Ви є тут

Головна

Прізвище: Глотка

Ім'я: Олександр

По батькові: Анатолійович

 

Посада:  доцент кафедри фізичного матеріалознавства

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3117-2687

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): G-8537-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 56107270800

Обліковий запис науковця (Google Scholar):  https://scholar.google.com.ua/citations?user=Iuy5mmMAAAAJ&hl=ru

Освіта: вища

 • ЗНТУ, 2004, «Прикладне матеріалознавство», магістр з матеріалознавства

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.16.01 «Металознавство і термічна обробка», доцент кафедри фізичного матеріалознавства, «Розробка та аналіз структурно-фазового стану Ni-W та Fe – W стопів на основі W-Ni-Fe брухту для легування спеціальних матеріалів у газотурбобудуванні»

Наукові інтереси:

 • Сплави на основі вольфраму. Жароміцні сплави.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Глотка О.А. Дослідження важкотопкого брухту, що містить вольфрам /  О.А. Глотка, А.Д. Коваль, Л.П. Степанова // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуанні - 2007. №1. с.17-20
 • Мороз А.Н. Влияние карбидной составляющей на служебніе характеристики стали 110Х18М / А.Н. Мороз, А.А. Глотка // Металловедение и термическая обработка металлов - 2014, №7 - с. 54-56
 • Moroz A.N. Nature of Eutectic Carbide Formation in Economicaly Alloyed High-Speed Steels / A.N. Moroz, A.A. Glotka // Metal science and heat treatment - Volume 57, Nos. 5-6, September, 2015, pp. 264-267
 • Глотка О.А. Встановлення закономірностей розподілу хімічних елементів по фазовим складовим важкотопкого брухту / О.А. Глотка, А.Д. Коваль, В.Л. Грешта / Тезисы докладов. V Меж-дународная молодежная научно-техническая конференция «Молодежь в авиации: новые решения и перспективные техноло-гии».-Алушта. 2011 – С.145-147
 • Патент 56736 Сплав лігатура залізо-вольфрам / О.А. Глотка,А.Д. Коваль / Україна, заявл. 05.07.2010; №u201008324, опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2. – 3с.
 • Патент 58637 Сплав лігатура нікель-вольфрам / О.А. Глотка,А.Д. Коваль / Україна, заявл. 05.07.2010; №u201008325, опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8. – 3с.
 • Глотка О.А. Розробка та аналіз структурно-фазового стану Ni-W та Fe-W стопів на основі важкотопкого  W- Ni- Fe брухту для легування спеціальних матеріалів у газотурбобудуванні / О.А. Глотка / Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. –18с.
 • Глотка О.А. Дослідження впливу легування важко топким брухтом на структуру і властивості жароміцного  нікелевого сплаву / О.А.Глотка, А.Д.Коваль, Ю.Н.Внуков / Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2010.-№1-С.45-51
 • Глотка О.А. Механізм руйнування жароміцного корозійностійкого ливарного стопу ЗМІ-3У легованого вторинним вольфрамом / О.А.Глотка, А.Д.Коваль / Тезисы докладов. ІV Меж-дународная молодежная научно-техническая конференция «Молодежь в авиации: новые решения и перспективные технологии».-Алушта. 2010 – С.180-182.
 • Глотка О.А. Структура і властивості інструментальної штампової сталі для гарячого деформування легованої вторинним вольфрамом / О.А. Глотка, А.Д. Коваль / Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2010.-№2-С.33-36 
 • Глотка О.А. Аналіз впливу важкотопкого брухту на механізм руйнування інструментальної штампової сталі / О.А. Глотка, А.Д. Коваль, В.Л. Грешта / Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброб-лення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 6-8 жовтня 2010р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.––С.83-85  
 • Глотка О.А. Легирование вторичным вольфрамом жаропрочных литейных сплавов / О.А. глотка, А.Д. КОваль / Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.––С.134-136
 • Глотка О.А. Использование вторичного легирующего элемента для изготовления инструментальных сталей с высоким содержанием вольфрама / О.А. Глотка, А.Д. Коваль / Перспективные технологии, ма-териалы и оборудование в ли-тейном производстве.  Материа-лы ІІ Международной научно-технической конференции, 7-11  сентября 2009 р., Краматорск: ДГМА, 2009.––С.54
 • Глотка О.А. Сравнительный анализ свойств инструментальной стали, выплавленной с использованием вторичного вольфрама / О.А. Глотка, А.Д. Коваль / High Mat Tech Материалы Меж-дународной конференции, 19-23 октября 2009г., М-во образования и науки Украины, ООО»Интерн» –К.: НТУ КПИ С.102
 • Глотка О.А. Використання кількісного та якісного аналізу растрового зображення зламів інструментальної сталі / О.А. Глотка, Г.А. Бялік, К.Н. Дикий / Металургія /Збірник наукових праць- 2009р.–випуск №20.–С.91-96 
       Всього наукових праць:  патентів –  понад 4, статей - понад 28, конференцій - понад  14
 

Перелік наукових публікацій за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота районної адміністрації, 17.11.2008
 • Подяка за нагоди 65- річчя кафедри "Фізичне матеріалознавство", 22.02.2010

Рік початку діяльності в університеті: 2004

Мови спілкування: українська, російська - вільно, англійська - зі словником.

Підвищення кваліфікації: 14.05.2019 - 14.06.2019 ДВНЗ "Приазовський державний технічний Університет" 

Контакти:

адреса:  вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): каб. 156, 164а
тел.: +380(61)769-82-84
e-mail: kafedra_fm@zntu.edu.ua 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}