Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Філософія

 • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія: загальний курс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич, Н.М.Дєвочкіна, Є.О.Ємельяненко, В.М.Коваль, О.М.Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 38 с.
 • Методичні вказівки з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу студента з навчальної дисципліни «Філософія: загальний курс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич, Н.М.Дєвочкіна, Є.О.Ємельяненко, В.М.Коваль, О.М.Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 70 с.
 • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Людина і світ: філософський дискурс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич, Н.М.Дєвочкіна, Є.О.Ємельяненко, В.М.Коваль, О.М.Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 42 с.
 • Методичні вказівки з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу студента з навчальної дисципліни «Людина і світ: філософський дискурс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В. Бондаренко, І.М. Бондаревич, Н.М. Дєвочкіна, Є.О. Ємельяненко, В.М. Коваль, О.М. Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 66 с.
 • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософські виміри сучасного світу» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 50 с.
 • Методичні вказівки з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу студента з навчальної дисципліни «Філософські виміри сучасного світу» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 66 с. 
 • Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу «Філософія» для бакалаврів Факультету соціальних наук і Юридичного факультету денної форми навчання [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 30 с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Філософія» для бакалаврів усіх спеціальностей ЗНТУ усіх форм навчання [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: БондаревичІ.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 38 с.
 • Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Філософія» (для бакалаврів ден. форми навч., за спец. 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія /освітня програма/ «Корекційна освіта», «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація» [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Коваль В.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 22 с.
 • Методичні рекомендації з курсу «Філософія» для семінарських занять (ден. форми навч., ІФФ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Дєвочкіна.Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. –38 с.
 • Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни «Філософія» (для студентів ден. від., спец. 125 Кібербезпека, 153 Мікро- та наносхемотехніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 14 с.
 • Методичні рекомендації для студентів заочного відділення з дисципліни «Філософія» (технічні спец.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О., Рябенко Є.М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 30 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Філософія» [Текст]: Навчальний посібник / Укл.: Бондаренко О.В., Арсентьєва Г.О.,Бондаревич І.М., Володін П.В., Головко Л.В., Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О., Повзло О.М., Тарадайко С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 143 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Філософія» для бакалаврів заочної форми навчання всіх спеціальностей [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О., Головко Л.В., Повзло О.М., Тарадайко С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58 с.

Психологія

 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів  дисципліни «Психологія», що виносяться на самостійну роботу  студентів спеціальностей ФЕУ 072–«Фінанси, банківська  справа та страхування», 073–«Менеджмент»,  075–«Маркетинг», 281–«Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання / Укл.: Г.О. Арсентьєва. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 54 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів  дисципліни «Психотехнології сучасного світу», що виносяться на самостійну роботу  студентів спеціальностей ФЕУ 072–«Фінанси, банківська  справа та страхування», 075–«Маркетинг», денної форми навчання / Укл.: Г.О. Арсентьєва. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 39 с.
 • Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни «Психологія» для студентів денного відділення спеціальностей 022 «Дизайн» [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 10 с.
 • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни «Психологія» для студентів денного відділення спеціальностей 022 «Дизайн» [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 66 с.
 • Методичні рекомендації з курсу «Психологія» для студентів заочної форми навчання спеціальності 022 «Дизайн» [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: ЄмельяненкоЄ.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 30 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Психологія» (для бакалаврів заочн. форми навч. всіх спец. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М., Мегрелішвілі М.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 50 с.
 • Методичні рекомендації з вивчення курсів «Психологія», «Психологія і педагогіка», «Основи педагогіки і психології» для студентів заочної форми навчання[Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістових модулів дисципліни «Психологія», що виносяться на самостійну роботу студента всіх форм навчання. [Текст] : Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.

Логіка

 • Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 22 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з дисципліни“Логіка”, що виносяться на самостійну роботу студента [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 40 с.
 • Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец. ЕГІ) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укл.: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22 с.

Етика  та  естетика

 • Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика» ( для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Дизайн») [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О., Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 22 с.

Спеціальні  розділи  філософії  та  психології

 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з дисципліни «Спеціальні розділи психології» (підрозділ магістерського курсу «Спеціальні розділи філософії та психології»), що виносяться на самостійну роботу (для студентів-магістрів технічних спец. ден. форми навч. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.
 • Методичні рекомендації з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (для студентів-магістрів технічних спеціальностей заочної форми навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 1 та 2), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 66 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 3 та 4), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей  денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 90 с.

