Ви є тут

Головна

2015 р.

 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. – 468 с. – С. 376-402.

2014 р.

 • Теорія держави і права [Текст] : підруч. / кол.авт.; кер.авт.кол. канд.юрид.наук, проф.. Ю.А.Ведєрніков. – К. : Ун-т сучасних знань; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, Ліра ЛТД, 2014. – 468 с. Кириченко В.М. - § 1-4 розділу 22. – С. 376-401.
 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 468 с. – С. 376-401.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 33 с.
 • Кириченко В.М. Договірне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 23 с.

2013 р.

 • Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс  [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко – К. : Центр учбової літератури  2013. – 218 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т.1. – 344с., Т.2. – 244 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 384 с. – С. 339-357.

2012 р.

 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: модульний курс [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко, О.М. Куракін. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 256 с.
 • 6.    Збірник законів України з курсу «Правознавство» [Текст]: навч.посіб/ В.М. Кириченко, Ю.В.Кириченко. – У 2-х т. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т.1.-  344 с., Т.2. -  244 с.
 • 7.    Теорія держави і права [Текст]: навч.посібник [для студ.вищ.навч.закл.] / кол.авт.; кер.авт.кол.канд.юрид.наук, доц. Ю.А.Ведєрніков. – Дніпропетровськ: Дніпроп.держ.ун-т внутр.справ; Ліра ЛТД, 2012. – 384 с. Кириченко В.М. - § 1-4 розділу 22. – С.339-357.

2011 р.

 •  Кириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства  [Текст]: навч.посіб/ В.М. Кириченко, О.В. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 112 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030508 – «Фінанси» та 6.030507 – «Маркетинг». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.

2010 р.

 • Кириченко В.М. Теорія держави і права: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В.М. Кириченко,  О.М. Куракін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 264 с.
 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.
 •  Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 44 с.

2009 р.

 • Кириченко В.М. Теоретико-правова характеристика контрольного процесу у сфері державного управління [Текст] / В.М. Кириченко // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС, 2009. – № 3. – С. 56-61.

2007 р.

 • Кириченко В.М. Правознавство: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В.М. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
 • Кириченко В.М. Правознавство : курс лекцій [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.