Ви є тут

Головна

Технічне оснащення

Навчально-лабораторна  база  кафедри  філософії:

№  аудиторії          Тип  аудиторії
ауд.  547а          викладацька  кафедри  філософії
ауд.  549            кабінет  завідувача  кафедри  філософії
ауд.  540            предметна  (лекційна)  аудиторія
ауд.  549а          предметна  (для  семінарських  занять)  аудиторія

     Кафедра займає загальну площу 1062,9 кв. м. Площа, яка відведена під навчальні аудиторії та лабораторії, складає 743,17 кв. м. Кімнати професорсько- викладацького складу та допоміжного персоналу разом із кабінетом завідуючого кафедрою займають площу в 144,3 кв. м. Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, стендами, ілюстративним матеріалом. Крім того, заняття по дисциплінах спеціальності, що акредитується, проводяться в лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться у загальному користуванні.

     Усі лабораторії оснащено устаткуванням (в тому числі сучасним), яке включає різноманітну контрольно-вимірювальну апаратуру, обчислювальну техніку та обладнання.

 

     Для проведення лекційних, лабораторних, практичних та науково-дослідних робіт призначені наступні приміщення:

Аудиторія №24– («Теорія пластичної деформації і теорія процесів обробки металів тиском», «Обладнання для прокатного виробництва», «Сучасні методи аналізу процесів обробки металів тиском», «Технологія листового та сортового прокатування», «Технологія сортового прокатування»);

Аудиторія №26 – («Проектування та розрахунок штамп. оснащення для холодного штампування», «Технологія виробництва, експлуатації та ремонту ковальсько-штампувального обладнання», «Технологія холодного штампування», «Технологічні основи машинобудування», «Високо енергетичні способи обробки металів тиском», «Технологія холодного об'ємного штампування», «Технологія виробництва ковальсько-штампувальних машин», «Проектування та розрахунок штамп. оснащення для холодного штампування», «Технологія гарячого штампування», «Проектування та розрахунок штамп. оснащення для гарячого штампування», «Конструювання та виготовлення штампів», «Технологія виготовлення виробів із металевих та неметалевих порошків», «Технологія нагріву та нагрівальне обладнання»);

Аудиторія №26 фото1«Аудиторія №26 фото2«Аудиторія №26 фото3Аудиторія №26 фото4

Аудиторія №28 – («Динаміка ковальсько-штампувального обладнання», «Теорія геометричного моделювання та розкрою», «Оптимізація технічних рішень в ковальсько-штампувального виробництва», «Проектування та розрахунок кривошипних пресів», «Ковальсько-штампувальне обладнання. Механічні преси», «Спеціальні технологія та машини ковальсько-штампувального виробництва», «Проектування та розрахунок засобів автоматизації та роботизації ковальсько-штампувального виробництва», «Технологія та обладнання для ремонту та обслуговування ковальсько-штампувального обладнання», «Молоти, гідравлічні і гвинтові преси та системи керування ковальсько-штампувального обладнання», «Ковальсько-штампувальне обладнання. Гідравлічні преси», «Системи керування ковальсько-штампувальними машинами», «Сучасні напрями розвитку способів прокатки», «Технологія листового та сортового прокатування», «Ковальсько-штампувальне обладнання. Механічні преси», «Проектування цехів, дільниць ковальсько-штампувального виробництва», «Основи наукових досліджень»);

Аудиторія №28 фото1«Аудиторія №28 фото2«Аудиторія №28 фото3Аудиторія №28 фото4

Аудиторія №191– лабораторія технології та обладнання кафедри (машинний зал)має в наявності вимірювальні прилади, ковальсько-штампувальні машини, різні верстати, нагрівальні пристрої, стенди для проведення лабораторних робіт, дослідна апаратура, обчислювальна техніка та інші технічні засоби для якісного навчання.