Соціальна  відповідальність

 • Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 14 с.
 • Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність всіх форм навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 38 с.
 • Методичні рекомендації з дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ заочн. форми навч.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Рябенко Є.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 54 с.
 • Навчальні вправи та завдання з курсу «Соціальна відповідальність» (методичні рекомендації для студентів-магістрів спец. 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, всіх форм навч.). [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О., Краснокутський О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 38 с.
 • Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Соціальна відповідальність», що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
 • Тексти (конспект) лекцій /електронний/ з дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальності 8.03050801 - Фінанси і кредит) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.
 • Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 22 с.

Педагогічна  майстерність

 • Тексти (конспект) лекцій /електронний/ з дисципліни «Педагогічна майстерність» (для магістрів спец. ФЕУ всіх форм навч.) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Педагогічна майстерність», що виносяться на самостійну роботу (для магістрів спец. ФЕУ всіх форм навч.) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» (для магістрів спец. ФЕУ заочн. форми навч.) [Текст]: навчально-методичне видання./ Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» (для магістрів спец. ФЕУ заочн. форми навч.) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Педагогічна майстерність», що виносяться на самостійну роботу магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання. [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
 • Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Педагогічна майстерність» для магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І. М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.

Інтелектуальна безпека

 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістових модулів дисципліни «Інтелектуальна безпека», що виносяться на самостійну роботу студента для спеціальності 075 Маркетинг всіх форм навчання [Текст]: навчально-методичне видання / Укл: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 34 с.
 • Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Інтелектуальна безпека» (для бакалаврів ден. форми навч. за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 34 с.
 • Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інтелектуальна безпека» (для бакалаврів заочн. форми навч. за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності» (для магістрів за освітньою програмою 022 Дизайн) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 38 с.
 • Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності» для магістрів, що навчаються за освітньою програмою 022 Дизайн [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.:І. М. Бондаревич І.М. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 34 с.
 • Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності» для магістрів, що навчаються за освітньою програмою 022 Дизайн [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: БондаревичІ.М. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 38 с.
Психологія творчості
 • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни «Психологія творчості» (для студентів ден. від. спец. 022 «Дизайн») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 10 с.
 • Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни «Психологія творчості» (для студентів ден. від., спец. 022 «Дизайн») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 14 с.
Психологія торгівлі
 • Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психологія торгівлі» (для бакалаврів ден. форми навч., за спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /освітня програма/ «Організація торгівлі та комерційна логістика») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Коваль В.М., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 34 с.
 • Методичні рекомендації для підготовки СРС з дисципліни «Психологія торгівлі» (для бакалаврів ден. форми навч., за спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /освітня програма/ «Організація торгівлі та комерційна логістика») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Коваль В.М., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 30 с.

 

Наукова діяльність, наукові школи та напрями наукових досліджень кафедри!

Кафедра "Теорія та практики перекладу" має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. На кафедрі виконується держбюджетна науково-дослідна робота: "Структурно-семантичні та функціональні особливості галузевих текстів (науково-технічних, гуманітарних і мистецтвознавчих)". Показником успішного розвитку у науковій та науково-видавничій діяльності є те, що за останні 5 років співробітниками кафедри ТПП видано 7 монографії та 4 посібника під грифом:

 1. Приходько Анатолій Миколайович Концепты и концептосистемы: монографія. – Дн-ськ: Белая Е.А., 2013. – 307 с.
 2. Приходько А.М. Трансформация концептосистем и межкультурный трансфер концептов // Грані сучасної лінгвістики: колективна монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – С. 53-69.
 3. Приходько А.М. Грані сучасної лінгвістики: колективна монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – С. 53-69 Saarbrücken:  Lambert  Academic  Publishing, 2014. – 335 S.
 4. Приходько А.М.  Самоорганизация концептивных систем и межкультурный трансфер концептов//Синергетика в филологических исследованиях / Кол. монограф. под общ. ред. Л.С. Пихтовниковой. – Х: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – С. 135-154.
 5. Костенко Анна Миколаївна Від Конрада до Набокова: білінгвізм та бікультурність як творчий імпульс : монографія / Г. М. Костенко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 407 с.
 6. Кущ Е.О. Прагматична адаптація та її особливості під час перекладу текстів різних жанрів : монографія  / Е.О. Кущ, Г.М. Костенко, Н.В. Лазебна, А.Б. Підгорна, І.В. Кузнєцова. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 148 с.
 7. Кузнецова Марія Олександрівна Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури : монографія / М. О. Кузнецова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 202 с.
 8. Кузнєцова Ірина Володимирівна, Кущ Єліна Олексіївна Переклад галузевих науково-технічних текстів: Навчальний посібник. - Кругозір., 2015. -  360 с.
 9. Волошук Вікторія Іванівна, Гура Наталія Петрівна Практичний курс перекладу технічнолї літератури для студентів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: Навчальний посібник для студентів IV курсу спеціальності “Переклад”. - Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015.- 630 с.
 10. Лещенко Ганна Анатоліївна, Хавкіна Олена Миколаївна Business Studies : Навчальний посібник. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 — 231 с.

