Ви є тут

Головна

2013.
1. Быковский О.Г. Определение температуры частиц при плазменном напылении токоведущей проволокой / О.Г. Быковский, А.В. Ершов, А.Н. Лаптева, О.А. Глотка // Заготовительные производства в машиностроении/ Москва ; Издательство: Машиностроение; - 2013.- вип.5.
 2. Глотка О.А Неметалеві вкраплення важкотопкого вольфрам-нікель-залізного брухту / О.А.Глотка // Наукові праці Запорізької державної інженерної академії.  2013. ; вип.1(29); С. 73
3. Глотка О.А Аналіз електронно-оптичних досліджень експериментальних сплавів системи Fe; W та феровольфраму / О.А.Глотка // Металознавство та термічна обробка металів :Дніпропетровськ. - 2013.; вип. 1.; C. 57 61.
 4. Глотка О.А Аналіз причин руйнування ущільнюючого кільця компресора низького тиску двигуна ТВЗ-117 / О.А.Глотка // Вісник двигунобудування / Запорожье, ВАТ;Мотор-Січ; - 2013.; вип.1.; С. 50-52.
5. Глотка О.А Аналіз структурно-фазового стану важкотопкого вольфрам-нікель-залізного брухту / О.А.Глотка // Вісник національного технічного університету; Тематичний випуск; Нові рішення в сучасних технологіях (Збірник наукових праць); 2013.- вип.16.- С. 186-189
6. Глотка О.А. Вплив легування вторинним матеріалом на карбідну фазу сталі 3Х2В8Ф / О.А. Глотка // Вісник Приазовського державного технічного університету. Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. – 2013; Вип. 26.; С. 71-74.
 7. . Глотка О.А. Статичне руйнування W-Ni-Fe сплаву / О.А. Глотка, В.С. Вініченко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013. – вип. 1 - С.21-23
 8. Глотка О.А Природа вкраплень брухту системи W-Ni-Fe / О.А. Глотка // зб. тез Міжнар. молодіжной наук.-тех. читання ім. О.Ф. Можайського - Запоріжжя-Алушта 21-23 травня 2013 р. - С.210-212
2014
1. Глотка А.А. Влияние карбидной составляющей на служебные характеристики стали 110Х18М / А.А. Глотка, А.Н. Мороз // Журнал; Металловедение и термическая обработка металлов; 2014; вип. 7
2. Мороз А.Н. Влияние карбидной фазы на износ стали 110Х18М / Мороз А.Н., Глотка А.А.// Металургія. Наукові праці. - Вип. 1 (31).; Запоріжжя, ЗДІА.; 2014.
3. Мороз А.Н. Природа карбидов в быстрорежущих сталях дополнительно легированных титаном и ниобием / А.Н. Мороз, А.А. Глотка // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції;Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.; - Київ,15 квітня 2014 р.
4. Глотка О.А. Карбідна фаза сталі 3Х2В8Ф, що легована експериментальними лігатурами / О.А. Глотка // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції; Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності; виробів; Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014.;82-85 с.
5. Патент №90101 Україна. Спосіб визначення довговічності підшипникової сталі / Мороз О.М., Глотка О.А. Опубліковано 12.05.2014. Бюлетень №9, - 4
2015
1. Мороз А.Н. О природе формирования эвтектических карбидов в экономнолегированных быстрорежущих сталях / А.Н. Мороз, А.А. Глотка // Металловедение и термическая обработка металлов, 2015. - №5 (719). – С. 20-24.
         2. Мороз О.М. Вплив неметалевих включень на формування мікронесуцільностей при гарячій деформації підшипникової сталі / О.М. Мороз, О.А. Глотка// Металознавство та обробка металів. &ndash; 2015. - №2. &ndash; С. 57-62.<
         3. Глотка О.А. Аналіз структурно-фазового стану експериментальних Fe-W сплавів та феровольфраму/ О.А.Глотка//VІІІ Міжнародна конференця молодих учених та спеціалістів; Зварювання та споріднені технологі ;, 2015р.: тези доповіді укр.мовою - Київ, ПОД ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2015.; С.265
4. Шаломеев В.А. Управление структурообразованием и свойствами отливок из магниевого сплава МЛ5 для автомобильных двигателей/ В.А. Шаломеев, Э.И. Цивирко(МТіЛВ), Г.И. Слынько(Автомобілі), А.А. Глотка, Д.А. Морозов // VІІ Международная научно-техническая конференція
;Нові матеріали і технології в машинобудуванні&raquo;, 2015.: тези доповіді рос. мовою - Киев, НТУУ;, 2015; С.148-149
 
2016
1. Мороз А.Н. Влияние температуры горячей прокатки на образование микронесплошностей на неметаллических включениях в стали ШХ15СГ [Текст] /А.Н.Мороз, А.А.Глотка // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2016. -№9(735). -С. 60-63.