Аудиторія №191 фото1«Аудиторія №191 фото2Аудиторія №191 фото4Аудиторія №191 фото5«Аудиторія №191 фото3

Аудиторія №538a – (комп’ютерний клас кафедри «Обробка металів тиском»; лабораторія з курсів «Системи автоматизованого проектування», «Системи автоматизованого проектування ковальсько-штампувального обладнання», «Теорія геометричного моделювання та розкрою», «Системи автоматизованого проектування технологічних процесів і ковальсько-штампувального обладнання», «Основи автоматизованого проектування», «Комп’ютерні графічні системи та їх програмне забезпечення», «Автоматизоване проектування штампового оснащення і процесів ковальсько-штампувального виробництва». 

Аудиторія №28 фото1«Аудиторія №28 фото2

Комп'ютерне, лабораторне та навчально наукове(дослідницьке) обладнання.

Кафедра «Дизайн» розташована у 7 навчальних та лабораторних аудиторіях загальною площею 435,2 м2. Площа, яка відведена, під навчальні спеціалізовані майстерні та комп'ютерний клас складає 348,5 м2. Кімнати професорського і викладацького складу займають площу в 86,7 м2.

Оснащення кафедри та відео презентація кафедри "Дизайн":

https://drive.google.com/file/d/1ZSqBcEYRqRz2HUlxEZBgqFU10lMr3b3B/view

https://drive.google.com/file/d/1nKP9OwiotWmHPBSLmj6pYOC5kP6PnF50/view

https://youtu.be/4mbLE0lRNWE

https://youtu.be/ZtfSyUk6YB8

Технічне оснащення кафедри дизайну за спеціальністю 022 "Дизайн (бакалаврат, магістратура)

Технічне оснащення кафедри дизайну за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування" (бакалаврат, магістратура)

Назва лабораторій,
спеціалізованих кабінетів,
площа
Назва дисципліни
за навчальним планом
Найменування обладнання, устаткувння Опис обладнання,устаткування
ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ
Кафедра «Дизайн»
спеціаліз. майстерня рисунку та академічного живопису,
№ 285, 82,4 м2

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(бакалаврат): 

1) Архітектурна композиція та кольорознавство

2) Живопис і теорія кольору

Мольберти, гіпсові скульптури, реквізит Мольберт художній, виконаний з дерева(ольха), повний учбовий набір гіпсових моделей для рисунку
спеціаліз. майстерня рисунку та академічного живопису,
№ 498в, 62,1 м2

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(бакалаврат): 

Рисунок

Мольберти, гіпсові скульптури, геометричні фігури Мольберт художній, виконаний з дерева (ольха), повний учбовий набір гіпсових моделей для рисунку
спеціаліз. майстерня скульптури, роботи в матеріалі, макетування
№ 503, 45,8 м2

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(бакалаврат): 

1) Архітектурно-декоративна пластика

2) Архітектурне матеріалознавство

3) Архітектурна пластика, робота в матеріалі 

 

Гіпс, глина, Скульптурні верстати для виконання рельєфу та круглої скульптури, пристосування для скульптури, макетних робіт, інструмент, макети, моделі Глина скульптурна, верстат для скульптури, виконаний з дерева. Різноманітні інструменти для виконання макетних робіт.
спеціаліз. майстерні
№ 498а, 62,1 м2
№ 498б, 62,1 м2

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(бакалаврат): 

1) Архітектурне проєктування (Основи проєктування  малоповерхових житлових будівель)

2) Архітектурне проєктування (Проєкт індивідуального житлового будинку) 

3) Основи геодезії

4)Теорія архітектурного проєктування: Основи містобудування та теорія споруд

5) Історія мистецтв архітектури та містобудування

6) Теорія архітектурного проєктування: Планування міст і інженерні мережі

7) Архітектурні конструкції будівель і споруд

8) Теорія архітектурного проєктування: Основи ландшафтної архітектури

9) Основи технології та організації будівництва

10) Історія української архітектури та архітектурні традиції України

11) Наукові основи  архітектури і архітектурного проектування 

12) Інженерне обладнання будівель і споруд 

13) Архітектурна фізика (кліматологія, акустика, світлологія, інсоляція) 

