Ви є тут

Головна » Факультети » Економіко - гуманітарний інститут

Вчена рада ЕГІ

Вчена рада економіко-гуманітарного інституту

Рік початку діяльності: 2001

Керівництво:

Голова вченої ради ЕГІ: д.е.н., професор Гудзь Петро Васильович

Секретар вченої ради ЕГІ: Нечаєва Ірина Анатоліївна

 

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 274
тел.: +38(061)222-33-44
e-mail: pitgudz@gmail.com
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Гудзь Петро Васильович д.е.н., професор директор економіко-гуманітарного інституту, професор кафедри менеджменту
Корольков Владислав Васильович к.е.н., доцент декан ФЕУ
Дєдков Микола Васильович к.і.н., доцент декан ГФ
Атаманюк Світлана Іванівна к.н.фіз.вихов. і спорту, доцент завідувач кафедри фізичної культури, олімпійських та неолімпіських видів спорту
Бондаревич Ірина Миколаївна к.філос.н., доцент доцент кафедри філософії
Бондаренко Ольга Валеріївна к.філос.н., доцент завідувач кафедри філософії
Бровко Борис Аркадійович к.і. н., доцент доц. кафедри українознавства та загальної мовної підготовки 
Візіренко Світлана Вікторівна к.е.н., доцент доцент кафедри обліку і оподаткування
Волощук Вікторія Іванівна к.філол.н., доцент професор кафедри теоріїта практики перекладу
Губарь Олена Василівна к.е.н., доцент завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва
Дмитренко Роман Михайлович    студент гр. ФЕУ-518
Єфанов Антон Миколайович   студент гр.ФЕУ-517 
Заїка Валерія Владиславівна   голова профбюро, гр.ФЕУ-516
Катиш Тетяна Валентинівна  к. філол. н., доцент  доц. кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
Кириченко Віктор Миколайович к.іст.н., доцент завідувач кафедри політології та права
Кириченко Юрій Вікторович доктор юридичних наук, доцент професор кафедри політології та права
Козирева Єсенія    студентка гр. ФЕУ-618
Кривошеєва Юлія Сергіївна   заст. голови профбюро студентів ГФ, студентка гр. ГФ-328
Кубатко Аліна Іванівна   ст.викл.каф. фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту
Лазнева Ірина Олександрівна к.іст.н., доцент доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Лифар Владислава Віталіївна д.е.н., професор завідувач кафедри маркетингу та логістики 
Миронюк Ліна Віталіївна   секретар ВР ГФ, старший викладач кафедри українознавства та загальної мовної підготовки

Мозуленко Дмитро Іванович

  заст. голови ВР ГФ, заступник декана ГФ, ст.викладач кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
Нечаєва Ірина Анатоліївна к.е.н., доцент секретар ВР ЕГІ, голова профбюро ФЕУ, доцент кафедри менеджменту
Онуфрієнко Наталія Леонідівна   Заст.декана ФЕУ, ст.викл.каф. маркетингу та логістики
Орлянський Володимир Семенович д.іст.н., професор професор кафедри політології та права
Очеретько Лариса Михайлівна к.е.н., доцент доцент кафедри обліку і опеодаткування
Приходько Анатолій Михайлович д.філол.н., професор

в.о. завідувача кафедри теорії та практики перекладу

Прушківська Емілія Василівна д.е.н., професор завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
Пуліна Тетяна Веніамінівна д.е.н., професор завідувач кафедри менеджменту
Соколова Юлія Олександрівна   к.е.н., доцент доцент каф. маркетингу та логістики
Тарасенко Кирил Валентинович к.філол.н.,доцент доцент кафедри теорії та практики перекладу
Фатюха Наталія Георгіївна к.е.н., доцент доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Чередниченко Наталія Олександрівна    секретар ВР ФЕУ, ст. викл. каф. фінансів, банківської справи та страхування
Чумак Олена Василівна к.філ.н., доцент доцент кафедри економічної 
Шаповалов Георгій Іванович д.іст.н., професор в.о. завідувача кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
Шарова Світлана Василівна к.е.н., доцент завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Швед Юлія Сергіївна   старший лаборант кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
     
     
     

 

«Затверджую»

Ректор НУ «Запорізька політехніка»

 ______________ проф. Бєліков С.Б.

«___»_____________2020 р.

 

 

План роботи (проект)

Економіко – Гуманітарного інституту

на 2020-2021 навчальний рік

 

1.                 Навчальна робота.

 

1.1. Звіт про діяльність ФЕУ протягом 2019/2020 нр.

Відпов.:доц., к.е.н., декан ФЕУ Корольков В.В.,                     Вересень 2020 р

1.2. Звіт про діяльність ГФ протягом 2019/2020 нр.

Відпов.: доц., к.і.н., декан ГФ  Дєдков М.В.                             Вересень 2020 р

1.3. Затвердження звіту ЕГІ про діяльність протягом 2019/2020 нр.

