Ви є тут

Головна » Факультети » Електротехнічний

Кафедра іноземних мов

Емблема кафедри «Іноземні мови»

Кафедра «Іноземні мови» (ІМ)

Рік початку діяльності: 1944

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.ф.н., доцент Соболь Юлія Олександрівна

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 348
тел.: +380(61)7698248
e-mail: kafedra_in_mov@zntu.edu.ua

Посилання на онлайн заняття викладачів кафедри у 2022-2023 н.р. розміщено у відповідних курсах на платформі Moodle.

Євроінтеграційні процеси приєднання України до спільноти цивілізованих демократичних країн дають можливість створювати єдиний освітній, науковий та професійний простір, де наша країна стає рівноправним партнером. Сучасні виклики сьогодення диктують нові умови та вимоги конкурентної боротьби на ринку праці. Наразі роботодавці цінують не лише знання, а й так звані “soft skills” – непрофесійні універсальні навички взаємодії один з одним. Це, зокрема, вміння ефективно комунікувати, презентувати, вести переговори, працювати в команді, надавати зворотній зв’язок, тощо. Саме тому опанування іноземними мовами стає невід’ємною частиною розвитку нашої держави. Як відомо, мовою міжнародного спілкування визнано англійську. Кожен з нас все частіше стикається з нею у роботі та на відпочинку. Це загальнокорпоративна мова транснаціональних компаній та цифрового простору, мова науки і сучасних технологій, культури і мистецтва. Отже на сьогоднішній день володіння англійською – це не тільки модний тренд, а й життєва необхідність, must-have сучасності.

Кафедра іноземних мов Національного університету “Запорізька політехніка” втілює найновітніші методи й методики у навчання англійської мови. Плідна співпраця із Британською радою в Україні в рамках проекту “Англійська мова для університетів”, головною метою якого стало професійне розвинення педагогічних працівників, огляд сучасних підходів до викладання англійської мови у вишах України, дала можливість ознайомитись з новітнім курсом викладання англійської мови професійного спрямування (ESP) та впровадити у навчальний процес студенто-центричний, комунікативний та діяльнісний підходи, що у свою чергу сприяло розвитку системного, критичного й креативного мислення у студентів. При викладанні ESP застосовуються методи, які сприяють самостійності, залученню та мотивації молоді. Дисципліни ESP базуються на лексиці та завданнях, які відповідають поточним та майбутнім потребам студентів і національному та (або) світовому ринкам праці.

Викладачі кафедри знаходяться у постійному розвитку, набуваючи інноваційних навичок та вмінь на різноманітних тренінгах (Жукова Н.М.: Online Teacher Community Facilitator Training course, вересень-грудень 2021) та курсах (Жукова Н.М.: CELTA (Cambridge English Level 5 Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), вересень-листопад 2021), ділячись досвідом на воркшопах (Жукова Н.М.:“Feedback-Driven Culture in Our Classroom and beyond” в межах симпозіуму “E-TOOL” (Teaching Online Opportunity Lab: A Follow-up Symposium), грудень 2021; «Content-Based Instruction» в межах проєкту «Until Every Barrier Falls», січень 2022 ) та у процесі підвищення кваліфікації (Бикова Ю.О.: ). Наші фахівці не залишають поза увагою й науковий простір. Вони приймають активну участь у міжнародних конференціях й семінарах (Войтенко С.В., Сивачук О.М.: “Сучасні проблеми викладання іноземних мов у закладах освіти”, січень 2021), виголошують результати наукових досліджень у фахових виданнях (Фесенко І. М., Сивачук О. М. Англомовна комп’ютерна термінологія: структурні особливості та способи творення. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. ‒ No 84. ‒ С. 248-254) і журналах, що входять до наукометричної міжнародної бази даних Web of Science Core Collection WoS(CC) (Adamenko , O., & Klymenko, O. (2020). Communicative Behavior via Gender Identity (Based on the English language “Love Stories”). PSYCHOLINGUISTICS, 27(2), 44-70.).

Отже, кафедра іноземних мов очікує на своїх майбутніх студентів!


  

  

  

  

Дякуємо всім здобувачам освіти, які взяли участь в Університетській студентській олімпіаді з іноземних мов! До олімпіади долучились студенти НУ «Запорізька політехніка» та ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Найвищий результат (45/50) показав Біров Петро Степан, студент факультету іноземної філології ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність «Англійська філологія та переклад».

Серед студентів НУ «Запорізька політехніка» переможці Університетської студентської олімпіади з іноземних мов:

Англійська мова

1 місце – Глєбов Максим (КНТ- 132),
2 місце – Білий Віктор (КНТ-222), Дєдов Данило (КНТ-132),
3 місце – Онищенко Олег (КНТ-122).

Німецька мова

1 місце – Фоменко Єгор (БАД-112),
2 місце – Мироненко Валерій (ФЕУ-212),
3 місце – Дігалов Мирослав (М-112м).

Французька мова

1 місце - Бут Владислав Васильович (Т-212)

Дякуємо всім за участь!
Вітаємо переможців!
Бажаємо подальшого цікавого та плідного опанування іноземних мов!

Вебінар "Академічне письмо: дієві поради та інструменти"

Demo

04.05.2020 р. відбувся вебінар «Академічне письмо: дієві поради та інструменти», який провела доцент кафедри іноземних мов Жукова Н. М. за результатами навчання у 3-й Зимовій школі «Європейські індикатори якості освітніх досліджень» Української асоціації дослідників освіти (УАДО).

Детальніше >>

 

Пробний Єдиний вступний іспит з іноземних мов

Demo

Триває пробний Єдиний вступний іспит з іноземних мов для студентів 4 курсу всіх спеціальностей. Захід ініційовано навчально-методичним відділом НУ “Запорізька політехніка” з метою допомогти студентам визначити їхню готовність до складання тесту з іноземної мови для навчання в магістратурі. Адміністрацією нашого ЗВО організовано підготовчі курси для університетської молоді задля вдосконалення мовних навичок і підвищення рівня володіння іноземною мовою. За додатковою інформацією щодо курсів звертатися до Навчального центру “Освіта для бізнесу та кар’єри” (7 корпус).

Детальніше >>

 

Кафедра іноземних мов у постійному розвитку

Demo

Час підбивати підсумки 2019 року. Впродовж цього року викладачі кафедри іноземних мов вдосконалювали свої навички та відточували майстерність на різноманітних освітніх заходах.

Детальніше >>

 

British Council

Demo

Проект Британської Ради «Англійська мова для університетів», ініційований за підтримки Міністерства освіти і науки України у 2014 році, завершився. Протягом п’яти років у межах проекту співпрацювали 32 університети України.

