Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Гудзь Петро Васильович д.е.н., професор директор економіко-гуманітарного інституту, професор кафедри менеджменту
Корольков Владислав Васильович к.е.н., доцент декан ФЕУ
Дєдков Микола Васильович к.і.н., доцент декан ГФ
Атаманюк Світлана Іванівна к.н.фіз.вихов. і спорту, доцент завідувач кафедри фізичної культури, олімпійських та неолімпіських видів спорту
Бондаревич Ірина Миколаївна к.філос.н., доцент доцент кафедри філософії
Бондаренко Ольга Валеріївна к.філос.н., доцент завідувач кафедри філософії
Бровко Борис Аркадійович к.і. н., доцент доц. кафедри українознавства та загальної мовної підготовки 
Візіренко Світлана Вікторівна к.е.н., доцент доцент кафедри обліку і оподаткування
Волощук Вікторія Іванівна к.філол.н., доцент професор кафедри теоріїта практики перекладу
Губарь Олена Василівна к.е.н., доцент завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва
Дмитренко Роман Михайлович    студент гр. ФЕУ-518
Єфанов Антон Миколайович   студент гр.ФЕУ-517 
Заїка Валерія Владиславівна   голова профбюро, гр.ФЕУ-516
Катиш Тетяна Валентинівна  к. філол. н., доцент  доц. кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
Кириченко Віктор Миколайович к.іст.н., доцент завідувач кафедри політології та права
Кириченко Юрій Вікторович доктор юридичних наук, доцент професор кафедри політології та права
Козирева Єсенія    студентка гр. ФЕУ-618
Кривошеєва Юлія Сергіївна   заст. голови профбюро студентів ГФ, студентка гр. ГФ-328
Кубатко Аліна Іванівна   ст.викл.каф. фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту
Лазнева Ірина Олександрівна к.іст.н., доцент доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Лифар Владислава Віталіївна д.е.н., професор завідувач кафедри маркетингу та логістики 
Миронюк Ліна Віталіївна   секретар ВР ГФ, старший викладач кафедри українознавства та загальної мовної підготовки

Мозуленко Дмитро Іванович

  заст. голови ВР ГФ, заступник декана ГФ, ст.викладач кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
Нечаєва Ірина Анатоліївна к.е.н., доцент секретар ВР ЕГІ, голова профбюро ФЕУ, доцент кафедри менеджменту
Онуфрієнко Наталія Леонідівна   Заст.декана ФЕУ, ст.викл.каф. маркетингу та логістики
Орлянський Володимир Семенович д.іст.н., професор професор кафедри політології та права
Очеретько Лариса Михайлівна к.е.н., доцент доцент кафедри обліку і опеодаткування
Приходько Анатолій Михайлович д.філол.н., професор

в.о. завідувача кафедри теорії та практики перекладу

Прушківська Емілія Василівна д.е.н., професор завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
Пуліна Тетяна Веніамінівна д.е.н., професор завідувач кафедри менеджменту
Соколова Юлія Олександрівна   к.е.н., доцент доцент каф. маркетингу та логістики
Тарасенко Кирил Валентинович к.філол.н.,доцент доцент кафедри теорії та практики перекладу
Фатюха Наталія Георгіївна к.е.н., доцент доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Чередниченко Наталія Олександрівна    секретар ВР ФЕУ, ст. викл. каф. фінансів, банківської справи та страхування
Чумак Олена Василівна к.філ.н., доцент доцент кафедри економічної 
Шаповалов Георгій Іванович д.іст.н., професор в.о. завідувача кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
Шарова Світлана Василівна к.е.н., доцент завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Швед Юлія Сергіївна   старший лаборант кафедри українознавства та загальної мовної підготовки