Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут

Вчена рада ЕГІ

Вчена рада економіко-гуманітарного інституту

Рік початку діяльності: 2001

Керівництво:

Голова вченої ради ЕГІ: д.е.н., професор Гудзь Петро Васильович

Секретар вченої ради ЕГІ: Нечаєва Ірина Анатоліївна

 

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 274
тел.: +38(061)222-33-44
e-mail: pitgudz@gmail.com
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Гудзь Петро Васильович д.е.н., професор директор економіко-гуманітарного інституту, професор кафедри менеджменту
Корольков Владислав Васильович к.е.н., доцент декан ФЕУ
Дєдков Микола Васильович к.і.н., доцент декан ГФ
Атаманюк Світлана Іванівна к.н.фіз.вихов. і спорту, доцент завідувач кафедри фізичної культури, олімпійських та неолімпіських видів спорту
Бондаревич Ірина Миколаївна к.філос.н., доцент доцент кафедри філософії
Бондаренко Ольга Валеріївна к.філос.н., доцент завідувач кафедри філософії
Бровко Борис Аркадійович к.і. н., доцент доц. кафедри українознавства та загальної мовної підготовки 
Візіренко Світлана Вікторівна к.е.н., доцент доцент кафедри обліку і оподаткування
Волощук Вікторія Іванівна к.філол.н., доцент професор кафедри теоріїта практики перекладу
Губарь Олена Василівна к.е.н., доцент завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва
Дмитренко Роман Михайлович    студент гр. ФЕУ-518
Єфанов Антон Миколайович   студент гр.ФЕУ-517 
Заїка Валерія Владиславівна   голова профбюро, гр.ФЕУ-516
Катиш Тетяна Валентинівна  к. філол. н., доцент  доц. кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
Кириченко Віктор Миколайович к.іст.н., доцент завідувач кафедри політології та права
Кириченко Юрій Вікторович доктор юридичних наук, доцент професор кафедри політології та права
Козирева Єсенія    студентка гр. ФЕУ-618
Кривошеєва Юлія Сергіївна   заст. голови профбюро студентів ГФ, студентка гр. ГФ-328
Кубатко Аліна Іванівна   ст.викл.каф. фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту
Лазнева Ірина Олександрівна к.іст.н., доцент доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Лифар Владислава Віталіївна д.е.н., професор завідувач кафедри маркетингу та логістики 
Миронюк Ліна Віталіївна   секретар ВР ГФ, старший викладач кафедри українознавства та загальної мовної підготовки

Мозуленко Дмитро Іванович

  заст. голови ВР ГФ, заступник декана ГФ, ст.викладач кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
Нечаєва Ірина Анатоліївна к.е.н., доцент секретар ВР ЕГІ, голова профбюро ФЕУ, доцент кафедри менеджменту
Онуфрієнко Наталія Леонідівна   Заст.декана ФЕУ, ст.викл.каф. маркетингу та логістики
Орлянський Володимир Семенович д.іст.н., професор професор кафедри політології та права
Очеретько Лариса Михайлівна к.е.н., доцент доцент кафедри обліку і опеодаткування
Приходько Анатолій Михайлович д.філол.н., професор

в.о. завідувача кафедри теорії та практики перекладу

Прушківська Емілія Василівна д.е.н., професор завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
Пуліна Тетяна Веніамінівна д.е.н., професор завідувач кафедри менеджменту
Соколова Юлія Олександрівна   к.е.н., доцент доцент каф. маркетингу та логістики
Тарасенко Кирил Валентинович к.філол.н.,доцент доцент кафедри теорії та практики перекладу
Фатюха Наталія Георгіївна к.е.н., доцент доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Чередниченко Наталія Олександрівна    секретар ВР ФЕУ, ст. викл. каф. фінансів, банківської справи та страхування
Чумак Олена Василівна к.філ.н., доцент доцент кафедри економічної 
Шаповалов Георгій Іванович д.іст.н., професор в.о. завідувача кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
Шарова Світлана Василівна к.е.н., доцент завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Швед Юлія Сергіївна   старший лаборант кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
     
     
     

 

 

 

«Затверджую»

Ректор  НУ «Запорізька політехніка»

 ______________ Бєліков С.Б.

«___»_____________2019 р.