Детальніше >>

 

Форум для викладачів англійської мови «Partners in Learning, Partners in Teaching»

Demo

9-10 листопада 2018 року у Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся 2-й Форум для викладачів англійської мови «Partners in Learning, Partners in Teaching» (2nd Forum for ELT Professionals), який відвідала Н. М. Жукова, доцент кафедри іноземних мов.

Детальніше >>

 

Creativity Campus

У період з 16 по 19 жовтня 2018 року завідувач кафедри Соболь Ю.О. прийняла участь у програмі професійного розвитку “Developing Competence-Based Teaching and Learning for University Teachers in Ukraine”. Подія відбулася в рамках освітнього майданчика Creativity Campus наданого спільнотою для навчання та викладання GoHigher за підтримки Британської Ради в Україні, Миністерства Освіти і науки України, видавництва Pearson та Dinternal-Education, Києво-Могилянської Академії. Мета заходу – допомогти викладачам розвинути свої професійні навички та надати їм практичні інструменти для розвитку критичного мислення та креативності у студентів в процесі навчання.

Детальніше >>

«Building Assessment Skills of Ukrainian ESP Teachers»

10-12 жовтня 2018 року завідувач кафедри іноземних мов Ю.О. Соболь та доцент кафедри іноземних мов Н.М. Жукова відвідали семінар «Building Assessment Skills of Ukrainian ESP Teachers» у Сумському державному університеті. Акцію було організовано Українською асоціацією з мовного тестування та оцінювання (UALTA) за грантом Європейської асоціації мовного тестування та оцінювання (EALTA).

На заході Соболь Ю.О. виступила з презентацією «Оцінювання знань студентів з метою підвищення рівня викладання англійської мови в ЗНТУ», а також разом з Н.М. Жуковою долучилась до роботи спільноти викладачів англійської мови професійного спрямування із 18 вищих навчальних закладів України. Низку майстер-класів провів спеціальний гість семінару професор Ланкастерського університету Джон Пілл (Велика Британія). Крім того, плідна робота також відбулась під час воркшопів Людмили Гнаповської (Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»), і Ольги Павленко (Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»).

  

Детальніше >>

Фестиваль освітнього лідерства

22 вересня 2018 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся ІІ Фестиваль освітнього лідерства «Clever», в якому взяла участь Н. М. Жукова, доцент кафедри іноземних мов.

Після пізнавальної панельної дискусії на тему «Як викладач може підготувати фахівця до ринку праці майбутнього?» учасники заходу продовжили обговорювати нові обрії освіти і набувати практичних навичок для ефективної педагогічної діяльності на майстер-класах, що проходили за такими лінійками: «Soft skills – вимога сучасності», «Освітні тренди у викладанні» та «Сучасні практики міжнародної діяльності викладача».

 

Детальніше >>

 

Міжнародна конференція «Контроль та оцінювання як засоби оптимізації навчання мов»

25-27 квітня 2018 року в національному університеті ім. Т.Г. Шевченка відбулась конференція «Контроль та оцінювання як засоби оптимізації навчання мов». Науково-методичний захід та інтенсивний триденний тренінг з мовного тестування присвячені проблемам оцінювання для практиків, що прагнуть удосконалити свої вміння у застосуванні тестового контролю. Під керівництвом міжнародних експертів Ентоні Гріна, Фуміо Накацухара та Нахала Хабазбаші (CRELLA, Бедфордширський університет, Великобританія) викладачі-мовники, експерти та науковці обмінялися досвідом та знанням у галузі мовного оцінювання. Зокрема, завідувач кафедри іноземних мов ЗНТУ Соболь Ю.О. презентувала здобутки кафедри у сфері вирішення питань, щодо оцінювання в навчальному процесі.

 

Certificate in Vocational English Language Teaching (CiVELT)

Demo

За сприяння Британської Ради в Україні в межах проекту «Англійська мова для університетів» представники кафедри іноземних мов ЗНТУ взяли участь у низці заходів, головною метою яких є професійний розвиток педагогічних працівників, ознайомлення із сучасними підходами до викладання англійської мови у вищих навчальних закладах України.

До Зимової школи педагогічної майстерності (з 19 по 24 лютого 2018 року) було залучено старших викладачів кафедри іноземних мов Суворову Тетяну Михайлівну і Войтенко Світлану Володимирівну.

Весняну школу педагогічної майстерності (з 1 по 6 березня 2018 року) відвідали завідувач кафедри, кандидат філологічних наук Соболь Юлія Олександрівна, а також викладачі кафедри Адаменко Ольга Володимирівна, Бикова Юлія Олегівна, та Сивачук Олена Миколаївна. Окрім того, кандидат філологічних наук Жукова Наталія Михайлівна пройшла курс професійної підготовки для українських тренерів і бере участь у школах педагогічної майстерності, організованих Британською Радою, в якості тренера.

Тренування дало можливість учасникам проекту ознайомитись із курсом викладання англійської мови професійного спрямування «Certificate in Vocational English Language Teaching» (CiVELT), що базується на використанні гнучкого та комплексного підходу, враховуючи професійні потреби майбутніх фахівців певної галузі. Кожен рівень курсу має свої цілі та спрямований на:

CiVELT 1 (розуміння професійних потреб тих, хто вивчає мову; визначення основних джерел інформації при аналізі професійних потреб; розуміння важливості мотивації та вплив демотивації на аудиторію; створення позитивної атмосфери впродовж навчання; використання професійних контекстів як ресурсів);

CiVELT 2 (розуміння сфери діяльності майбутніх фахівців з точки зору використання мови; викладання граматики та лексики; застосування функціональної мови у навчанні; впровадження сучасних підходів до формування навичок говоріння, читання, аудіювання та письма);

CiVELT 3 (розробка робочої програми; презентація нового мовного матеріалу; помилки і методика їх виправлення; робота з контентом; тестування і оцінювання; практика викладання в аудиторії; визначення ефективності курсу і його корегування; безперервний професійний розвиток).

ЗНТУ і кафедра іноземних мов розробили і надали до Британської Ради план заходів з інтернаціоналізації у розрізі викладання англійської мови у 2018/19 навчального року.

Детальніше >>

 

Введення нового навчального курсу «Соціалізація» (Socializing Course) 1 грудня 2017 року

Запорізький національний технічний університет, зокрема кафедра іноземних мов під керівництвом Соболь Ю.О., прийняли активну участь у проекті “Англійська мова для університетів”, розпочатого за ініціативи Міністерства освіти і науки з метою вдосконалення знань у галузі англійської мови у вишах України задля підвищення конкурентоспроможності на європейському рівні.

В ході співпраці із Британською Радою університет отримав певні пропозиції, спрямовані на нарощування потенціалу в галузі викладання та поліпшення володіння англійською мовою до рівня В1/В2/С1 згідно зі шкалою загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Зокрема, студентам немовних спеціальностей було запропоновано провести курс “Socializing” (“Соціалізація”), головна мета якого – розвиток комунікативних навичок, необхідних для успішного міжнародного спілкування та співробітництва майбутніх фахівців. Підставою для впровадження курсу став низький рівень володіння англійською мовою студентів вишу (80% - A1/A2), що унеможливлює викладання мови професійного спрямування.

