Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Шарова Світлана Василівна к.е.н., доцент завідувач кафедри
Коваль Олександр Анатолійович к.е.н. доцент кафедри
Андросова Олена Федорівна к.е.н. доцент кафедри
Пахомова Ірина Георгіївна к.е.н. доцент кафедри
Андрющенко Ірина Євгеніївна д.ек.н. професор кафедри
Олійник Тетяна Олександрівна к.е.н. доцент кафедри
Фатюха Наталія Георгіївна к.е.н. доцент кафедри
Набатова Юлія Олександрівна к.е.н. доцент кафедри
Бабенко-Левада Вікторія Геннадіївна к.е.н. доцент кафедри
Шестопалова Олена Віталіївна старший викладач старший викладач кафедри
Чередниченко Наталія Олександрівна старший викладач старший викладач кафедри
Гараба Сергій Семенович асистент асистент кафедри
Шевцова Марина Вікторівна провідний фахівець провідний фахівець кафедри
Здорова Катерина Олександрівна лаборант лаборант кафедри