)

Наказ №51-С від 29.06.23 «Про призначення академічних стипендій» (PDF, 1,1 MБ)

Наказ №52-С від 03.07.23 «Про призначення соціальних стипендій» (PDF, 3,0 MБ)