Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Соболь Юлія Олександрівна к. філол. наук, доцент доцент, завідувач кафедри
Адаменко Ольга Володимирівна к. філол. наук старший викладач
Афанасьєва Антоніна Борисівна   старший викладач
Бикова Юлія Олегівна   викладач
Верещак Марина Олександрівна   старший лаборант
Винокуров Віктор Борисович   старший лаборант
Войтенко Світлана Володимирівна   старший викладач
Долга Катерина Сергіївна   провідний фахівець
Жукова Наталія Михайлівна к. філол. наук, доцент доцент
Калантаєва Ольга Олександрівна   викладач
Кузьменко Валентина Григорівна   старший викладач
Ляшова Альона Леонідівна   провідний фахівець
Рябенко Ганна Анатоліївна   викладач
Сивачук Олена Миколаївна   викладач
Сівець Роман Олександрович   викладач
Сокол Тамара Олексіївна   старший викладач
Суворова Тетяна Михайлівна   старший викладач