2. Глотка А.А. Об эвтектической составляющей в экономнолегированных быстрорежущих сталях [Текст] / О.А.Глотка // Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра: ХIV Всеукраїнська наук.-практ. конф., 19 квітня 2016р.:тези доп. рос. мовою. - Київ, НТУУ;, 2016. - С. 260-268.
3. Глотка А.А. Влияние карбидной составляющей на служебные характеристики стали 110Х18М [Текст] / А.А.Глотка // Нові матеріали і технології в машинобудуванні: VШ Международна науч.-техн. конф. 2016.:тези доп. рос. мовою. -К.,НТУУ;. - С. 31-33/
4. Глотка А.А. Перспективы применения отечественных жаропрочных порошков в аддитивных технологиях для авиадвигателестроения [Текст] / А.А.Глотка // Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні: IV Міжнародна наук.-практ. конф., 2016р.: тези доп. рос. мовою. - З., АТ Мотор Січ;. - С. 19-21.
    
2017
1. Мороз А.Н. Взаимосвязь структурных составляющих и неметаллических включений с эксплуатационными свойствами подшипниковой стали [Текст] /А.Н.Мороз, А.А.Глотка // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2017. -№9. -С. 32-35.
         2. Глотка О.А. Вплив розподілу карбідів на зношування сталі 110Х18М- ШД (440С)/ [Текст] / О.А. Глотка, О.М. Мороз // Фізико-хімічна механіка матеріалів. -Львів. 2017. - №1, том 53.  С. 40-44.
         3. Глотка А.А. Возможности использования порошкового жаропрочного сплава ЭП741п в аддитивных технологиях [Текст] / А.А.Глотка //Космические технологии: сегодня и в будущем машинобудуванні: V1 междунар. науч.-техн. конф., 2017г. :тезисы докл. -Днипро,2017. - С. 67-68.
2018
Glotka O.A. Application of Domestic Heat-Resistant Powders in Additive Techniques/ Glotka, O.A., Ovchinnikov, O.V., Degtyaryov, V.I. et al.// Powder Metall Met Ceram, Volumes 56, April 2018, pp. 144–152.
Глотка, А.А.  Перспективы применения отечественных жаропрочных порошков в аддитивных технологиях [Текст] / А.А.Глотка // Литво. Металургія : XIV міжнар. наук.-практич. конф., 22-24 трав. 2018 р. : тези докл. - Запоріжжя. - Запорізька торгово-промислова палата, АА Тандем. – С. 53-55.
Глотка,  А. А.  Образование микронесплошностей на неметаллических включениях в стали ШХ15СГ [Текст] / А. А. Глотка // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : 78-а  міжнарод. наук.-практич. конф. : тези докл.  – ДНУЗТ. – Дніпро, 2018. –  С.  296-298.
2019
Глотка, А.А. Проектирование литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе [Текст]: монография / А.А. Глотка, С.В. Гайдук – Германия: Palmarium Academic Publishing, 2019.- 245с. ISBN 978-620-0-24368-3
Глотка, О.А. Використання тугоплавкого брухту для легування у газотурбобудуванні[Текст]: монографія / О.А. Глотка – Германия: Palmarium Academic Publishing, 2019.- 157с. ISBN 978-620-0-24850-3
Глотка, А.А. Влияние легирования на природу эвтектических карбидов в быстрорежущих сталях [Текст] / А.А. Глотка., А.Н. Мороз // Физико-химическая механика материалов. – 2018. - №6. – С. 49- 54.