Відпов.: проф.,д.е.н., директор ЕГІ Ґудзь П.В.                        Вересень 2020 р

1.4.Аналіз та оцінка результатів набору 2020/2021 н. р. на 1 курс денної та заочної форми навчання по спеціальностям ЕГІ та визначення завдань профорієнтаційної роботи на 2020-2021 н.р.

Відпов.: зав. кафедрами, Корольков В.В., Дєдков М.В.           Вересень 2020 р.

1.5. Аналіз готовності кафедр і підзрозділів інституту до нового навчального року в умовах короно вірусу

Відпов.: зав. кафедрами, Корольков В.В., Дєдков М.В.           Вересень 2020 р.

1.6. Розгляд перспектив розвитку спеціальностей і спеціалізацій на п’ятирічний термін. Внесення змін і доповнень до перспективного плану роботи кафедр.

Відпов.: зав. кафедрами                                                                 грудень  2020 р.

1.7. Аналіз якості навчання здобувачів вищої освіти в розрізі факультетів, кафедр та освітніх програм та шляхи її підвищення.

Відпов.: методисти факультетів за результатами рейтингу сесій

                                                            березень, липень 2021 р.

1.8. Діагностика результатів держіспитів та дипломування по факультетах ЕГІ.

Відп.: декани                                                                      березень, липень 2021 р.

1.9. Про досвід акредитації освітніх програм                               липень 2021 р.

1.10. Досвід організації та проведення навчальних занять в умовах дистанційної освіти

Відп. Зав.каф.                                                                                  грудень  2020 р.

 

2. Організаційно-методична робота.

 

2.1. Розробка та подання пропозицій щодо вдосконалення нормативної бази (навчальні програми, робочі навчальні програми) підготовки здобувачів вищої освіти.

Відпов.: Голови методичних комісій на факультетах ЕГІ.     Березень 2021 р.

2.2. Про роботу кафедральних навчально-методичних комісій на ЕГІ.

Відпов.: заступник дир-ра з методичної роботи                     Грудень 2020 р., липень2021 р.

2.3. Проведення оцінки інформаційного забезпечення та висвітлення діяльності кафедр, факультетів Інституту.

Відпов.: директор ЕГІ, відповідальні по кафедрах

грудень 2020., липень 2021 р.

2.4. Стан міжнародної співпраці кафедр та визначення шляхів їх удосконалення, залучення до міжнародних програм та фінансування. Про роботу Академічного «Бізнес-інкубатора«

Відпов.: зав. кафедрами, проф. Пуліна Т.В., Шило Г.М.            березень 2021 р.

2.5. Підготовка до затвердження плану профорієнтаційної роботи ЕГІ на 2020-2021 н.р.

Відпов.: Корольков В.В., Дєдков М.В.                                     грудень2020 р.

2.6. Проведення координаційних нарад з деканами та завідувачами кафедр з питань виховної роботи.

Відпов.: Гудзь П.В.                                         Жовтень - травень 2020-2021 рр.

2.7. Аналіз кадрового складу кафедр ЕГІ та затвердження плану ротації на керівні посади в Інституті.

Відп. Директор Інституту                                 .                          липень 2021 р.

2.8. Ухвала Звіту про роботу Економіко-гуманітарного інституту за 2020-2021 н.р.

Відп.: Гудзь П.В., Нечаєва І.А.                                                    липень 2021 р.

2.9. Організація роботи конкурсної комісії та справочинства в Інституті

Відп.: проф.. Гудзь П.В., доц.. Нечаєва І.А.                                 липень 2021

 

3. Наукова робота.

 

3.1. Про результати виконання кафедральних наукових тем кафедрами ЕГІ за рік.

Відпов.: заступник деканів з наукової роботи                            Липень 2021 р.

3.2. Аналіз стану підготовки кандидатських та докторських дисертацій на факультетах Інституту. Оцінка роботи аспірантури по кафедрах та напрямки вдосконалення. Про хід акредитації ОП за 1У ОКР.

Відпов.: заступник дир-ра з наукової роботи                            липень  2021 р.

3.3. Про організацію наукових конференцій в ЕГІ

Відпов.: заступники деканів з наукової роботи                          грудень 2020 р.

3.4. Про роботу редколегії збірника наукових праць «Економічний вісник НУ «Запорізька політехніка»»

Відпов.:заступник гол. редактора наукового журналу «Вісник НУЗП»

березень 2021 р

3.5. Про форми і способи комерціалізації результатів наукових досліджень

Відпов.:зав. кафедрами                                                        березень 2021 р

3.6 Про організацію науково-дослідної роботи студентів

Відпов.:заст. деканів з наукової роботи

грудень 2020 р.

3.7 Про публікаційну активність науково-педагогічних працівників

Відпов.:заст.. деканів з наукової роботи

грудень 2020 р.

3.8 Про роботу Наукової Ради ЕГІ

Відпов.: Візиренко С.В.

липень 2021

 

 

Голова Вченої ради ЕГІ                                                                          П.В. Ґудзь

 

Секретар  ВР ЕГІ                                                                                  І.А. Нечаєва