Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» та оприлюднено на засідання Вченої ради 10.06.2020р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту 57 1 44 12 34 32
Управління фізичною культурою та спортом 25 2 30 27 33 24
Електроприводу та автоматизації промислових установок 28 3 33 34 29 25
Обладнання та технології зварювального виробництва 1 4 3 25 26 6
Електричних та електронних апаратів 31 5 39 34 7 19
Транспортних технологій 44 6 48 34 11 28
Електричних машин 39 7 8 11 1 3
Економіки та митної справи 7 8 29 23 21 8
Інформаційних технологій електронних засобів 17 9 53 16 14 11
Фізичної терапії та ерготерапії 43 10 51 27 34 45
Комп’ютерних систем та мереж 55 11 28 4 20 13
Електропостачання промислових підприємств 18 12 1 24 9 5
Українознавства та загальної мовної підготовки 41 13 23 30 34 37
Будівельного виробництва та управління проектами 20 14 55 21 32 30
Програмних засобів 27 15 7 1 4 1
Соціальної роботи та Психології 11 16 20 34 22 17
Фізичного матеріалознавства 2 17 31 6 6 2
Радіотехніки та телекомунікацій 49 18 4 2 5 4
Фізики 12 19 38 34 8 16
Теорії та практики перекладу 26 20 11 34 34 29
Міжнародних економічних відносин 10 21 14 26 15 7
Обробки металів тиском 48 22 52 31 34 52
Захисту інформації 19 23 40 34 24 34
Двигунів внутрішнього згорання 46 24 34 18 34 40
Технології машинобудування 34 25 37 8 12 12
Металорізальних верстатів та інструментів 45 26 41 17 34 41
Машин і технології ливарного виробництва 3 27 42 34 13 23
Маркетингу та логістики 36 28 18 34 34 42
Кримінального, цивільного та міжнародного права 24 29 45 28 25 38
Охорони праці і навколишнього середовища 54 30 25 34 34 49
Механіки 42 30 10 29 34 39
Міжнародного туризму 22 32 32 22 34 35
Мікро- та наноелектроніки 4 33 2 34 23 14
Менеджменту 8 33 24 19 16 10
Дизайну 52 35 19 31 34 48
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 9 35 16 20 28 18
Фінанси банкывська справа та страхування 14 35 27 34 19 26
Технології авіаційних двигунів 47 38 21 3 3 9
Автомобілів 13 39 26 34 18 27
Конституційного, адміністративного та трудового права 6 40 13 15 34 20
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 37 41 36 9 31 36
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 23 41 47 13 10 22
Системного аналізу та обчислювальної математики 5 41 12 34 34 33
Обліку і опадаткування 32 41 5 31 27 31
Спеціальної освіти 51 41 57 34 34 57
Загальноправових та політичних наук 15 41 35 14 17 21
Журналістики 29 41 49 34 34 53
Інфомаційних технологій в туризмі 40 48 56 34 34 56
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 53 49 17 7 2 15
Вищої математики 38 49 22 34 34 51
Теоретичної і загальної електротехніки 50 49 46 10 30 47
Іноземних мов 56 49 54 5 34 50
Прикладної математики 33 49 50 34 34 55
Економічної теорії та підприємництва 35 49 43 34 34 54
Філософії 21 49 9 34 34 43
Політології та права 30 49 6 34 34 46
Іноземної мови професійного спілкування 16 49 15 34 34 44
Військової підготовки 58 58 58 58 58 58

Патентно-інформаційний відділ