Гайдук, С.В. Моделювання термодинамічних процесів для оцінки впливу танталу на критичні температури і cтруктуроутворення багатокомпонентних нікелевих систем [Текст]    / С.В. Гайдук, О.А. Глотка, А.С. Дорогокупля  // Математичне моделювання. – 2018. - № 1(40). – С. 139-149.
Глотка, О.А. Прогнозування температурних інтервалів кристалізації і гомогенізації в монокристалічних жароміцних нікелевих сплавах [Текст] / О.А. Глотка, С.В. Гайдук// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2018.-№2.-С. 25-29.
Глотка, А.А. Прогнозирование свойств монокристаллических жаропрочных никелевых сплавов [Текст] / А.А. Глотка, С.В. Гайдук // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2019. - № 2 (80). – С. 91-100. DOI:10.15802/stp2019/165876
Глотка, О.А.  Оцінка високотемпературної корозії жароміцних сплавів на нікелевій основі [Текст] // О.А. Глотка, С.В. Гайдук// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -2019.-№1.-С. 6-11. DOI 10.15588/1607-6885-2019-1-1
Глотка, А.А. Математическое моделирование высокотемпературной коррозии жаропрочных никелевых сплавов [Текст] // А.А. Глотка, С.В. Гайдук// Вісник Приазовського державного технічного університету.-2019.-Вип. 38.-С. 30-38. DOI 10.31498/2225-6733.38.2019.181273
Глотка, А.А. Сравнительное влияние карбидов и неметаллических включений на образование усталостных микротрещин в сталях [Текст] / А.А. Глотка, А.Н. Мороз // Металловедение и термическая обработка металлов – 2019. - №8 (707). – С. 61-65
Гайдук, С.В. Коригування методу PHACOMP при прогнозуванні структурної стабільності  багатокомпонентних нікелевих систем за NV- фактором [Текст] / С.В. Гайдук, О.А. Глотка, А.С. Дорогокупля // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали XIV міжнарод. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2019р. : тези докл.- Запоріжжя, 2019. – С. 12 – 14.
Гайдук, С.В. Оцінка впливу танталу в сплаві  ЗМІ-3У на критичні температури фазових перетворень [Текст] / С.В. Гайдук, О.А. Глотка, В.В. Кононов, А.С. Дорогокупля  // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали XIV міжнарод. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2019р. : тези докл.- Запоріжжя, 2019. – С. 41 – 43.
Назаренко, А.Ю. Вплив неметалевих включень та мікропор на  довговічність вальницевої сталі [Текст] / А.Ю. Назаренко,О.А. Глотка, С.В. Гайдук // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали XIV міжнарод. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2019р. : тези докл.- Запоріжжя, 2019. – С.145 – 147.
Глотка, О.А.. Вплив неметалевих включень на формування мікропор вальницевої сталі [Електронний ресурс]/ О.А.Глотка, А.Ю. Назаренко, С.В. Гайдук // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15–19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : Запорізька політехніка, 2019. – с. 14 -15 – електрон.опт. диск (DVD-ROM).
Глотка, А.А. Количественное прогнозирование высокотемпературной коррозии жаропрочных никелевых сплавов [Текст] / А.А. Глотка, С.В. Гайдук // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : міжнар. наук-практ. конф., 16-17 травня 2019 р. : тези докл. – Дніпро, 2019 – С. 323-324.
Глотка, А.А. Математическое прогнозирование свойств монокристаллических жаропрочных никелевых сплавов [Текст] / А.А. Глотка, С.В. Гайдук //Литво. Металургія. 2019: міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 травня 2019 р.: тези докл. – Запоріжжя, 2019. – С. 261-262.