Навчання відбувалось головним чином на базі підручника “Oxford English for Socializing”. Двічі за семестр проводились зустрічі з носіями мови із США. Найбільш зацікавлені студенти продовжили спілкування поза навчального процесу. В експерименті приймали участь 306 студентів усіх спеціальностей та 12 викладачів. По закінченню курсу було проведене анкетування університетської молоді (STUDENT QUESTIONNAIRE 2017) та зібрані відгуки викладачів кафедри (TEACHER FEEDBACK 2017) щодо ефективності та доцільності курсу.

Нижче наведено узагальнені висновки стосовно переваг і складнощів курсу, а також пропозиції щодо удосконалення цього модулю на думку викладачів і студентів.

Students’ Questionnaires

Useful activities in order of their priority

Difficulties

1. Communication with native speakers;

2. Dialogue speaking (pair/team work);

3. Problem solving;

4. Role playing;

5. Spontaneous speaking;

6. Conversational patterns;

7. Listening;

8. Monologue speaking;

9. Grammar exercises;

10. E-mailing (net communication);

11. Reading;

12.Matching exercises;

13. Pronunciation;

14. Learning speech cultures.

 

1. Lack of classroom hours;

2. Low competence in using functional language;

3. Lack of fluency;

4. Language barrier;

5. No experience in communicating with native speakers;

6. No practice in monologue speaking;

7. No practice in dialogue speaking;

8. Low reading skills;

9. Poor pronunciation (heavy accent);

10. No writing skills;

11. No cultural awareness;

12. Poor grammar;

13. Problems with understanding E speech;

14. Dependence of individual marks on other students’ performance.

 

Teachers’ feedbacks

Strengths

Challenges

1. High motivation, as knowing English is the 21st century life skill.

1. Shortage of contact hours.

2. Cultural awareness.

2. Mixed language level groups.

3. Learner-centered approach.

3. Language barrier and phobia.

4. Collaboration and team work.

4. Diverse and low language skills in grammar, vocabulary, phonetics, etc.

5. Learning by doing.

5. Lack of digital equipment to facilitate and upgrade the learning process.

6. Gaining self-confidence.

6. Quiet obscure idea of future specialism needs and discourse.

7. Authentic tasks.

7. Absence of international communication experience.

 

Improvements suggested by students

*1. To have more classes of English.

*2. To have an ability to use projectors, computers to give presentations, to watch films, etc.

*3. To combine socializing and subject-related material.

4. To implement more authentic and true to life tasks, to expand the scope of topics.

*5. To have more meetings with native speakers.

*6. To have an opportunity to develop grammar and vocabulary skills, etc.

*7. To gain more cultural context.

 

Improvements suggested by teachers

*1. To increase the number of contact hours.

*2. To have access to multimedia for facilitating the learning process.

*3. To balance socializing and professional communication.

*4. To ensure the possibility of communication in the English language environment.

*5. To improve students’ background in such language competences as grammar, vocabulary, phonetics, etc.

*6. To raise students’ cultural awareness.

7. To give students more autonomy.

8. To develop their learning skills.

9. To deliver the message about necessity of socializing course as a part of their English language learning.

10. Have a set of introductory classes with native speakers who would touch upon the problems of socializing and ways of dealing with them before actual classes on socializing module.

11. The course still needs to be continued at senior courses and it actually never stops, because every day there is a communication and, thus, socializing.

* - By asterisk (*) we indicated the coincidence of students’ and teachers’ suggestions, which may be considered as indirect proof of their validity.

Overall outcome

The summarized questionnaires and feedbacks allow to assert that Socializing is definitely what students need for their life at present and in future. At the same time the differences in language level of the students as well as their needs analysis will necessitate to tailor the Socializing Module accordingly, balancing this module with more EGP- or ESP-focused activities.

Teaching Socializing ESP teachers of Foreign Languages Department for the first time applied the knowledges and skills in new methodologies acquired at summer and winter trainings organized by the British Council: learner-centered approach; developing learner autonomy; digital learning; learning by doing; collaboration work; teaching soft skills – critical thinking, learning competences, communicative skills; problem-solving; role plays; self-assessment and feedback.

Language Practice

Demo

15.11.2017 на зустріч зі студентами та викладачами Запорізького національного технічного університету завітали гості зі Сполучених Штатів Америки. У теплій та доброзичливій атмосфері університетська молодь мала можливість з перших вуст дізнатись про Calling Etiquette, Writing Professional E-mails/Letters, Texting. Спілкування відбувалось виключно англійською мовою, що сприяло вдосконаленню комунікативних навичок майбутніх фахівців, необхідних для підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринці праці не тільки на теренах України, а й за кордоном.

Детальніше >>

 

Speaking club 2017

Demo

Кафедра іноземних мов ЗНТУ щорічно проводить зустрічі студентів вишу з носіями англійської мови. Це чудова можливість вдосконалити навички спілкування, здобути більше знань про культуру англомовних країн та розвити зацікавленість в оволодінні іноземною мовою. Впродовж заходу студенти дізнались про різні форми привітань: casual, semiformal, formal; мали можливість особисто взяти участь в обговоренні, поставити питання. Отримана інформація спрямована на розвиток мовної поведінки, необхідної для ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Детальніше >>

 

Конференція IATEFL

31 березня - 01 квітня 2017 р. завідувач кафедри іноземних мов Ю. О. Соболь та доцент кафедри іноземних Н. М. Жукова взяли участь у роботі 22-ї щорічної конференції Українського відділення Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL).

IATFL photo

Конференція відбулась на базі Національного університету біоресурсів та природокористування за сприяння Британської Ради в Україні.

На пленарному засіданні виступили досвідчені фахівці: Маргіт Сестеи (Margit Szesztay), Саймон Езертон (Simon Etherton), Тоні Принс (Tony Prince), Ольга Мадилес (Olha Madylus), які залучили аудиторію до обговорення правил ведення дискусій під час навчання, принципів активного навчання, того, чому світ може навчитися в України, і того, чому Україна може навчитися у світу, які навички і уміння слід опановувати при вивченні іноземної мови у 21 столітті. Увагу викликали секції: “The Slight Edge: how to make small but impactful changes to traditional teaching activities”, “How to make learning memorable”, “Teaching functional language through tasks”.

Інтерактивна форма роботи дала учасникам конференції можливість відпрацювати навички викладання різних аспектів мовної діяльності, що будуть застосовані в педагогічній практиці в ЗНТУ.