14) Сучасні будівельні матеріали і технології 

15) Архітектурні аспекти реконструкції міської забудови

16) Енегоефективність та екологічність в архітектурі 

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(магістратура)

1)Реставрація пам'яток архітектури та ревіталізація історично сформованого середовища

1)Сучасний дизайн архітектурного середовища в регіональному та національному контексті

2)Сучасні проблеми реконструкції архітектурного середовища міста

3)Сучасні тенденції у дизайні архітектурного середовища

4)Сучасні тенденції в архітектурі громадських будівель

5)Основи наукових досліджень

6)Сучасні тенденції пам'ятко-охоронної діяльності

Планшети. Обладнання для експозиції зразків курсових та дипломних робіт, зраз­ки макетів та моделей. Відеопроектор Планшети, виконанні з дерева для рисунку та живопису. Дерев’яний подіум для експозиції макетів та навчальних посібників. 2 відеопроектори: ACER x 122 DLP Projector, EMEA. MODEL NO: FNX 1341.
Спецілізована майстерня
№ 496а

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(бакалаврат): 

Архітектурна графіка

 

Планшети. Обладнання для експозиції зразків курсових та дипломних робіт, зраз¬ки макетів та моделей. Планшети, виконанні з дерева для рисунку та живопису. Дерев’яний подіум для експозиції макетів та навчальних посібників
Комп'ютерний клас кафедри
№496б, 36 м2

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(бакалаврат): 

1) Архітектурне проєктування (Основи архітектурного проектування)

2) Архітектурне проєктування (Основи проєктування громадських будівель)

3) Архітектурне проєктування (Проект багатофункціонального  громадського центру )

4) Архітектурне проєктування (Основи проєктування містобудівніх об’єктів)

5) Архітектурне проєктування (Проєктування селища на 6 тисяч мешканців)

6) Інформаційні технології і комп'ютерне моделювання в архітектурі

7) Архітектурне проєктування (Основи проєктування житлових багатоповерхових будівель)

8) Архітектурне проєктування (Проект житлової групи з розробкою середньоповерхового житлового будинку)

9) Архітектурне проєктування (Проектування комплексу малого або середнього міста)

10) Архітектурне проєктування (Проект міста на 100 тис. мешканців)

11) Архітектурне проєктування (Архітектурне проєктування ландшафтних об'єктів)

12) Архітектурне проєктування (Проект комплексу загальноміського парку)

13) Основи комп'ютерного моделювання архітектурних об'єктів

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(магістратура):

1)Концептуальне архітектурне проєктування

2)Архітектурне проєктування

3)Ландшафтна архітектура

4)Сакральні простори і об'єкти

5)Дизайн внутрішнього простору будівель і комплексів

Відеопроектор. Зразки курсових та дипломних робіт EPSON EXCEED Your vision Multimedia Projector EB-X9 Model: H375B EB-X9 EEB

 

В аудиторії 141 розміщується навчальна лабораторія випробування двигунів внутрішнього згорання і лабораторія теплотехніки. У цих лабораторіях використовується таке обладнання:

 • Навантажувальний стенд на базі двигуна ВАЗ-2101 з гальмом індукційного типу ІТ-22;
 • Двигун бензиновий роторно-поршневий Mazda 13B-MSP Renesis;
 • Двигун бензиновий Volkswagen-Audi YN (EA827) у розрізі;
 • Двигун бензиновий Geely MR479QA;
 • Двигун бензиновий МеМЗ-245 у розрізі - 2 шт.;
 • Двигун дизельний К-661 (6ЧН 12/14);
 • Двигун дизельний ГАЗ-542.10 з повітряним охолодженням;
 • Двигун дизельний ЯМЗ-236 у розрізі;
 • Двигун дизельний Raba-MAN у розрізі;
 • Двигун бензиновий ВАЗ-2108;
 • Двигун бензиновий МеМЗ-968 у розрізі;
 • Двигун бензиновий лодочний Вихрь-25 у розрізі;
 • Двигун бензиновий УД-25Г;
 • Двигун бензиновий ПД-10;
 • Двигун бензиновий Д-300;
 • Двигун бензиновий П-350;
 • Комплект наочних посібників деталей ДВЗ - понад 110 найменувань;
 • Комплект навчальних плакатів зі спеціальності «Двигуни внутрішнього згорання» та з теплотехнічних дисциплін ;
 • Апарат для розгонки нафтопродуктів;
 • Прилади для вимірювання тиску насиченої пари нафтопродуктів;
 • Комплект навчальних ареометрів - 2 шт.;
 • Віскозіметр ВУ;
 • Прилад стробоскопічний Э-102;
 • Taxoмeтp TЭCA;
 • Taxoмeтp CT-5;
 • Xpoмaтoгpaф Гaзoxpoм 3101;
 • Bаги цифepб. BЦП-10;
 • Термостат У-8;
 • Вимірювач теплоємності ИТ-С-400;
 • Вимірювач теплопровідності ИТ-C-400;
 • Вимірювач ИТЭМ-1М;
 • Психрометр;
 • Барометр-анероїд;
 • Дифманометр ДТ-50 - 12 шт.;
 • Вентиляційна установка.

 

Лабораторія гідравліки знаходиться у другому навчальному корпусі НУ «Запорізька політехніка». Вона пристосована для проведення лабораторних і практичних занять з дисциплін «Гiдравлiка, гiдро- та пневмоприводи», «Технічна механіка рідини та газу» та «Гiдрогазодинамiка».

У цій лабораторії використовується таке обладнання:

 • Установка для ілюстрації рівняння Бернуллі;
 • Установка для побудови характеристики гідравлічного насоса;
 • Установка для дослідження витікання рідин;
 • Комплект гідравлічних вимірювальних приладів;
 • Розрізи гідравлічних насосів;
 • Установка типу У-437-62;
 • Установка типу У-653-71;
 • Зразки гідравлічних пристроїв (гідромуфти, запірна арматура тощо);
 • Комплект навчальних плакатів з гідравліки.

Аудиторія 139 – комп’ютерний клас на 7 машин, де виконуються теплотехнічні і газодинамічні розрахунки для лабораторних і практичних робіт, практичні заняття з дисципліни «САПР ДВЗ», тепловий і динамічний розрахунки ДВЗ під час курсового і дипломного проектування, показ презентацій з різних дисциплін, підготовка магістрів і аспірантів.

В аудиторії 129 знаходиться комп’ютеризована навчально-методична лабораторія.

Навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр»

Назва навчальних дисциплін

Загальний обсяг, год

Цикл загальної підготовки

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

 

Вища математика

180

Політична економія

150

Інформатика

180

Мікроекономіка

120

Теорія ймовірності та математична статистика

150

Оптимізаційні методи та моделі в бізнес процесі

120

Економетрика

90

Економіка праці та соціально-трудові відносини

120

Маркетинг

120

Менеджмент

120

Міжнародна економіка

120

Політико-правова система України / Правознавство / Соціологія

90

Іноземна мова

90

Історія української культури / Українська культура в європейському контексті / Культурологія / Іноземна мова професійного спрямування

90

Навчальна (ознайомча) практика

90

Атестація (Екзамен з економічної теорії)

45

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Облік у галузях економіки / Облік і звітність в оподаткуванні / Облік і оподаткування підприємств АПК

120

Історія України / Історія українського державотворення / Історія України в персон аліях

90

Українська мова за професійним спрямуванням

90

Іноземна мова

90

Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці / Захист життєвого середовища перебування людини та охорона праці / Захист здоров'я та життя людини з основами охорони праці

90

Філософія /Людина і світ: філософський дискурс / Філософські виміри сучасного світу

90

Фізичне виховання /Здоров'я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку / Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення

360

Цикл професійної підготовки

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

 

Регіональна економіка

120

Економіка підприємства

120

Бухгалтерський облік

150

Історія економіки та економічної думки

120

Макроекономіка

120

Фінанси підприємств

120

Бухгалтерський облік

150

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

 