2020
Glotka A.A. Distribution of alloying elements in the structure of heat-resistant nickel alloys in secondary carbides/ A.A. Glotka, S.V. Gaiduk // Journal of Applied Spectroscopy. - Vol. 87, November, 2020. – PP. 812-819 ,DOI 10.1007/s10812-020-01075-2 НБД Scopus/ Web of Science
Glotka O.A. Distribution of Elements in Carbides of Multicomponent Superalloys/ O.A. Glotka, S. V. Haiduk// Metallofiz. Noveishie Tekhnol. - 42, No. 6, 2020. – Рр. 869–884 (in Russian), DOI: 10.15407/mfint.42.06.0869. НБД Scopus
Hlotka А. А. Prediction of the thermodynamic processes of phase separation in single-crystal refractory alloys based on nickel / А. А. Hlotka, S. V. Haiduk// Materials Science – 2020. - Vol. 55, No. 6. – PP. 878-883 https://doi.org/10.1007/s11003-020-00382-5. НБД Scopus/ Web of Science
Glotka O.A. Modelling the composition of carbides in nickel-based superalloys of directional crystallization / O.A. Glotka // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. -2020.- №102/1 Рр. 5-15. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.6324 НБД Scopus
Glotka О.А.  Prediction carbides composition in nickel-based superalloys directional crystallization // О.А. Glotka // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -2020.-№2.-С. 13-21. DOI 10.15588/1607-6885-2020-2-2
Глотка О.А. Вторинні карбіди в багатокомпонентній системі Ni-13,5Cr-5Co-3,4Al-4,8Ti-7,3W-0,8Mo-0,015B-0,12C // О.А. Глотка, В.В. Клочихін, В.Ю. Ольшанецький// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -2020.-№1.-С. 19-23. DOI 10.15588/1607-6885-2020-1-1
Глотка А.А. Математическое прогнозирования свойств жаропрочных никелевых сплавов / А.А. Глотка, В.Е. Ольшанецкий, С.В. Гайдук // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2020. - № 4 (88). – С. 77-85. DOI:10.15802/stp2020/213420
 Глотка О.А. Розподіл легувальних елементів в структурі жароміцних нікелевих сплавів у вторинних карбідах / О.А. Глотка, С.В. Гайдук, В.Ю. Ольшанецький // Металознавство та обробка металів. – 2020. - №26 (95). – С. 25-36. DOI: 10.15407/mom2020.03.025
 Глотка О.А., Ольшанецький В.Ю, (2020) Карбіди в жароміцних нікелевих сплавах, "Прикладні науково-технічні дослідження": матеріали IV міжнарод. наук.-практ. конф. [Электрон. ресурс]. -  (Івано-Франківськ). - С 68-70.
Глотка О.А., Ольшанецький В.Ю., (2020) Вторинні карбіди в жароміцних нікелевих сплавах, «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту»: матеріали 80 міжнарод. наук.-практ. конф. [Электрон. ресурс]. – (Дніпро, ДНУЗТ). – С. 205-207.
Глотка А.А, Ольшанецкий В.Е., (2020) Распределение элементов в карбидах никелевых сплавов равноосной кристаллизации, «Металургія 2020»: Матеріали  IХ міжнарод. наук.-прак. конф.. – (8-10 вересня 2020 р., м. Запоріжжя) . – С. 204-206
2021
Ol’shanetskii V.E. Distribution of Elements Within Carbides of Multicomponent Alloys of the Ni – Cr – Co – Al – W – Re – Ta – Mo – Nb – C System / V.E. Ol'shanetskii, A.A. Glotka // Metal Science and Heat Treatment. -  2021. - Vol. 63, No. 5-6. -  PP. 318-326.  https://doi.org/10.1007/s11041-021-00689-3 НБД Scopus
Glotka A.A.  Modeling of carbides composition in welded alloy system Ni-34Cr-4,3W-2,3Mo-1,3Al-1,3Ti-1,3Nb-0,1C/ A.A. Glotka, V.E. Ol'shanetskii // Acta metallurgica Slovaca. – 2021. -Vol. 27, No. 3. – PP. 157-161, https://doi.org/10.36547/ams.27.3.1049 НБД Scopus/ Web of Science
Glotka О.A. Mathematical forecasting composition of secondary carbides in the single-crystal superalloys / О.A. Glotka, V.E. Ol'shanetskii // Archives of Materials Science and Engineering. – 2021. -Vol. 111, No. 1. – PP. 34-41, DOI 10.5604/01.3001.0015.5563 НБД Scopus
