Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» та оприлюднено на засідання Вченої ради 10.06.2020р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Обладнання та технології зварювального виробництва 1 4 3 25 26 6
Фізичного матеріалознавства 2 17 31 6 6 2
Машин і технології ливарного виробництва 3 27 42 34 13 23
Мікро- та наноелектроніки 4 33 2 34 23 14
Системного аналізу та обчислювальної математики 5 41 12 34 34 33
Конституційного, адміністративного та трудового права 6 40 13 15 34 20
Економіки та митної справи 7 8 29 23 21 8
Менеджменту 8 33 24 19 16 10
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 9 35 16 20 28 18
Міжнародних економічних відносин 10 21 14 26 15 7
Соціальної роботи та Психології 11 16 20 34 22 17
Фізики 12 19 38 34 8 16
Автомобілів 13 39 26 34 18 27
Фінанси банкывська справа та страхування 14 35 27 34 19 26
Загальноправових та політичних наук 15 41 35 14 17 21
Іноземної мови професійного спілкування 16 49 15 34 34 44
Інформаційних технологій електронних засобів 17 9 53 16 14 11
Електропостачання промислових підприємств 18 12 1 24 9 5
Захисту інформації 19 23 40 34 24 34
Будівельного виробництва та управління проектами 20 14 55 21 32 30
Філософії 21 49 9 34 34 43
Міжнародного туризму 22 32 32 22 34 35
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 23 41 47 13 10 22
Кримінального, цивільного та міжнародного права 24 29 45 28 25 38
Управління фізичною культурою та спортом 25 2 30 27 33 24
Теорії та практики перекладу 26 20 11 34 34 29
Програмних засобів 27 15 7 1 4 1
Електроприводу та автоматизації промислових установок 28 3 33 34 29 25
Журналістики 29 41 49 34 34 53
Політології та права 30 49 6 34 34 46
Електричних та електронних апаратів 31 5 39 34 7 19
Обліку і опадаткування 32 41 5 31 27 31
Прикладної математики 33 49 50 34 34 55
Технології машинобудування 34 25 37 8 12 12
Економічної теорії та підприємництва 35 49 43 34 34 54
Маркетингу та логістики 36 28 18 34 34 42
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 37 41 36 9 31 36
Вищої математики 38 49 22 34 34 51
Електричних машин 39 7 8 11 1 3
Інфомаційних технологій в туризмі 40 48 56 34 34 56
Українознавства та загальної мовної підготовки 41 13 23 30 34 37
Механіки 42 30 10 29 34 39
Фізичної терапії та ерготерапії 43 10 51 27 34 45
Транспортних технологій 44 6 48 34 11 28
Металорізальних верстатів та інструментів 45 26 41 17 34 41
Двигунів внутрішнього згорання 46 24 34 18 34 40
Технології авіаційних двигунів 47 38 21 3 3 9
Обробки металів тиском 48 22 52 31 34 52
Радіотехніки та телекомунікацій 49 18 4 2 5 4
Теоретичної і загальної електротехніки 50 49 46 10 30 47
Спеціальної освіти 51 41 57 34 34 57
Дизайну 52 35 19 31 34 48
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 53 49 17 7 2 15
Охорони праці і навколишнього середовища 54 30 25 34 34 49
Комп’ютерних систем та мереж 55 11 28 4 20 13
Іноземних мов 56 49 54 5 34 50
Фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту 57 1 44 12 34 32
Військової підготовки 58 58 58 58 58 58

Патентно-інформаційний відділ