Ви є тут

Головна

Прізвище: Адаменко

Ім'я: Ольга

По батькові: Володимирівна

Посада: старший викладач  кафедри "Іноземна філологія та переклад"

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 2003 р., диплом з відзнакою.
 • Спеціальність: мова та література (англійська).
 • Кваліфікація: філолог, викладач англійської мови та літератури, викладач німецької мови»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови». Тема: «Вербалізація ґендерних стереотипів в англомовній художній прозі (на матеріалі англомовного любовного роману кінця XX – початку XXI століття)», 2014 р., Запорізький національний університет

Наукові інтереси:

 • соціолінгвістика;
 • лінгвокогнітологія;
 • лінгвоґендерологія;
 • дискурсологія

Дисципліни, які викладає:

 • «Іноземна мова (англійська)»;

«Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням»

Всього наукових праць: {7},

1. Адаменко О.В. Модифікація ґендерних стереотипів в сучасному англомовному любовному романі / О.В. Адаменко // Наукові записки. Серія ,,Філологічна”. – 2014. – Вип. 44. – С. 26 – 28.

2. Адаменко О.В. Актуалізація ґендерних стереотипів у фразеологічних одиницях сучасного англомовного любовного роману / О.В. Адаменко // Науковий вісник Чернівецького університету : Германська філологія. – 2014. – Вип. 690-691. – С. 7 - 10.

3. Адаменко О.В. Гендерный аспект в употреблении табуированной лексики (на материале английского любовного романа и ,,чиклит”) / О.В. Адаменко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 5, Ч.II. С. 16 – 19.

4. Адаменко О.В. Аксіологічні характеристики ґендерно маркованих стереотипів в англомовному любовному романі / О.В. Адаменко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – № 18 (267). – Луцьк, 2013. – C. 127 – 130.

5. Адаменко О.В. Механізм метафоричного зображення ґендерно маркованих стереотипів (на матеріалі англомовного любовного роману) / О.В. Адаменко // Мова і культура. – 2013. Т II, № 16. С. 374 – 378

6. Адаменко О.В. Специфика гендерно детерминированных особенностей мужского и женского языка / О.В. Адаменко // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 50. – C. 6 – 10.

      7. Адаменко О.В. Вербалізація ґендерних стереотипів в англомовному любовному романі  / О.В. Адаменко // Нова філологія : [ зб. наук. пр.].       Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 41. – C. 6 – 10.

Участь  у конференціях:

 • Адаменко О.В. Особливості лексичних завдань з англійської мови на підготовчих курсах [Текст] / О.В. Адаменко // «Тиждень науки» : НПК, 15-18 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 509-511.
 • Адаменко О.В. Термінологічні інновації в лінгвістичній гендерології [Текст] / О.В. Адаменко // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.5. – С. 395-396;
 • «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу» (Чернівці, 2014);
 • «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, 2014);
 • «Пріоритети германського та романського мовознавства» (Луцьк, 2013);
 • «Мова і культура» (Київ, 2013);
 • «Іноземна філологія у ХХІ столітті”» (Запоріжжя, 2012);
 • «Іноземна філологія у ХХІ столітті”» (Запоріжжя, 2010);

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота, 2009.
 • Почесна грамота, 2015..

Рік початку діяльності в університеті: 2003.

Мови спілкування: українська, англійська, німецька

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

аудиторія: 348

тел.: +380(61)7698248

e-mail: kafedra_in_mov@zntu.edu.ua