Ольшанецький В.Ю. Прогнозування складу первинних карбідів багатокомпонентної системи Ni-5Cr-9Co-6Al-8,3W-4Re-4Ta-1Mo-1,5Nb-0,15C// В.Ю. Ольшанецький, О.А. Глотка// Вісник ХНАДУ. – 2021. - Вип. 92, т. 2. – С. 109 – 115. DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2021.92.2.109
Glotka О.А.  Properties of nickel-based superalloys of equiaxial crystallization // О.А. Glotka, V. Yu. Olshanetskii // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -2021. -№1.-С. 13-21. DOI 10.15588/1607-6885-2021-2-3
Glotka O. А. Distribution of alloying elements in carbides of refractory nickel alloys under the conditions of equiaxial crystallization / O. А. Glotka // Materials Science – 2021. - Vol. 56, No. 5. – PP. 714-721 https://doi.org/1 10.1007/s11003-021-00487-5 . НБД Scopus/ Web of Science
Глотка О.А. Прогнозування властивостей жароміцних нікелевих сплавів спрямованої кристалізації  / О.А. Глотка, В.Ю. Ольшанецький // Металознавство та обробка металів. – 2021. - №27 (99). – С. 15-22. DOI: 10.15407/mom2021.03.015
Ольшанецький В.Ю. Вплив системи легування та розмірної невідповідності решіток g- і g¢- фаз на характеристики міцності монокристалічних жароміцних нікелевих сплавів / В.Ю. Ольшанецький, О.А. Глотка, В.В. Кононов// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2021.-№2.-С. 6-10. DOI 10.15588/1607-6885-2021-3-1
Ольшанецький В.Ю. Залежність критичних температур багатокомпонентних нікелевих сплавів від їх атомно-фазового стану / В.Ю. Ольшанецький, О.А. Глотка// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2021.-№2.-С. 83-85.  DOI 10.15588/1607-6885-2021-3-14
Пат. 151631, Україна, МПК6 G01N 25/02. Спосіб визначення механічних властивостей жароміцних нікелевих сплавів / О.А. Глотка, В.Ю. Ольшанецький, В.В. Кононов, заявник і дотримувач НУ «Запорізька політехніка». - № u202106110 ; заявл.01.11.21 ; опубл. 25.08.22, Бюл. №34.
Glotka A. Influence of alloying systems on the properties of single crystal nickel-based superalloys / A. Glotka, V. Ol’shanetskii// International Journal of Materials Research. – 2021. - Vol. 112, No. 10. -  PP. 794-799. https://doi.org/10.1515/ijmr-2021-8328 НБД Scopus
Glotka О.А., Goncharova V.V., (2021) Carbides in nickel-based superalloys, «Прикладні науково-технічні дослідження»: матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. – ( 5-7 квіт. 2021 р. Академія технічних наук України). –С.275 – 277. ISBN 978-617-7926-12-1
 Глотка О.А., Грибанова С.В., (2021) Прогнозування складу первинних карбідів багатокомпонентних систем, «Прикладні науково-технічні дослідження»: матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. – (5-7 квіт. 2021 р. – Академія технічних наук України). – С.278 – 280. ISBN 978-617-7926-12-1
Глотка О.А., Ольшанецький В.Ю., (2021) Процеси карбідоутворення в системі Ni-5Cr-9Co-6Al-8,3W-4Re-4Ta-1Mo-1,5Nb-0,15C, «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту»: Тези 81 міжнарод. наук.-прак. конф.. - (м. Дніпро, 2021 р.). – С.219 – 220.
Гончарова В.В., Глотка О.А., (2021) Чисельний метод визначення властивостей жароміцних нікелевих сплавів, "Природничі та гуманітарні науки. актуальні питання": Тези ІV міжнарод. студ. наук.-техн. конф. - (м. Тернопіль, 2021 р). – С.144-145. http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000852/Zbirnyk-studconf2021.pdf
Глотка А.А, Ольшанецкий В.Е., (2021) Математическое прогнозирование карбидного ликвидуса и состава карбидов жаропрочных никелевых сплавов, «Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2021»: Матеріали XІІІ міжнарод. наук.-техн. конф. - (28…29 квітня 2021 р., м. Київ). – С. 60-61.
Глотка А.А, Гончарова В.В., (2021) Распределение элементов в карбидах никелевых сплавов равноосной кристаллизации, «Металургія 2021»: Матеріали  Х міжнарод. наук.-прак. конф.. – (18-20 травня 2021 р., м. Запоріжжя) . – С. 41-43.
Глотка О.А, Ольшанецький В.Ю., (2021) Еволюція хімічного складу карбідів в залежності від режиму термічної обробки, «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах»: Матеріали ХVІ міжнарод. наук.-техн. конф. - (07…08 жовтня 2021 р., м. Запоріжжя). – С. 74-76. ISBN 978-617-529-335-5
Glotka A.A. Modeling Thermophysical Characteristics of Nickel-Based Superalloys / А.А. Glotka, S.V. Haiduk, V.Y. Ol’shanetskii// Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2021. - Vol. 94, No. 2. -  PP. 1363-1368.  https://doi.org/10.1007/s10891-021-02418-2 НБД Scopus/ Web of Science
Glotka A.A.  Prediction thermo-physical characteristics   heat-resistant nickel alloys directional crystallization/ A.A. Glotka, V.E. Ol'shanetskii // Acta metallurgica Slovaca. – 2021. -Vol. 27, No. 2. – PP. 68-71 ,DOI 10.36547/ams.27.2.813 НБД Scopus/ Web of Science
Ol'shanetskii V.E. Prediction of carbide liquidus and carbide composition of the Ni-14Cr-9Co-5Ti-3Al-3Ta-3.5W-1.5Mo-0.15Hf-0.1C system/ V.E. Ol'shanetskii, A.A. Glotka, V.V. Klochikhin // Functional materials. – 2021. - Vol. 28, No. 2. – РР. 359-365  https://doi.org/10.15407/fm28.02.359 НБД Scopus
2022
Glotka O. Morphology and diffusion coalescence of boundary phases in metal systems. Monograph / O. Glotka, V. Ol’shanetskii – Germany: Palmarium Academic Publishing, 2022.- 81с. ISBN 978-620-2-05434-8.
Glotka A.A. Сontrol of the processes of phase formation of carbide components in nickel-based superalloys / A.A. Glotka, V.E. Ol'shanetskii // Acta metallurgica Slovaca. – 2022. -Vol. 28, No. 2. – PP. 101-105, https://doi.org/10.36547/ams.28.2.1506 НБД Scopus/ Web of Science
Ol'shanetskii V.Y. Influence of Alloying Elements on the Composition of Primary Carbides in the Ni–11.5Cr–5Co–3.6Al–4.5Ti–7W–0.8Mo–0.06C System / V.Y. Ol'shanetskii, O.A. Glotka // Metallofiz. Noveishie Tekhnol. - 44, No. 7, 2022. – Рр. 861–871, DOI: 10.15407/mfint.44.07.0861. НБД Scopus
Ольшанецький В.Ю. Термодинамічні аспекти фазових перетворень в подвійних металевих системах / В.Ю. Ольшанецький, О.А. Глотка, Ю.І. Кононенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2022.-№2.-С. 74-75. https://doi.org/10.15588/1607-6885-2022-1-11
Глотка О.А. Закономірності впливу хімічного складу на морфологію і тип карбідів в жароміцному нікелевому сплаві / О.А. Глотка, В.Л. Грешта, В.Ю. Ольшанецький // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2022.-№2.-С. 13 - 18. https://doi.org/10.15588/1607-6885-2022-1-2
Пат. 152691, Україна, МПК6 С22F 1/10, G01N 25/02. Спосіб підвищення жароміцних характеристик сплавів на основі нікелю / О.А. Глотка, В.Ю. Ольшанецький, В.В. Кононов, заявник і дотримувач НУ «Запорізька політехніка». - № u202203328 ; заявл.12.09.22 ; опубл. 29.03.23, Бюл. №13.
Glotka A.А. Forecasting the Properties of Heat-Resistant Nickel Alloys Equalaxial Crystallization / A.А. Glotka, V.Е. Ol’shanetskii// Archives of Metallurgy and Materials. – 2022. - Vol. 67, No. 1. -  PP. 51-56. https://doi.org/10.24425/amm.2022.137471  НБД Scopus
Glotka А., Goncharova D., (2022) Modeling of carbides composition in welded alloy, «Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2022»: Матеріали XІV міжнарод. наук.-техн. конф.. - (28…29 квітня 2022 р., м. Київ). – С. 9 - 11.