На кафедрі ТПП активно ведеться наукова робота зі студентами. Більшість студентів-старшокурсників виконують невеликі наукові дослідження під час роботи над спецчастиною дипломного проекту. Частина розробок, що виконується студентами в межах дипломного проектування докладаються на наукових конференціях та в подальшому використовуються в умовах підприємства. Кожного року в квітні-травні в ЗНТУ проводяться студентські наукові конференції, в яких приймають участь старшокурсники, що під керівництвом викладачів працюють над вирішенням різноманітних науково-технічних задач. За участю студентів останнім часом опубліковано кілька статей у фахових журналах. Студенти кафедри беруть регулярну участь у наукових конференціях та форумах, конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів та проведенні олімпіад, де неодноразово були призерами. Так у 2015 р., студентка 5 курсу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з "Філології", що проводився Херсонським національним університетом, посіла третє місце. Таким чином, наукова та науково-видавнича діяльність університету та їх перспективи сприятимуть якісній підготовці магістрів зі спеціальності 035 "Філологія".

Наукова робота зі студентами активно проводиться на кафедрі з метою забезпечення високої якості підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а також формування у студентів інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до аспірантури.

 1. Види вербальної комунікації - Автори: доц. Е.О. КУЩ, студ. гр. ГФ-310 О.М. АДАМОВА
 2. Специфіка перекладу термінів сфери держзакупівель - Автори: ст. викл. М.О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-311 А.С. БОЖКО
 3. Передача національного компоненту американських мультиплікаційних фільмів українською мовою - Автори: доц. О.М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-313 Я.І. БОНДАРЕНКО
 4. Роман "Портрет Доріана Грея" крізь призму наукової аналітики - Автори: доц. К.В. ТАРАСЕНКО, студ. гр. ГФ-310 К. ГАЛАГАН
 5. Особливості утворення англійських семантичних неологізмів - Автори – доц. І.В. КУЗНЄЦОВА, студ. гр. ГФ-310 І.В. ГАЛКА
 6. Способи перекладу термінів у романах А. Хейлі «In High Places» та Д. Брауна - Автори – доц. А.Б. ПІДГОРНА, студ. гр. ГФ-310 К.В. ДОНОВСЬКА
 7. Лексичні інновації англомовних соціальних мереж: лінгвопрагматичний та перекладознавчий аспекти - Автори: доц. Н.В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФ-310 Д.А. ІСКАКОВА
 8. собливості реалізації концепту «ПРИРОДА» у псевдовікторіанському романі Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта - Автори: доц. Г.М. КОСТЕНКО, студ. гр. ГФ-310 А.А. КИЗИМА
 9. Феномен 'чікліт': традиції та новаторство - Автори – ст.викл. М.О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-322 Д.С. КОЛОТИЛО

  Роботи, опубліковані в наукових журналах:

 • y 2009 р. - 37 осіб (11%);
 • y 2010-2011 р. - 72 особи (23%);
 • y 2012-2013 р. - 29 осіб (8%);
 • y 2014-2015 р. - 50 осіб (14%);
 • y 2016-2017 р. - 51 особа (14,1%).

Освітньо-кваліфікаційна програма бакалавра галузь знань 0102 «Фізичне  виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»
 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра галузь знань 0102 «Фізичне  виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»
 
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні (2017 року). Галузь знань: 01 Освіта; спеціальність: 017 «Фізична культура і спорт»
 
Теорія і методика фізичного виховання
Історія фізичної культури
Олімпійський спорт
Професійний спорт
Гімнастика з методикою викладання
Плавання з методикою викладання
Легка атлетика з методикою викладання
Спортивні ігри з методикою викладання
Навчальні тренувальні збори
Навчальна педагогічна практика
Виробнича практика за профілем майбутньої професії
Вступ до спеціальності
Педагогічні дослідження фізичного виховання та спорту
Міжнародний олімпійський та спортивний рух
Інформаційні технології в фізичному вихованні та спорті
Основи сучасної клубної роботи
Управління фізичною культурою та спортом
Фізкультурно-спортивні споруди
Рухливі ігри
Спортивно-педагогічне вдосконалення
Самозахист
Спортивна метрологія
Маркетинг спортивно-оздоровчої діяльності
Спортивне орієнтування
Туризм з методикою викладання
Біомеханіка
Організація та методика масової фізкультури
Організація та проведення спортивно-оздоровчих заходів
Теорія обраного виду спорту з основами методик
Атлетизм
 
 

Сторінки