Статистика

90

Аналіз господарської діяльності (курсова робота)

30

Аналіз господарської діяльності

120

Фінансовий облік І

150

Фінансовий облік II

120

Фінансовий облік II  (курсова робота)

30

Обліку банках

90

Аудит

120

Звітність підприємства

120

Облік і звітність в оподаткуванні

90

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

90

Облік і звітність в оподаткуванні

120

Облік і звітність в оподаткуванні  (курсова робота)

30

Управлінський облік

120

Виробнича практика

90

Переддипломна практика

135

Дипломування

270

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Вступ до спеціальності / Господарській облік / Теорія бухгалтерського обліку

90

Діагностика та прогнозування діяльності підприємства / Аналіз і прогнозування діяльності підприємства / Аналіз на безперервність діяльності підприємства

105

Облік і звітність соціального страхування / Обліково-аналітичне забезпечення бізнес планування / Бюджетування

90

Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства/ Бухгалтерський облік у туризмі / Облік та оподаткування суб'єктів малого бізнесу

90

Внутрішньогосподарський контроль/ Внутрішній аудит/Внутрішній контроль в системі обліку

90

Облік у бюджетних установах / Облік і оподаткування діяльності бюджетних установ / Облік і звітність у бюджетних установах

90

Банківські операції / Банківська справа / Кредитні операції та банківська справа

90

Податкова система / Оподаткування фізичних осіб / Оподаткування суб'єктів господарювання

120

Автоматизація бухгалтерського обліку / Програмне забезпечення фінансового обліку / Автоматизація документообігу в обліку суб'єктів господарювання

210

Облік у галузях економіки / Облік і звітність в оподаткуванні / Облік і оподаткування підприємств АПК

105

Облікова політика підприємства / Облікові політики за Міжнародні стандарти фінансової звітності / Облікова політика за видами діяльності

105

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва/Оподаткування майна/ Документування господарських операцій

105

Контролінг / Облік і контроль в державному секторі економіки / Аудит та аналіз бізнесу

105

Облік зовнішньоекономічної діяльності / Облік і звітність з ПДВ/Облік, аналіз, аудит зовнішньоекономічної діяльності

105

Обліку зарубіжних країнах / Глобальний облік/Зарубіжні моделі фінансового та управлінського обліку

90

Облік у фінансових установах / Оцінка майна підприємства / Облік і аналіз інвестиційної діяльності

90

Разом

7200

 

Навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі вищої освіти за освітнім ступенем «магістр»

Назва навчальних дисциплін

Загальний обсяг, год

Цикл загальної підготовки

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

 

Глобальна економіка

120

Соціальна відповідальність

105

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Облік і аналіз інноваційної діяльності підприємства / Облік і аналіз управління сталим розвитком підприємства / Обліково- аналітичне забезпечення інноваційного розвитку підприємства

120

Цивільний захист і охорона праці в галузі / Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях та цивільна безпека / Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека

90

Цикл професійної підготовки

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

 

Оподаткування суб'єктів господарювання

120

Організація бухгалтерського обліку

90

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

120

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

120

Організація і методика аудиту

120

Педагогічна майстерність

90

Фінансовий аналіз

120

Фінансовий аналіз (курсова робота)

30

Переддипломна практика (Стажування)

405

Дипломування

465

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Стратегічний управлінський облік / Стратегічний аналіз / Стратегічний облік та аналіз на підприємстві

120

Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні / Методологія наукової діяльності у галузі обліку і оподаткування / Основи наукових досліджень у галузі обліку і оподаткування

105

Державний фінансовий контроль / Аудит оподаткування підприємств / Внутрішній фінансовий аудит

90

Податкове адміністрування / Податковий контроль / Податкова політика

120

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті / Електронний документообіг в бухгалтерському обліку і оподаткуванні / Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

120

Разом

2700

 

 

  Силабуси навчальних дисциплін які викладаються викладачами кафедри

  Сторінки