Cambridge English November Seminar

Demo

Demo

       03.11.2016 Cambridge University Press, Cambridge English Language Assessment in cooperation with Zaporizhzhia National Technical University conducted Cambridge English November Seminar. The first part of the seminar was devoted to avoiding unnecessary exam stress. Joanna Kosta (Cambridge English Prepare author and teacher trainer) looked at variety of ways of building confidence and maximizing chances of success in the context of enjoyable general English classes. During the second part, Christopher Reese (Cambridge English presenter) focused on highlighting differences between “conventional” language and writing instructions as well as on “organization” and “communicative purpose” assessment criteria. Moreover, the seminar was extremely helpful in providing teachers with concrete strategies and methods of preparing students to pass exams.

 

Практичний семінар Київ

Demo

 

           08-09.04.2016 р. Ю. О. Соболь та Н. М. Жукова взяли участь у роботі 21st Annual National IATEFL Ukraine Conference в м. Київ. Конференція, організована IATEFL Ukraine за сприяння British Council та МОН України, відбулася на базі Київського університету ім. Б. Грінченка. Підвищену зацікавленість аудиторії викликали пленарні виступи, зроблені Marjorie Rosenberg, Hugh Dellar, Zhanna Sevastianova та Piotr Steinbrich. Особливо корисними для покращення рівня викладання англійської мови в ЗНТУ можна вважати семінари, присвячені розвитку критичного мислення та навичок аудіювання, новітнім підходам до опрацювання лексики та граматики, творчим методикам при роботі зі студентами, які вивчають інформаційні технології.

 

Практичний семінар Львів

Demo

 

       24-25.03.2016 р. викладачі кафедри іноземних мов Ю. О. Соболь, Н. М. Жукова взяли участь у роботі 21st TESOL-Ukraine Convention у м. Львів. Конвенцію було організовано на факультеті іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка за підтримки МОН України та Регіонального офісу англійської мови (RELO) при Посольстві США в Україні. Тема конференції – “Global Changes in Ukraine – Global Changes in English Teaching in Ukraine”. У межах заходу його учасники обговорили стратегію розвитку викладання та шляхи впровадження нової концепції вивчення англійської мови в Україні, пріоритети сучасного викладача англійської мови. Інтерактивні семінари дали можливість ознайомитися зі структурою та дієвими методиками підготовки до всесвітньо визнаних іспитів: IELTS та TKT. Власні доробки Ю. О. Соболь і Н. М. Жукової опубліковано у збірці матеріалів Конвенції.

 

Практичний семінар Рахів

           01-08 липня 2016 р. Ю. О. Соболь (завідувач кафедри іноземних мов) та Н. М. Жукова (доцент кафедри іноземних мов) пройшли підвищення кваліфікації в Літній школі фахової майстерності для вчителів англійської мови (м. Рахів) за напрямом ESP (English for Specific Purposes – «Англійська мова для професійного спілкування»). Спеціалізований тренінг був організований Британською Радою (British Council), Українським відділенням Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL Ukraine) та МОН України. Основними напрямами тренінгу були такі: - змістове наповнення навчального курсу ESP; - ролі викладача та студентів у навчальному процесі; - види ESP; - інноваційні методики викладання ESP; - постійний професійний розвиток викладачів (CPD – Continuing Professional Development) як обов’язкова вимога сьогодення. Навчання в Літній школі проводили високо кваліфіковані тренери Британської Ради: Жанна Севастьянова, Ірина Матузова та Ірина Сорока, які забезпечили високу інтенсивність, насиченість та інформативність курсу підвищення кваліфікації, майстерно поєднуючи теорію і практику викладання. Отримані знання і навички Ю. О. Соболь та Н. М. Жукова наразі застосовують у студентських аудиторіях, на семінарах для викладачів іноземних мов та викладачів кафедри «Електричні та електронні апарати», які проводять заняття англійською мовою.

 

Практичний семінар Запоріжжя

Demo

 

          23.08.2016 року викладачі кафедри іноземних мов взяли участь у практичному семінарі за підтримки інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Захід проводився в рамках партнерської взаємодії із видавництвом MM Publications. Спеціально запрошений спікер Angela Konstance, Macquarie University, Australia (в центрі світлини) виголосила доповідь за темою «Five secrets for listening SUCCESS».
 

 

Практичний семінар Запоріжжя

           25-26.08.2016 р. викладачі кафедри іноземних мов Ю. О. Соболь, Н. М. Жукова, О. В. Адаменко відвідали семінар, присвячений підготовці до міжнародного іспиту First Certificate in English (FCE). Основну увагу було приділено особливостям розвитку чотирьох видів мовної діяльності. Присутні опрацювали типові вправи із використанням навчально-методичних матеріалів провідних світових видавництв.

 

 

English­English

Кафедра іноземних мов є однією з найстаріших кафедр Запорізького національного технічного університету. Кафедра була сформована у складі автомеханічного інституту на підставі Постанови ДКО № 6226 від 21 липня 1944 р. та наказу Наркому середнього машинобудування за № 248 від 31 липня 1944 р.

З 1944 р. кафедру іноземних мов очолював старший викладач Л. А. Богданов. У 1960 році його змінила доцент А. П. Семашко, автор підручників з французької мови для технічних вищих навчальних закладів. З 1988 р. до сьогодні кафедрою керує кандидат філологічних наук, доцент Ю. О. Соболь.

На кафедрі викладались англійська, німецька, французька, а згодом – іспанська мови.

Період з 1960 до 2000 року був багатим на значущі події в роботі кафедри.

— Грудень 1960 року. Захищено перший курсовий проект іноземною мовою.

— Квітень 1961 року. Кафедра вперше представлена як «Філологічна секція» (пізніше – «Секція іноземних мов») у щорічній науково-технічній конференції інституту.

— Травень 1961 року. Вперше захищено англійською мовою шість дипломних проектів. З того часу захист курсових і дипломних проектів іноземними мовами став традиційним.

Для підвищення ефективності навчального процесу викладачі використовували будь-які наявні можливості спілкування іноземними мовами:

— створення «Клубу англійської мови» («Фізики і лірики»);

— організація «Студентського лекторського бюро»;

— участь у республіканських студентських конференціях, де робочими були іноземні мови (з 1970 р.);

— регулярна участь у конкурсах студентських науково-дослідних проектів з історії та культурології з використанням іноземних джерел;

— організація в 2003 р. старшим викладачем Г. І. Булигіною студентського театру «Блендер», який проводив вистави англійською мовою з нагоди видатних подій у житті університету і масових святкувань, зокрема Нового року, Дня Святого Валентина, Восьмого березня.

З кінця 1960-х років почали створюватися групи студентів з високим рівнем знання іноземної мови. З середини 1980-х років найкращі випускники цих груп отримували сертифікати, які підтверджували, що студенти успішно засвоїли курс технічного перекладу.

