Ви є тут

Головна

Прізвище: Набатова

Ім'я: Юлія

По батькові: Олександрівна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: Кандитат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0866-4875

Обліковий запис науковця (Publons/Web of Science ResearcherID): HGU-5579-2022

 

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=GPM-gxoAAAAJ&hl=ru

 

 

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, ФЕУ, 2005, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 7.03050801 «Фінанси», спеціалізація – «Фінансист», кваліфікація за дипломом – «Спеціаліст»
 • Магдебурський університет економіки і права, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом «Соціальна економіка», кваліфікація за дипломом «Магістр»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління (за видами діяльності)»:
  «Управління ресурсозбереженням підприємств машинобудування», рік захисту – 2013, Запорізький національний університет

Наукові інтереси:

 • Інформаційні системи і технології у фінансах
 • Біржова діяльність

Дисципліни, які викладає:

 • Похідні фінансові інструменти;
 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання ;
 • Біржова діяльність;
 • Бюджетна система

Основні наукові роботи (публікації):

2017 рік

 1. Набатова Ю. О. Фактори впливу на обсяги податкових надходжень місцевих бюджетів / А. О. Богуславська, Ю. О. Набатова // Ефективна економіка. – 2017. - № 9. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua
 2. Набатова Ю. О. Проблеми незбалансованості державного бюджету на основі аналізу доходів та видатків бюджетної системи України [Електронний ресурс] / Ю. О. Набатова, А. П. Шостак // Ефективна економіка. - 2017. - № 11. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
2013 рік
 1. Набатова Ю. О. Теоретико-методичні засади ресурсозбереження підприємств машинобудування / Ю. О. Набатова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 8.(147) - С. 135-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_8_35.
 2. Набатова Ю. О. Класифікація видів ресурсозбереження на підприємствах машинобудування / Ю. О. Набатова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10.(149) - С. 153-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_8_35.
 3. Набатова Ю.О. Критерії оцінки ефективності використання ресурсозберігаючих технологій на підприємствах машиинобудування / Ю. О. Набатова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - Вип. 1(3). - С. 357-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1%283%29__79

Додаткові відомості: підвищення кваліфікації на кафедрі "Економічна теоря та підприємництво" НУ ЗП

з 19.10.20-30.11.20р.

Рік початку діяльності в університеті: 2008

Мови спілкування: українська, англійська (вільно), німецька (вільно)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua
URL: