Ви є тут

Головна

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» та оприлюднено на засідання Вченої ради 10.06.2020р.

Визначення наукового рейтингу кафедр проводиться за групами індикаторів ефективності наукової діяльності:

І1 - науково-педагогічний потенціал, підготовка науково-педагогічних кадрів;

І2 - результативність освітньо-наукової діяльності;

І3 - оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності;

І4 - міжнародна наукова діяльність та забезпечення академічної мобільності;

І5 - фінансова оцінка результатів наукової діяльності.

Результати рейтингу за списком кафедр.

Науковий рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка».

 

Кафедра І1 І2 І3 І4 І5 рейтингове місце
Програмних засобів 27 15 7 1 4 1
Радіотехніки та телекомунікацій 49 18 4 2 5 4
Технології авіаційних двигунів 47 38 21 3 3 9
Комп’ютерних систем та мереж 55 11 28 4 20 13
Іноземних мов 56 49 54 5 34 50
Фізичного матеріалознавства 2 17 31 6 6 2
Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 53 49 17 7 2 15
Технології машинобудування 34 25 37 8 12 12
Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів 37 41 36 9 31 36
Теоретичної і загальної електротехніки 50 49 46 10 30 47
Електричних машин 39 7 8 11 1 3
Фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту 57 1 44 12 34 32
Композиційних матеріалів, хімії та технологій 23 41 47 13 10 22
Загальноправових та політичних наук 15 41 35 14 17 21
Конституційного, адміністративного та трудового права 6 40 13 15 34 20
Інформаційних технологій електронних засобів 17 9 53 16 14 11
Металорізальних верстатів та інструментів 45 26 41 17 34 41
Двигунів внутрішнього згорання 46 24 34 18 34 40
Менеджменту 8 33 24 19 16 10
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 9 35 16 20 28 18
Будівельного виробництва та управління проектами 20 14 55 21 32 30
Міжнародного туризму 22 32 32 22 34 35
Економіки та митної справи 7 8 29 23 21 8
Електропостачання промислових підприємств 18 12 1 24 9 5
Обладнання та технології зварювального виробництва 1 4 3 25 26 6
Міжнародних економічних відносин 10 21 14 26 15 7
Управління фізичною культурою та спортом 25 2 30 27 33 24
Фізичної терапії та ерготерапії 43 10 51 27 34 45
Кримінального, цивільного та міжнародного права 24 29 45 28 25 38
Механіки 42 30 10 29 34 39
Українознавства та загальної мовної підготовки 41 13 23 30 34 37
Обробки металів тиском 48 22 52 31 34 52
Дизайну 52 35 19 31 34 48
Обліку і опадаткування 32 41 5 31 27 31
Автомобілів 13 39 26 34 18 27
Транспортних технологій 44 6 48 34 11 28
Вищої математики 38 49 22 34 34 51
Машин і технології ливарного виробництва 3 27 42 34 13 23
Електричних та електронних апаратів 31 5 39 34 7 19
Електроприводу та автоматизації промислових установок 28 3 33 34 29 25
Фізики 12 19 38 34 8 16
Охорони праці і навколишнього середовища 54 30 25 34 34 49
Мікро- та наноелектроніки 4 33 2 34 23 14
Захисту інформації 19 23 40 34 24 34
Прикладної математики 33 49 50 34 34 55
Системного аналізу та обчислювальної математики 5 41 12 34 34 33
Фінанси банкывська справа та страхування 14 35 27 34 19 26
Маркетингу та логістики 36 28 18 34 34 42
Економічної теорії та підприємництва 35 49 43 34 34 54
Теорії та практики перекладу 26 20 11 34 34 29
Філософії 21 49 9 34 34 43
Політології та права 30 49 6 34 34 46
Спеціальної освіти 51 41 57 34 34 57
Інфомаційних технологій в туризмі 40 48 56 34 34 56
Іноземної мови професійного спілкування 16 49 15 34 34 44
Соціальної роботи та Психології 11 16 20 34 22 17
Журналістики 29 41 49 34 34 53
Військової підготовки 58 58 58 58 58 58

Патентно-інформаційний відділ