На початку ХХІ століття із впровадженням кредитно-модульної системи в ЗНТУ, яка передбачає обов'язкове вивчення іноземних мов упродовж трьох семестрів, студенти, які добре володіють англійською, до 2015-2016 н. р. мали можливість поглибити свої знання та вдосконалити навички впродовж наступних п'яти семестрів. Якщо студенти підтверджували свою компетентність на кваліфікаційному іспиті, то отримували згаданий вище сертифікат, який засвідчував їхні уміння в галузі технічного перекладу.

Випускники цих груп із поглибленим вивченням іноземної мови здобули визнання за межами Запоріжжя та України, що сприяло підвищенню авторитету нашої Aльма-матер серед вищих навчальних закладів України і стимулювало студентів технічних та економічних спеціальностей вивчати іноземні мови.

У 1973 р. на кафедрі іноземних мов було створено секцію російської мови, яка в 1978 р. відокремилась у кафедру російської мови.

У 1994 р. було запроваджено іспити з іноземних мов для абітурієнтів при вступі на навчання за деякими спеціальностями.

У 1992 – 1995 роках до інтенсивне мовне стажування на кафедрі здійснювали викладачі із США. Вони проводили щоденні практичні заняття не тільки з викладачами кафедри, а і з професорсько-викладацьким складом технічних кафедр. Саме в той період у нашому університеті було запроваджено Предметно-мовне інтегроване навчання – кілька груп студентів зі спеціалізацією «Матеріалознавство» та «Електрика» навчалися англійською мовою.

Сьогодні студенти електротехнічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Електричні машини і апарати», здобувають освіту англійською мовою. Випускники цих груп є високо конкурентоспроможними і користуються попитом на вітчизняних та закордонних підприємствах.

У вересні 2002 р. кафедра почала готувати студентів за спеціальністю «Технічний переклад» (напрямки: металургія, машинобудування, електротехніка, комп'ютери). Крім традиційних дисциплін загальноосвітнього і філологічного циклу до навчальної програми майбутніх перекладачів також впроваджено технічні дисципліни англійською мовою. Сучасна кафедра теорії та практики перекладу створена на основі кафедри іноземних мов.

Сьогодні на кафедрі іноземних мов продовжують таку діяльність:

— проводять щорічні конференції іноземними мовами;

— студенти регулярно виконують переклади під керівництвом викладачів кафедри іноземних мов на замовлення профілюючих кафедр ЗНТУ і підприємств м. Запоріжжя;

— щорічно організують олімпіади з іноземних мов.

З 2011 р., після приєднання ЗНТУ до реформи системи освіти України в ході Болонського процесу, кафедра займається перекладом англійською мовою додатків до дипломів європейського зразка та тем дипломів, які отримують випускники університету.

Кафедра постійно готує посібники, методичні рекомендації, довідники з іноземних мов, зокрема, англійської, французької, німецької мови професійного спрямування.

У 2015 р. кандидат філологічних наук, доцент Ю. О. Соболь і старший викладач В. Г. Кузьменко видали навчальний посібник «Англійська мова для студентів електротехнічних спеціальностей».

Професорсько-викладацький склад кафедри іноземних мов регулярно обмінюється досвідом роботи зі співробітниками інших навчальних закладів. На кафедрі проходять стажування викладачі Запорізького національного університету, Запорізької державної інженерної академії, Державного вищого навчального закладу «Запорізький будівельний коледж» тощо.

Кафедра постійно здійснює наукові дослідження.

У 1986 р. Ю. О. Соболь захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови в Ленінградському державному університеті ім. А. А. Жданова («Мовні контакти у верхньозахідних діалектах США (взаємодія вокальних систем)»).

У 2011 р. Н. М. Жукова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова («Роль субкультури арго у формуванні австралійської англомовної картини світу кінця ХVІІІ – середини ХІX століть»).

У 2014 р. О. В. Адаменко захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови в Запорізькому національному університеті («Вербалізація ґендерних стереотипів в англомовній художній прозі (на матеріалі англомовних любовних романів кінця ХХ–початку ХХІ століття) »).

Співробітники кафедри також беруть участь у конференціях, які відбуваються в Україні, Російській Федерації, Сполучених Штатах Америки, Чеській республіці та Німеччині, разом із представниками наукової спільноти з усього світу.

Результати наукових досліджень кандидатів філологічних наук та пошукувачів наукових ступенів публікуються у фахових збірниках із лінгвістики та педагогіки в Україні, Російській Федерації, Сполучених Штатах Америки, Німеччині.

З 2003 р. під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Ю. О. Соболь співробітники кафедри виконували науково-дослідну роботу за такими темами:

2003 – 2006 рр. «Особливості мови науково-технічної літератури»,

2006 – 2009 рр. «Утворення і функціонування науково-технічної термінології»,

2009 – 2012 рр. «Комунікативні особливості науково-технічного викладу»,

2012 – 2015 рр. «Проблеми інтерференції в процесі засвоєння іноземних мов».

Найбільш вагомі здобутки узагальнено у фінальних звітах, викладено в опублікованих статтях і представлено на конференціях.

Наразі кафедра виконує дослідження за темою «Вербальні засоби професійного спілкування».

Професорсько-викладацький склад кафедри завжди вів пошук продуктивних методів навчання. Старанне викладання іноземних мов та інноваційні методи у навчанні мові професійного спрямування, використання диференційного, комунікативного, рольового підходів та принципу предметно-орієнтованого інтегрованого навчання, залучення аудіо-, відео- та мультимедійних засобів у навчальному процесі сприяють тому, що випускники ЗНТУ продовжують успішно опановувати іноземні мови.


English­English

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Соболь Юлія Олександрівна к. філол. наук, доцент доцент, завідувач кафедри
Адаменко Ольга Володимирівна к. філол. наук старший викладач
Бикова Юлія Олегівна   викладач
Винокуров Віктор Борисович   старший лаборант
Войтенко Світлана Володимирівна   старший викладач
Жукова Наталія Михайлівна к. філол. наук, доцент доцент
Калантаєва Ольга Олександрівна   викладач
Кузьменко Валентина Григорівна   старший викладач
Ляшова Альона Леонідівна   провідний фахівець
Рябенко Ганна Анатоліївна   викладач
Сивачук Олена Миколаївна   викладач
Сокол Тамара Олексіївна   старший викладач
Суворова Тетяна Михайлівна   старший викладач

 

№ з\п Назва Кількість
1 Лазерний БФП «Samsung» SCX-4100 1
2 Лазерний принтер «Samsung» ML-1250 1
3 Відеокамера «Sony» B5AW106628F 1
4 Плеєр DVD «LG» DK678X 2
5 Відеомагнітофон «Sony» 1
6 Відеомагнітофон «Maxim» 1
7 Телевізор «Sony» 1
8 Телевізор з касетним відеомагнітофоном «AIWA» VX-T1430 12
9 Магнітофон двохкасетний «Panasonic» RX-ED77 1
10 Магнітофон двохкасетний «Panasonic» 1
11 Магнітофон «Panasonic» RX-D12 5
12 Магнітофон «Panasonic» 2
13 Магнітофон двохкасетний «Sony» 1
14 Магнітофон «Sony» 5
15 Магнітофон двохкасетний «Маяк 232» 1
16 Комп'ютер ПК Intel Pentium-IV 1
17 Комп'ютер ПК PC P-166 1
18 Комп'ютер ПК PC P-III-866 2