 

 

 

 

План засідань

Вченої Ради Економіко – Гуманітарного інституту

на 2019-2020 навчальний рік

 

Дата

Порядок денний

Доповідає

Готує рішення

1

2

3

4

09.10.19

1. Затвердження Плану роботи та плану засідань ЕГІ на 2019-2020 н.р.

2. Затвердження складу Вченої Ради ЕГІ.

3. Про підсумки огляду кафедр та готовність факультетів ЕГІ до 2019-2020 н. р.

4. Результати оцінювання відповідності викладачів вимогам  «Показників для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника»

5. Про результати набору в 2019 р. на 1-й курс денної та заочної форм навчання на спеціальності ЕГІ та завдання профорієнтаційної роботи кафедр на 2019-2020 н.р.

6. Про основні зміни «Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) Національним університетом «Запорізька політехніка»

7. Кадрове питання

8. Різне

Ґудзь П.В.

 

Ґудзь П.В.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

 

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

 

Начальник відділу кадрів

Бенько О. М.

Ґудзь П.В.

Ґудзь П.В.

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

 

Ґудзь П.В.

03.12.19

1.Підготовка до затвердження плану профорієнтаційної роботи ЕГІ на 2020-2021 н.р.

 

2. Про інформаційно-електронне забезпечення та висвітлення діяльності кафедр, факультетів Інституту в соціальних мережах.

 

3. Про перспективи розвитку спеціальностей і спеціалізацій на п’ятирічний термін. Затвердження змін і доповнень до перспективного плану роботи кафедр.

4. Про хід виробничої та переддипломних практик для студентів V курсів на факультетах ЕГІ

5. Про наукову роботу в ЕГІ.

6. Кадрове питання

7. Різне.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Гудзь П.В.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

 

Зав. каф. ЕГІ

 

Візиренко С.В.

Ґудзь П.В.

 

Ґудзь П.В.

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

Гудзь П.В.

 

Гудзь П.В.

 

20.03.20.

1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії на факультетах ЕГІ. Аналіз якості навчання та шляхи її підвищення.

 

2. Про роботу кафедральних науково-методичних семінарів у підрозділах ЕГІ.

 

3. Аналіз кадрового складу кафедр ЕГІ та затвердження плану ротації на керівні посади в підрозділах  Інституту.

4. Стан міжнародної співпраці кафедр та визначення шляхів їх удосконалення, залучення до міжнародних програм та проектів.

 

5. Розробка та подання пропозицій щодо впровадження в НУ «Запорізька політехніка» дуальної освіти.

6. Різне.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

 

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Зав.каф.

Ґудзь П.В.

 

Зав.каф.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Ґудзь П.В.

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

19.06.20

1. Підведення підсумків результатів НДР кафедр ЕГІ за рік.

2. Аналіз стану підготовки кандидатських та докторських дисертацій на факультетах Інституту. Оцінка роботи аспірантури за освітньою програмою Менеджмент організацій і адміністрування

 

3. Підведення підсумків проведення науково-практичних вузівської, міжвузівської, міжнародної конференцій в ЕГІ.

 

4. Про роботу редколегії збірника наукових праць «Економічний вісник ЗНТУ» щодо зміни його статусу

5. Про проведення  виховної роботи на факультетах ЕГІ.

 

6. Ухвала Звіту про роботу економіко-гуманітарного інституту за 2019-2020 н.р.

7. Різне.

Візиренко С.В.

Ґудзь П.В.

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

 

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Прушківська Е.В.

Пуліна Т.В.

 

 

Корольков В.В.

Дєдков М.В.

Нечаєва І.А.

Ґудзь П.В.

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

Ґудзь П.В.

 

 

Голова ВР ЕГІ                                                                                 П.В. Ґудзь

 

Секретар ВР ЕГІ                                                                             І.А. Нечаєва