Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Фатюха Наталія Георгіївна к.е.н. т.в.о. завідувача кафедри
Коваль Олександр Анатолійович к.е.н. доцент кафедри
Пахомова Ірина Георгіївна к.е.н. доцент кафедри
Андрющенко Ірина Євгеніївна д.ек.н. професор кафедри
Набатова Юлія Олександрівна к.е.н. доцент кафедри
Бабенко-Левада Вікторія Геннадіївна к.е.н. доцент кафедри
Шестопалова Олена Віталіївна старший викладач старший викладач кафедри
Гараба Сергій Семенович асистент асистент кафедри
Ткаченко Катерина Миколаївна асистент асистент кафедри
Шевцова Марина Вікторівна провідний фахівець провідний фахівець кафедри