Ви є тут

Головна

Дисципліна "Фізика" викладається на технічних та комп'ютерних спеціальностях

Електротехнічний факультет:

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітні програми:
«Електротехнічні системи електроспоживання»
«Енергетичний менеджмент»
«Електричні машини і апарати»
«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітні програми:
«Інформаційні вимірювальні системи»

Інженерно-фізичний факультет:

131 – «Прикладна механіка», освітні програми:
«Обладнання та технології ливарного виробництва»
«Технології та устаткування зварювання»
«Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

132 – «Матеріалознавство», освітні програми
«Прикладне матеріалознавство»
«Термічна обробка металів»
«Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

136 – «Металургія», освітні програми:
«Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»

192 – «Будівництво та цивільна інженерія», освітні програми:
«Промислове і цивільне будівництво»

Транспортний факультет:

133 – «Галузеве машинобудування», освітні програми:
«Колісні та гусеничні транспортні засоби»
«Двигуни внутрішнього згорання»

275 – «Транспортні технології», освітні програми:
«Транспортні технології на автомобільному транспорті»
«Транспортні технології на залізничному транспорті»

Машинобудівний факультет:

131 – «Прикладна механіка», освітні програми:
«Технології машинобудування»
«Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»

133 – «Галузеве машинобудування», освітні програми:
«Металорізальні верстати та системи»
«Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

134 – «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», освітні програми:
«Авіаційні двигуни та енергетичні установки»
«Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок»
Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій:

125 – «Кібербезпека», освітні програми:
«Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»
«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

153 – «Мікро- та наносистемна техніка», освітні програми:
«Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»

172 – «Телекомунікації та радіотехніка», освітні програми:
«Радіотехніка»
«Інформаційні мережі зв'язку»

Факультет комп’ютерних наук і технологій

121 - «Інженерія програмного забезпечення», освітні програми:
«Програмне забезпечення систем»
«Інженерія програмного забезпечення»

122 – «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», освітні програми:
«Інформаційні технології проектування»
«Системи штучного інтелекту»

123 – «Комп'ютерна інженерія», освітні програми:
«Комп'ютерні системи та мережі»
«Спеціалізовані комп'ютерні системи»

124 – «Системний аналіз», освітні програми:
«Системний аналіз і управління»