Ви є тут

Головна » Факультети

Інститут інформатики та радіоелектроніки

Емблема інституту «[<Назва інституту>]»

Інститут інформатики та радіоелектроніки (ІІР)

Рік початку діяльності: 2001 р.

 

Керівництво:

Директор інституту: д.т.н., професор, завідувач кафедри радіотехніки та телекомунікації Піза Дмитро Макарович

Заступник директора інституту: к.т.н., доцент, декан факультету Кабак Владислав Семенович

Заступник директора інституту: к.т.н., доцент, декан факультету Касьян Микола Миколайович

Структура інституту:

 

Контакти:

адреса інституту: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 360а
тел.: +38(061)764-46-62
e-mail: institut_ir@zntu.edu.ua

 

Журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління»

Відповідно до наказу МОНУ №32 від 15.01.2018р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» сформована міжнародна редакційна колегія, підготовлено інші документи та два останні примірники журналу щодо включення його в категорію «А».

 

Про зростання кадрового потенціалу інституту ІРЕ

       Щиро вітаємо:

       - завідувача кафедри ІТЕЗ доцента Шило Галину Миколаївну з успішним захистам докторської дисертації (науковий консультант Піза Д.М.);

       - доцента кафедри МІНЕ Сніжного Геннадія Валентиновича з успішним захистам докторської дисертації (науковий консультант Ольшанецький В.Ю.;

       - старшого викладача кафедри РТТ Самойлика Сергія Сергійовича з успішним захистом кандидатської дисертації (науковий керівник Піза Д.М.).

      Бажаємо їм подальших творчих успіхів на тернистому шляху науки, вагомих результатів, а, головне, особистого щастя та здоров'я.

 

Про якість навчання в Україні

04.11.2019р. у приміщенні Зали засідань НТУУ «КПІ» відбувся круглий стіл за темою «Нова процедура акредитації освітніх програм: як покращуватиметься якість технічної освіти». Нараду відкрив ректор НТУУ «КПІ» Згуровський М.З. та виразив впевненість в тому, що враховуючи енергійність та досвід голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та його команди, освітня спільнота приречена на успіх. Голова Національного агентства прокоментував всі документи, сформовані щодо акредитації освітніх програм, та відповів на багаточисленні питання учасників круглого столу.

 

Акредитація освітніх програм

ZNTU

Національним агентством з якості вищої освіти прийнято рішення про акредитацію в поточному навчальному році освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня факультету радіоелектроніки інституту ІРЕ за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка, галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації:

  1.  «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»;
  2.  «Радіотехніка».

Бажаємо успіхів кафедрам ІТЕЗ та РТТ.

 

Разом в космічну галузь

SPACE

04.11.2019р. в НУ «Запорізька політехніка» відбулася зустріч директора інституту ІРЕ Пізи Д.М., завідувача кафедри КСМ Кудерметова Р.К з генеральним директором НВП «Хартрон-Юком», депутатом Верховної ради 8-го скликання Романовським О.В. та головним конструктором Єфіменко М.В. Були обговорені питання щодо можливості спільними зусиллями за участі студентів НУ «Запорізька політехніка» створити нано-супутник з використанням у розподіленій космічній інформаційній системі. Визначено, що мала маса малорозмірних супутників і відносно короткі терміни їх створення суттєво знижують витрати на виробництво і випробування. Ці фактори дозоляють створювати малорозмірні супутники з залученням студентських колективів, що наближує до реальності процеси навчання студентів основам проектування і управління в космічній галузі. В процесі обговорення визначені перспективи можливої кооперації.

 

Файл: 

Внаслідок бурхливого розвитку факультету радіоелектроніки та телекомунікацій, відкриття на його базі нових спеціальностей була створена передумова як для утворення факультету інформатики та обчислювальної техніки, так і для утворення інституту інформатики та радіоелектроніки (ІРЕ).

Дійсно, розвиток був бурхливим, якщо у 1991 році на радіоприладобудівному факультеті (така назва була у ФРЕТа) навчали студентів за чотирма спеціальностями, то у 2012 році в інституті ІРЕ їх стало 15. Тільки у 2012 році відкрито підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр за спеціальностями: "Системи штучного інтелекту", "Інженерія програмного забезпечення" та "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки".

Інститут ІРЕ було створено в 2001 році. Інститут має високу динаміку розвитку. На всіх кафедрах відкрита аспірантура, з'явилися докторанти. Результати наукових досліджень, що проводяться викладачами на кафедрах інституту, друкуються в журналі "Радіоелектроніка, інформатика, управління". Міцніють зв’язки з країнами ЄС Польщею, Німеччиною, Бельгією, Чехією, Естонією, Литвою, а також з Арабською Республікою Єгипет. Зокрема:

– у 2007-2009 роках викладачі інституту ІРЕ прийняли участь у спільному європейсько-українському проекті TEMPUS ”EU-UA Master Degree in Software Engineering” (JEP-26182-2005)( «Європейсько-український ступінь магістра з програмного забезпечення»). У проекті взяли участь викладачі технічних університетів Німеччини (м. Герлиць), Чехії (м. Ліберець), Польщі (м. Вроцлав) та України (м. Житомир та м. Запоріжжя). Українські викладачі пройшли стажування у відповідних європейських технічних університетах, студенти, за кошти Євросоюзу, виконали та захистили магістерські роботи у ”Вроцлавській Політехниці” і отримали дипломи європейського зразка;

– у 2011-2013 роках викладачі інституту ІРЕ стали учасниками Об’єднаного Європейського проекту за програмою Темпус PROMENG (510920-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS) "Професійно-орієнтовані магістерські програми з інжинірингу в Росії, Узбекистані, Україні" та пройшли стажування в університетах Бельгії, Німеччини та Литви;

– у 2007-2009 роках інститутом ІРЕ та Каїрським інститутом електроніки було виконано два спільних науково-технічних проекти по зондуванні поверхні Землі та локальному зондуванні рослинних об'єктів;

– з вересня поточного року за фінансової підтримки ЄС розпочнеться спільна підготовка магістрів в галузі інформаційних технологій Талліннського університету та інституту ІРЕ Запорізького національного технічного університету.