Ви є тут

Головна

        2023 р.
        Шановне панство! Доводимо до вашого відома, що на сайті НУ "Запорізька політехніка" оприлюднені відомості про проєкти освітньо-професійних програм "Журналістика" за спеціальністю 061 "Журналістика" щодо підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях.
      Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУ "Запорізька політехніка", роботодавців тощо) до обговорення проєктів.
    Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальній особі, зав.кафедри журналістики Погребній Вікторії Леонідівні на e-mail:studpol.ukr.net
        Дякуємо за співпрацю.
        opp_2023_mag.docx
        opp_2023_bak.docx
 
        2022 р.
      Шановне панство! Доводимо до вашого відома, що на сайті НУ "Запорізька політехніка" оприлюднені відомості про проєкти освітньо-професійних програм "Журналістика" за спеціальністю 061 "Журналістика" щодо підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях.
      Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУ "Запорізька політехніка", роботодавців тощо) до обговорення проєктів.
    Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальній особі, зав.кафедри журналістики Погребній Вікторії Леонідівні на e-mail:studpol.ukr.net
        Дякуємо за співпрацю.
      opp_2022_bak.docx
      opp_2022_mag.docx
 
      2021 р.
       Шановне панство! Доводимо до вашого відома, що на сайті НУ "Запорізька політехніка" оприлюднені відомості про проєкти освітньо-професійних програм "Журналістика" щодо підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 061 "Журналістика" першого та другого рівнів вищої освіти.
     Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУ "Запорізька політехніка", роботодавців тощо) до обговорення вказаних проєктів.
    Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальній особі, зав.кафедри журналістики Погребній Вікторії Леонідівні на e-mail:studpol.ukr.net
        Дякуємо за співпрацю.
     opp_2021_bak.docx
     opp_2021_mag. docx
 
     2020 р.
     Шановне панство! Доводимо до вашого відома, що на сайті НУ "Запорізька політехніка" оприлюднені відомості про проект освітньо-професійної програми "Журналістика" підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 061 "Журналістика" галузі знань 06 "Журналістика".
      Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУ "Запорізька політехніка", роботодавців тощо) до обговорення вказаних проєктів.
    Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальній особі, зав.кафедри журналістики Погребній Вікторії Леонідівні на e-mail:studpol.ukr.net
        Дякуємо за співпрацю.
     opp_2020_mag.docx
 
     2018 р.
     Експертна комісія (Голова: Ткаченко Олена Григорівна, завідувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, доктор філологічних наук, професор; член експертної комісії Василик Любов Євгенівна, доцент кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор наук із соціальних комунікацій) у період з 29 по 31 травня 2018 року провела чергову акредитаційну експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030301 "Журналістика" відповідно до діючих вимог і критеріїв.
     opp_2014_bak.doc
     opp_2017_bak.docx
    
     2017 р.
     Експертна комісія (Голова: Поплавська Наталя Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка; член експертної комісії: Ткаченко Олена Григорівна, завідувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, доктор філологічних наук, професор) у період з 06 по 08 грудня 2017 року провела первинну експертизу освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Журналістика" спеціальності 061 "Журналістика" за другим (магістерським) рівнем відповідно до діючих вимог і критеріїв.
    opp_2016_mag_docx