Ви є тут

Головна

Мета: забезпечення знань основних експлуатаційних та фізико-механічних властивостей кераміки, вуглеграфітових матеріалів, пластмас, композиційних матеріалів та матеріалів, що отримують методами порошкової металургії.
Завдання: вивчити фізичну сутність явищ, закономірності зміни структури та властивостей, які відбуваються у зазначених матеріалах при їх виробництві і експлуатації. Вивчити основні групи даних матеріалів та області їх доцільного використання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основні властивості, переваги та недоліки зазначених матеріалів порівняно з традиційними металевими матеріалами; технологію виготовлення деталей із цих матеріалів.
вміти: відповідно до умов експлуатації вибирати найбільш доцільний матеріал для виготовлення деталей різного призначення.
Викладач: Глотка Олександр Анатолійович, доцент.