Глотка О.А, Ольшанецький В.Ю., Хвостак В.В., Кононов В.В. (2022) Концепція впливу хімічного складу на структуру і властивості жароміцних нікелевих сплавів, «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів»: Матеріали ХV міжнарод. наук.-техн. конф. - (08…09 листопада 2022 р., м. Запоріжжя). – С. 28-31. ISBN 978-617-529-387-4
Hlotka О.А., Olshanetsky V.Yu., Нoncharenko D.Yu., Cherep V.F., Andriyanenko D.A. (2022) Carbide transformations in a welded nickel-based superalloy, «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів»: Матеріали ХV міжнарод. наук.-техн. конф. - (08…09 листопада 2022 р., м. Запоріжжя). – С. 31-34. ISBN 978-617-529-387-4
 Глотка О.А, Ольшанецький В.Ю., Хвостак В.В. (2022) Збільшення працездатності жароміцних нікелевих сплавів завдяки оптимізації хімічного складу, «Матеріалознавство та технології»: Матеріали міжнарод. наук.-техн. конф. - (22…23 вересня 2022 р., м. Харків). – С. 130-134.
Глотка О.А, Ольшанецький В.Ю. (2022) Удосконалення структурно-фазового складу ливарних жароміцних нікелевих сплавів рівноосної кристалізації, «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики»: Матеріали міжнарод. наук.-прак. конф. - (29…30 вересня 2022 р., м. Тернопіль). – С. 115-116.
2023
Ol'shanetskii V. Оptimisation of the composition and morphology of carbides in single-crystal nickel-based superalloys / V. Ol'shanetskii, A. Glotka, V. //  Structural integrity and life. – 2023. - Vol. 23, No. 2. – РР. 185-189 НБД Scopus
Glotka О.  Influence of alloying systems on the lattice parameters of nickel-based superalloys / О. Glotka, V. Ol'shanetskii,  S. Byelikov, Y. Fasol  // Archives of Materials Science and Engineering. – 2023. -Vol. 122, No. 1. – PP. 5-12, DOI 10.5604/01.3001.0053.8841 НБД Scopus
Глотка О.А. Наукові підходи до оптимізації основних критичних температур жароміцних нікелевих сплавів рівноосної кристалізаціїі / О.А. Глотка, В.Ю. Ольшанецький, Бєліков С.Б., Кононов В.В., Хвостак В.В. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2023.-№1.-С. 12 – 17. DOI 10.15588/1607-6885-2023-1-2
Glotka O. А. Mathematical prediction of the properties of heat-resistant nickel alloys after directional crystallization / O. А. Glotka, V. Yu. Ol’shanetskii // Materials Science – 2023. - Vol. 58, No. 5. – PP. 679-685 https://doi.org/ 1068-820X/23/5805–0679 . НБД Scopus/ Web of Science
Глотка О.А., Ольшанецький В.Ю., Бєліков С.Б., Єсауленко С.В., Кононов В.В., (2023) вплив легування на параметр граток гама та гама штрих фази в жароміцних нікелевих сплавах, «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту»: Тези 82 міжнарод. наук.-прак. конф.. - (м. Дніпро, 2023 р.). – С.274 – 275.
Glotka О., Olshanetsky V., Belikov S., (2023) Improvement of carbide phases in welded nickel-based superalloy, «Нові матеріали і технології в машинобудуванні»: Матеріали ХV міжнарод. наук.-прак. конф. -  (27…28 квітня 2023р., Київ, НТУУ «КПІ»). – С.21-22.
Глотка О., Ольшанецький В., Литвинова К., (2023) Встановлення критичних температур в жароміцних нікелевих сплавів за хімічним складом, «Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи»: Матеріали ІІІ міжнарод. наук.-прак. конф. -  (20…21 березня 2023р., Полтава). – С.401-402.
Глотка О., Бєліков С., Ольшанецький В., Єсауленко С., (2023) Прогнозування складу карбідів в ливарному жароміцному нікелевому сплаві, «Матеріали та технології в інженерії: інженерія, матеріали, технології, транспорт»: Матеріали міжнарод. конф. - (16…18 травня 2023р., Луцьк). – С. 90-92.
Glotka O.A., (2023) Predicting the properties of cast nickel-based superalloys, «Металургія 2023»: Матеріали  ХІІ міжнарод. наук.-прак. конф.. – (10-12 жовтня 2023 р., Харків-Київ) . – С. 274-277.