Ви є тут

Головна

Галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність - 052 Політологія. Освітня програма - Політологія.

Політолог — фахівець із вивчення сфери політичних відносин, політичної системи суспільства, питань внутрішньої та зовнішньої політики, діагностики, прогнозування політичних процесів та управління ними. Узагальненим об’єктом діяльності політолога є аналіз політичних процесів суспільства, державне управління загального характеру в політичній та соціальній галузі.

З метою покращення якості освітнього процесу відбувається регулярний перегляд змісту та структури ОП, куди запрошуються усі зацікавлені стейкхолдери, через оголошення в розділі "Новини".

Освітня програма «Політологія»

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

ОПП

 

ОПП 2020

ОПП 2021

Методологія політичних досліджень

Основи європеістики

Політичні системи та режими

Технологія політичних  процесів

Вступ до спеціальності

Зовнішня політика

Виборчі системи

Геополітика

Загальна соціололгічна теорія

Загальна теорія політики

Інформаційні війни та медіатероризм

Політична  глобалізація

Політична теорія держави

Політичний аналіз і прогнозування

Порівняльна політологія

Соціологія громадської думки

Управління соціальними процесами

Вибіркові дисципліни >>

European integration reforms and decentralization

Методика викладання соціально-політичних дисциплін

Методологія наукових досліджень

Модернізація політичної системи

Політична іміджелогія

Правові засади євроінтеграції України

Сучасний парламентаризм

Сучасні теорії модернізації

Теорії демократичного транзиту

Вибіркові дисципліни >>