Перелік лабораторій, комп'ютерних класів на кафедрі іноземних мов

Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів Назва дисципліни за навчальним планом Наявне технічне забезпечення (обладнання)
1 Лінгволабораторія ауд. 350 Іноземна мова комп’ютери, відео та аудіо обладнання
2 Лінгволабораторія ауд. 346 Іноземна мова комп’ютери, відео та аудіо обладнання

Впродовж останніх 7 років (з 2004 р.) на кафедрі використовується диференційований підхід у викладанні іноземних мов студентам. Всі студенти технічних спеціальностей вивчають іноземну мову за загальноукраїнською програмою для технічних вузів, складають іспит, на основі якого відбирають 20% студентів з високим рівнем знань. Після вивчення мови впродовж трьох семестрів знову проводиться відбір кращих, який дорівнює 5% від початкового набору. Ці студенти вільно володіють іноземною мовою, захищають курсові та дипломні роботи на іноземній мові, виконують переклади науково-технічної літератури для фахових кафедр. За результатами підсумкового кваліфікаційного іспиту їм присвоюється кваліфікація «Перекладач технічної літератури» і видається відповідний сертифікат. Така форма навчання дає можливість поряд з загально мовною підготовкою надавати елітну мовну підготовку. Прикладом такої елітної мовної фахової підготовки є викладання англійською мовою всього комплексу дисциплін в групах електротехнічних напрямків. Випускники цих груп мають можливість працевлаштуватись в зовнішньо торговельних департаментах провідних підприємств міста та області, а також закордоном.

Викладачі кафедри викладають іноземну мову за спеціальними програмами «Професійне спілкування», «Бізнес курс», «Ділова іноземна мова» для магістрів і спеціалістів.

1. Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності "Електричні машини і апарати" / укл. : Жукова Н.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 62 с.

2. Методичні вказівки для вдосконалення навичок аудіювання англійською мовою студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності "Електричні машини і апарати" / укл. : Жукова Н.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 42 с.

3. Соболь Ю.О., Кузьменко В.Г. Англійська мова для студентів електротехнічних спеціальностей : навчальний посібник / Ю.О. Соболь, В.Г. Кузьменко. – Запоріжжя : КРУГОЗОР, 2015. – 304 с.

4. Методичні вказівки з дисципліни "Англійська мова" для студентів 3 курсу спеціальності "Системний аналіз", денна форма навчання / укл. : С.В. Войтенко, Т.М. Суворова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 54 с.

5. Методичні вказівки для вдосконалення навичок аудіювання англійською мовою студентів денної форми навчання всіх спеціальностей (Upper-Intermediate Level) / укл. : Н.М. Жукова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 54 с.

6. Методичні вказівки з англійської мови з тестовими завданнями для перевірки засвоєння лексичного матеріалу за підручником Носової Н.Н. "English for machine-building institutes" для студентів 2 курсу денного відділення машинобудівного факультету / укл. : Т.В. Шевелева, С.Г. Закірова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 30 с.

7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №5 з англійської мови для студентів 3 курсу спеціальності "Маркетинг" заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 26 с.

8. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з додатковими текстами з французької мови для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / укл. : Л.В. Курілова.  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 26 с.

9. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №4 з англійської мови для студентів 2 курсу спеціальності "Менеджмент" заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 26 с.

10. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №4 з англійської мови для студентів ІI курсу спеціальності "Маркетинг" заочної форми навчання/ Укл: О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 – 26с.

11. Методичні вказівки для вдосконалення навичок аудіювання англійською мовою студентів денної форми навчання всіх спеціальностей (2 етап) / укл. : Н.М. Жукова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 46 с.

12. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 3 етапу денної форми навчання з дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" (перекладацькі вправи з української мови) / Н.М. Жукова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 74 с.

13. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 2 етапу денної форми навчання з дисципліни "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" (загальнонаукова лексика) / Н.М. Жукова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 74 с.

14. Методичні вказівки з французької мови до розмовної практики для студентів 1 та 2 курсів технічних спеціальностей денної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 54 с.

15. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 3 з англійської мови для студентів 2 курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 22 с.

16. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 18 с.

17. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з англійської мови: для студентів 1 курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 18 с.

18. Методичні вказівки з дисципліни "Англійська мова": для студентів 2 курсу (4 семестр) спеціальності "Системний аналіз", денна форма навчання / укл. : С.В. Войтенко, Т.М. Суворова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 62 с.

19. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови "Труднощі перекладу технічної літератури": для студентів 2-го етапу навчання всіх спеціальностей / укл. : А.Б. Афанасьєва, Т.О. Сокол. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 42 с.

20. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Англійська мова": для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" / укл. : Т.В. Шевелева, С.Г. Закірова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 26 с.

21. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови: для студентів першого курсу факультету "Радіоприладобудування", денної форми навчання / укл. : Г.І. Булигіна, Г.М. Прошина. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 62 с.

22. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 2 з англійської мови для студентів 1 курсу економічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва, О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 18 с.

23. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з ділової англійської мови для студентів 5 курсу транспортного факультету заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 26 с.

24. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з ділової німецької мови для студентів 5 курсу транспортного факультету заочної форми навчання / укл. : Г.А. Рябенко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 30 с.

25. Методичні вказівки до самостійної роботи з французької мови для студентів всіх економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / укл. : Л.В. Курілова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 38 с.

26. Методичні вказівки і контрольні завдання з німецької мови для студентів заочної форми навчання технічних спеціальностей 2 курсу 4 семестру / укл. : Л.В. Школова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 30 с.

27. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №4 з англійської мови для студентів ІІ курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : О.О. Калантаєва. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 62 с.

28. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування" за темою "Accounting Basics" для спеціальностей "Фінанси", "Облік та аудит", "Міжнародні фінанси" денної форми навчання / укл. : О.М. Сивачук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 30 с.

29. Методичні вказівки з граматики французької мови для самостійної роботи студентів 1 та 2 курсів всіх технічних спеціальностей денної форми навчання / укл. : Л.В. Курілова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 42 с.

30. Методичні вказівки з граматики англійської мови студентів ІІ-го курсу всіх спеціальностей (ІІІ частина) / укл. : Булигіна Г.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 51 с.

31. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів І курсу всіх технічних спеціальностей з граматики французької мови. (Частина ІІ) / укл. : Курілова Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 42 с.

