Ви є тут

Головна

Прізвище: Кириченко

Ім'я: Віктор

По батькові: Миколайович

 

Посада: завідувач кафедри "Політологія та право"

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3697-0493

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=tRvs1f4AAAAJ

 

Освіта: вища

 • Симферопольський державний університет, рік закінчення – 1978, спеціальність за дипломом – 20.08 «історія», кваліфікація за дипломом – «історик, викладач історії та суспільствознавства»
 • Київська вища школа МВС СРСР, рік закінчення – 1989, спеціальність за дипломом – 18.01 «правознавство», кваліфікація за дипломом – «юрист»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 07.00.01 «історія УКраїни»:
  «Українське село і тоталітарна держава в умовах голодомору 1946-1947 років», рік захисту – 1996, Запорізький державний університет

Наукові інтереси:

 

 • конституційне право;
 • порівняльне конституційне право;
 • права, свободи та обов'язки людини і громадянина;
 • інститути політичної системи світу;
 • політична та правова система України;
 • громадянське суспільство.

Дисципліни, які викладає:

 
Основні наукові праці
 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. – 468 с. – С. 376-402.
 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 468 с. – С. 376-401.
 • Кириченко В.М. Правознавство: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 33 с.
 • Кириченко В.М. Договірне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 23 с.
 • Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 218 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т.1. – 344с., Т.2. – 244 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 384 с. – С. 339-357.
 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко, О.М. Куракін. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 256 с.
 • Кириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко., О.В. Кириченко – К.: «Центр учбової літератури», 2011. – 112 с.
 • Кириченко В.М. Правознавство: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В.М. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
 • Кириченко В.М. Правознавство : курс лекцій [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • {Прізвище та ініціали автора(ів)}, {Тема доповіді}, {Назва конференції}, {дата проведення конференції}, {Місце проведення конференції}, {Назва установи, де проходила конференція}, {Кількість сторінок}
 • ...

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Знак «За отличну службу», 1988 р.
 • Медаль «За сумлінну службу» III ступеня, 1991 р.
 • Знак «За відзнаку в службі», 1997 р.
 • Почесний знак МВС України, 1999 р.
 • Відзнака МВС України «Хрест Слави», 2000 р.
 • Пам'ятна медаль «10 років МВС України», 2002 р.
 • Медаль «За сумлінну службу» II ступеня, 2002 р.
 • Медаль «За сумлінну службу» I ступеня, 2003 р.
 • Знак «За відзнаку в службі» I ступеня, 2003 р.
 • Почесна грамота Мінстерства освіти і науки УКраїни, 2009 р.
 • Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, 2010 р.
 • Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» І - ІІ - ІІІ ступеня, ( 2018р.,2015р.,2010р.)
 • Пам'ятна медаль «20 років міліції України», 2011 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2004.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
 кабінет: 535-А
тел.: +380(61)7698353