Ви є тут

Головна

Внаслідок бурхливого розвитку факультету радіоелектроніки та телекомунікацій, відкриття на його базі нових спеціальностей була створена передумова як для утворення факультету інформатики та обчислювальної техніки, так і для утворення інституту інформатики та радіоелектроніки (ІРЕ).

Дійсно, розвиток був бурхливим, якщо у 1991 році на радіоприладобудівному факультеті (така назва була у ФРЕТа) навчали студентів за чотирма спеціальностями, то у 2012 році в інституті ІРЕ їх стало 15. Тільки у 2012 році відкрито підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр за спеціальностями: "Системи штучного інтелекту", "Інженерія програмного забезпечення" та "Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки".

Інститут ІРЕ було створено в 2001 році. Інститут має високу динаміку розвитку. На всіх кафедрах відкрита аспірантура, з'явилися докторанти. Результати наукових досліджень, що проводяться викладачами на кафедрах інституту, друкуються в журналі "Радіоелектроніка, інформатика, управління". Міцніють зв’язки з країнами ЄС Польщею, Німеччиною, Бельгією, Чехією, Естонією, Литвою, а також з Арабською Республікою Єгипет. Зокрема:

– у 2007-2009 роках викладачі інституту ІРЕ прийняли участь у спільному європейсько-українському проекті TEMPUS ”EU-UA Master Degree in Software Engineering” (JEP-26182-2005)( «Європейсько-український ступінь магістра з програмного забезпечення»). У проекті взяли участь викладачі технічних університетів Німеччини (м. Герлиць), Чехії (м. Ліберець), Польщі (м. Вроцлав) та України (м. Житомир та м. Запоріжжя). Українські викладачі пройшли стажування у відповідних європейських технічних університетах, студенти, за кошти Євросоюзу, виконали та захистили магістерські роботи у ”Вроцлавській Політехниці” і отримали дипломи європейського зразка;

– у 2011-2013 роках викладачі інституту ІРЕ стали учасниками Об’єднаного Європейського проекту за програмою Темпус PROMENG (510920-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS) "Професійно-орієнтовані магістерські програми з інжинірингу в Росії, Узбекистані, Україні" та пройшли стажування в університетах Бельгії, Німеччини та Литви;

– у 2007-2009 роках інститутом ІРЕ та Каїрським інститутом електроніки було виконано два спільних науково-технічних проекти по зондуванні поверхні Землі та локальному зондуванні рослинних об'єктів;

– з вересня поточного року за фінансової підтримки ЄС розпочнеться спільна підготовка магістрів в галузі інформаційних технологій Талліннського університету та інституту ІРЕ Запорізького національного технічного університету.