Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» та оприлюднено на засідання Вченої ради 10.06.2020р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Програмних засобів 27 15 7 1 4 1
Фізичного матеріалознавства 2 17 31 6 6 2
Електричних машин 39 7 8 11 1 3
Радіотехніки та телекомунікацій 49 18 4 2 5 4
Електропостачання промислових підприємств 18 12 1 24 9 5
Обладнання та технології зварювального виробництва 1 4 3 25 26 6
Міжнародних економічних відносин 10 21 14 26 15 7
Економіки та митної справи 7 8 29 23 21 8
Технології авіаційних двигунів 47 38 21 3 3 9
Менеджменту 8 33 24 19 16 10
Інформаційних технологій електронних засобів 17 9 53 16 14 11
Технології машинобудування 34 25 37 8 12 12
Комп’ютерних систем та мереж 55 11 28 4 20 13
Мікро- та наноелектроніки 4 33 2 34 23 14
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 53 49 17 7 2 15
Фізики 12 19 38 34 8 16
Соціальної роботи та Психології 11 16 20 34 22 17
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 9 35 16 20 28 18
Електричних та електронних апаратів 31 5 39 34 7 19
Конституційного, адміністративного та трудового права 6 40 13 15 34 20
Загальноправових та політичних наук 15 41 35 14 17 21
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 23 41 47 13 10 22
Машин і технології ливарного виробництва 3 27 42 34 13 23
Управління фізичною культурою та спортом 25 2 30 27 33 24
Електроприводу та автоматизації промислових установок 28 3 33 34 29 25
Фінанси банкывська справа та страхування 14 35 27 34 19 26
Автомобілів 13 39 26 34 18 27
Транспортних технологій 44 6 48 34 11 28
Теорії та практики перекладу 26 20 11 34 34 29
Будівельного виробництва та управління проектами 20 14 55 21 32 30
Обліку і опадаткування 32 41 5 31 27 31
Фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту 57 1 44 12 34 32
Системного аналізу та обчислювальної математики 5 41 12 34 34 33
Захисту інформації 19 23 40 34 24 34
Міжнародного туризму 22 32 32 22 34 35
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 37 41 36 9 31 36
Українознавства та загальної мовної підготовки 41 13 23 30 34 37
Кримінального, цивільного та міжнародного права 24 29 45 28 25 38
Механіки 42 30 10 29 34 39
Двигунів внутрішнього згорання 46 24 34 18 34 40
Металорізальних верстатів та інструментів 45 26 41 17 34 41
Маркетингу та логістики 36 28 18 34 34 42
Філософії 21 49 9 34 34 43
Іноземної мови професійного спілкування 16 49 15 34 34 44
Фізичної терапії та ерготерапії 43 10 51 27 34 45
Політології та права 30 49 6 34 34 46
Теоретичної і загальної електротехніки 50 49 46 10 30 47
Дизайну 52 35 19 31 34 48
Охорони праці і навколишнього середовища 54 30 25 34 34 49
Іноземних мов 56 49 54 5 34 50
Вищої математики 38 49 22 34 34 51
Обробки металів тиском 48 22 52 31 34 52
Журналістики 29 41 49 34 34 53
Економічної теорії та підприємництва 35 49 43 34 34 54
Прикладної математики 33 49 50 34 34 55
Інфомаційних технологій в туризмі 40 48 56 34 34 56
Спеціальної освіти 51 41 57 34 34 57
Військової підготовки 58 58 58 58 58 58

Патентно-інформаційний відділ