32. Методичні вказівки з англійської мови для студентів спеціальності “Радіо та телекомунікації” ІІ-го та ІІІ-го курсів (І частина) / укл. : Бикова Ю.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 44 с.

33. Методичні вказівки для студентів ІІ-го та ІІІ-го етапів навчання електротехнічних спеціальностей (І частина) / укл. : Суворова Т.М., Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 50 с.

34. Методичні вказівки для студентів ІІ-го та ІІІ-го етапів навчання електротехнічних спеціальностей (ІІ частина) / укл. : Суворова Т.М., Яковлева О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 46 с.

35. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” за темою "Trade and Commerce" для спеціальностей “Фінанси”, “Облік та аудит”, “Міжнародні фінанси” денної форми навчання/ Укл.: О.М.Сивачук ? Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 18 с.

36. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх електротехнічних спеціальностей / укл. : Афанасьєва А.Б. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 26 с.

37. Методичні вказівки з англійської мови для самостійної роботи студентів І-го та ІІ-го курсів спеціальності “Підйомно- транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини” / укл. : Куліш І.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 46 с.

38. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів І курсу машинобудівного факультету спеціальності “Підйомно-транспортні машини” / укл. : Лагунова А.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 82 с.

39. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 з англійської мови для студентів ІІ курсу заочного відділення всіх технічних спеціальностей / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 22 с.

40. Методичні вказівки до самостійної роботи з англійської мови для студентів транспортного факультету І та ІІ курсів денної форми навчання / укл. : Прошина Г.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 51 с.

41. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з французької мови для студентів 2-го курсу заочної форми навчання усіх технічних спеціальностей/ укл. : Рябенко Г.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 33 с.

42. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності “Технологія устаткування та зварювання” / укл. : Сокол Т.О., Семікіна Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 76 с.

43. Методичні вказівки студентів спеціальності “Електромеханічне обладнання енергоємних підприємств” / укл. : Кузьменко В.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 52 с.

44. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальностей “Фінанси”, “Облік та аудит” / укл. : Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 36 с.

45. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови за спеціальністю “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті” для студентів І-ІІ курсу транспортного факультету денної форми навчання / укл. : Лагунова А.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 98 с.

46. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів спеціальності “Електричні машини та апарати”, “Електромеханічні системи електроспоживання” на тему: “Електромеханічне обладнання енергоємних підприємств. Пристрої захисту”. (Частина 2) / укл. : Кузьменко В.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 72 с.

47. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів І курсу спеціальності “Системний аналіз та управління” факультету інформатики та обчислювальної техніки (Частина 2) / укл. : Сокол Т.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 30 с.

48. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з французької мови для студентів ІІ курсу заочного відділення для студентів всіх технічний і економічних спеціальностей / укл. : Рябенко Г.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 18 с.

49. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів І курсі всіх технічних спеціальностей з граматики французької мови (Частина 1) / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – 23 с.

50. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” за темою "Money and Banking" для студентів спеціальності “Фінанси”, “Облік та аудит”, “Міжнародні фінанси” денної форми навчання/ укл.: О.М.Сивачук ? Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 32 с.

51. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” за темою "Economic Issues" для студентів спеціальності “Фінанси”, “Облік та аудит”, “Міжнародні фінанси” денної форми навчання/ укл.: О.М.Сивачук ? Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30 с.

52. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” для спеціальностей “Фінанси”, “Облік та аудит” денної форми навчання/ укл.: С.В. Войтенко, О.М. Сивачук ? Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 36 с.

53. Програми, методичні вказівки і контрольні завдання з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : Г.І.Булигіна, С.В. Войтенко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 30 с.

54. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Практика англійської мови (подолання лексичних труднощів)” для студентів спеціальності “Технічний переклад” всіх форм навчання / укл. : Соболь Ю.О., Суворова Т.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 32 с.

55. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів 1 курсу заочної форми навчання (частина 2) / укл. : Рябенко Г.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 28 с.

56. Конспект лекций по курсу “Терминология” для студентов всех специальностей всех форм обучения / укл. : Соболь Ю.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 112 с.

57. Конспект лекцій з дисципліни “Теоретична фонетика” для студентів спеціальності “Технічний переклад” / укл. : Соболь Ю.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 79 с.

58. Програми, методичні вказівки і контрольні завдання з німецької мови для студентів-заочників технічних та економічних спеціальностей 1 курсу / укл. : Мороз К.П. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 22 с.

59. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів 2 курсу спеціальності “Колесні та гусеничні транспортні засоби” денної форми навчання Ч.2 / укл. : Прошина Г.М., Булигіна Г.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 76 с.

60. Програми. методичні вказівки і контрольні завдання з англійської мови для студентів 1 курсу технічних спеціальностей заочної форми навчання / укл. : Булигіна Г.І., Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 76 с.

61. Методичні вказівки до самостійної роботи “Практика англійської мови” для студентів 1,2 курсу спеціальності МЕВ “Економіка” денної форми навчання / укл. : Білогуб Л.П. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 30 с.

62. Методичні вказівки до виконання тестів з французької мови для студентів денної форми навчання інженерно-фізичного факультету / укл. : Рябенко Г.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 27 с.

63. Методичні вказівки вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни “Англійська мова” спеціальність “Менеджмент”, денна форма навчання / укл. : Суворова Т.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 30 с.

64. Методичні вказівки і контрольні завдання з німецької мови для студентів-заочників технічних та економічних спеціальностей 2 курсу 3 семестру / укл. : Школовая Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 18 с.

65. Методичні вказівки до виконання фонетичних вправ і розмовної практики з французької мови як другої іноземної для студентів 1 та 2 курсів спеціальності “Технічний переклад” денної форми навчання / укл. : Серга Н.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 52 с.

66. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Англійська мова” для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / укл. : Сивачук О.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 30 с.

67. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання з дисципліни “Ділова англійська мова” How to Succeed in Business (частина 1) / укл. : Сивачук О.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 106 с.

68. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання з дисципліни “Ділова англійська мова” How to Succeed in Business (частина 2) / укл. : Сивачук О.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 58 с.

69. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови студентів 1 курсу всіх спеціальностей електротехнічного факультету денної форми навчання / укл. : Правда Н.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 34 с.

70. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Англійська мова” для студентів спеціальностей «Програмне забезпечення автоматизованих систем», «Спеціалізовані комп'ютерні системи», «Комп'ютерні системи та мережі», «Системи захисту від несанкціонованого доступу», «Захист інформації в комп'ютерних системах і мережах» / укл. : Виногрєєва О.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 50 с.

71. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів II курсу спеціальності "Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади" радіоприладобудівного факультету денної форми навчання / укл. : Шевелева Т.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 46 с.

72. Методичні вказівки до самостійної роботи з англійської мови для студентів II курсу спеціальності “Авіадвигуни” машинобудівного факультету денної форми навчання / укл. : Шевелева Т.В., Семікіна Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. – 32 с.

73. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів 2 курсу спеціальності “Колісні та гусеничні транспортні засоби” денної форми навчання Ч.1 / укл. : Прошина Г.М., Булигіна Г.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – 74 с.

74. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія зарубіжної літератури ХХ століття” для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад” / укл. : Костенко Г.М. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 27 с.

75. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Теорія англійської мови” для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад” / укл. : Соболь Ю.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 12 с.

76. Методичні вказівки до контрольних і самостійних робіт за підручником І.М. Бермана з дисципліни “Англійська мова” для студентів І курсу усіх технічних спеціальностей денної форми навчання Частина І / укл. : Кузнєцова І.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 58 с.

77. Методичні вказівки до контрольних і самостійних робіт за підручником І.М. Бермана з дисципліни “Англійська мова” для студентів І курсу усіх технічних спеціальностей денної форми навчання Частина 2 / укл. : Кузнєцова І.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 54 с.

78. Методичні вказівки для практичних занять з англійської мови для студентів ІІ курсу спеціальності “Вантажні перевезення” транспортного факультету денної форми навчання 2 частина / укл. : Лагунова А.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 47 с.

79. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Ділова англійська мова” для студентів спеціальностей 6.050108 (Маркетинг), та 7.050201 (Менеджмент організацій) / укл. : Яковлєва О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 22 с.

80. Німецько-російсько-український словник до “Методичних вказівок до практичних занять з німецької мови для студентів 2-3 курсів денної форми навчання за спеціальністю “Фінанси” / укл. : Школова Л.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 86 с.

81. Методичні вказівки до виконання тестів з французької мови для студентів денної форми навчання машинобудівного факультету / укл. : Лут К.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 34 с.

82. Методичні вказівки до виконання тестів з французької мови для студентів транспортного факультету (1 етап навчання) / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 15 с.

83. Методичні вказівки до практичних занять з французької мови для студентів транспортного факультету (2 етап навчання) / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 32 с.

84. Конспект лекцій з дисципліни “Порівняльна граматика англійської та української мов” для студентів спеціальності 7.030507 “Технічний переклад” / укл. : Яковлєва О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 80 с.

85. Методичні вказівки для читання з дисципліни “Англійська мова” для студентів спеціальності “Дизайн” Частина 1 / укл. : Жукова Н.М., Лут К.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 102 с.

86. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Особливості мови науково-технічної літератури” для студентів спеціальності 7.030507 “Технічний переклад” / укл. : Соболь Ю.О., Сокол Т.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 11 с.

87. Методичні вказівки для практичних занять з англійської мови для студентів ІІ курсу спеціальності “Вантажні перевезення” транспорт. факультету ден. форми навчання / укл. : Лагунова А.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 24 с.

88. Basics of general chemistry / укл. : Капітан О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 96 с.

89. Методичні вказівки з аудіювання до практичних занять з англійської мови

для студентів 1 курсу всіх спеціальностей денної форми навчання / укл. : Ткаліч О.Я., Чорна О.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2004. – 67 с.

90. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Англійська мова” для студентів ІІ курсу спец. 7.100103 “Авіаційні двигуни” денної форми навчання машинобудівного факультету / укл. : Шевелева Т.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2003. – 80 с.

91. Методичні вказівки з курсу “Порівняльна лексикологія англійської та української мов” для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад” / укл. : Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2003. – 64 с.

92. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу “Порівняльна лексикологія англійської та української мов” для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад” / укл. : Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2003. – 52 с.

93. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ -ІІ курсів спеціальностей “Комп’ютерні системи та мережі” та “Програмне забезпечення автоматизованих систем” (8.091501, 7.091503, 8.080403) денної форми навчання Ч. ІІІ / укл. : Кузьменко В.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 30 с.

94. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ-го курсу 1-го семестру за спеціальністю: “Двигуни внутрішнього згорання” денної форми навчання / укл. : Прошина Г.М., Булигіна Г.І. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 24 с.

95. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ -ІІ курсів спеціальностей “Комп’ютерні системи та мережі” та “Програмне забезпечення автоматизованих систем” (8.091501, 7.091503, 8.080403) денної форми навчання Ч. ІV / укл. : Кузьменко В.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 30 с.

96. Методична розробка до практичних занять з вивчення технічних текстів для студентів 2 етапу навчання спеціальності “Обробка металів тиском”/ укл. : Сокол Т.О., Щербина О.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 26 с.

97. Методичні вказівки з використання ділових ідіом англійської мови у переговорному процесі для студентів спеціальності “Міжнародні економічні відносини” денної форми навчання / укл. : Суворова Т.М., Войтенко С.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 18 с.

98. Методичні вказівки до виконання тестів з французької мови для студентів денної форми навчання факультетів електротехнічного та радіоприладобудівного / укл. : Біла О.Т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 20 с.

99. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів 2 курсу всіх спеціальностей денної форми навчання / укл. : Афанасьєва А.Б., Чорна О.В.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 134 с.

100. Training aids For laboratory assignments on course of physics for all specialties students / укл. : Pravda M. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 64 с.

101. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для всіх спеціальностей 1-го курсу. Розмовні теми. укл. : Афанасьєва А.Б. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2002. – 33 с.

102. Методичні вказівки з французької мови до розмовної практики для студентів 1 та 2 курсів технічних спеціальностей денної форми навчання / укл. : Калантаєва О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2001. – 30 с.

103. Методичні вказівки до практичних занять з німецької мови за напрямком “Телекомунікації” / укл. : Клевакіна Ю.С. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2001. – 64 с.

104. Методичні вказівки до практичних занять за темою “Цінні папери” для студентів 2 та 3 курсів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / укл. : Бережна О.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2000. – 34 с.

    Наукова діяльність кафедри є інтегральним процесом дослідження актуальних питань лінгвістики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов. Серед пріоритетних напрямів наукових розвідок викладачів можна виділити:
1)    інтерпретацію дійсності мовними засобами;
2)    утворення та функціонування науково-технічної термінології;
3)    комунікативні особливості науково-технічного викладу;
4)    подолання мовної інтерференції в процесі вивчення іноземної мови;
5)    диференційний підхід у викладанні іноземних мов;
6)    інтегроване вивчення мови і спеціальності;
7)    дослідження асиметричності мов і складнощів перекладу науково-технічних текстів.
     Наукові доробки знаходять своє відбиття у доповідях на щорічних науково-методичних семінарах кафедри, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікаціях у фахових вітчизняних виданнях та за кордоном. Зазначені заходи дозволяють забезпечити підвищення професійного рівня викладачів та сприяють обміну науковим досвідом. Окрім того, отримані результати наукових студій використовуються у навчальному процесі з метою покращення ефективності вивчення студентами іноземної мови.
 

Сторінки