Ви є тут

Головна

2019; 2018; 2017; 2016

Список наукових публікацій студентів за 2020 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях
Тез доповідей конференцій 21

1. Биковський О.Г. Властивості металу, отриманого роботизованим адитивним наплавленням / О.Г.Биковський, Г.М. Лаптєва, Д.В. Строгонов, А.В. Кононенко // Збірник тез доповідей ХІV Міжнародної науково-технічної конференції «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів» (07-10 жовтня 2019 р.) С. 110-112.

2. Куликовський, Р.А. Розробка процесу автоматичного зварювання кілець з титанового сплаву ОТ4-1 закритою стислою дугою / Куликовський Р.А., Камель Г.І., Овчинников О.О., Л.В.Білозуб // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 37.

3. Попов, С.М. Багатокритеріальний підхід до аналізу визначення основних критеріїв зношування деталей [Текст] / С.М. Попов, С.О. Шумикін, І.М. Білоник, О.М. Захаренко // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference (February 5-7, 2020). Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 1048–1053.

4. Shumykin, S. Сomputer program for calculating the temperature s in metal dur ing arc welding [ Text ] / S. Shumykin, A. Kononenko // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (March 18-20, 2020). Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 179–181.

5. Popov S. Technology for increasing abrasive wear resistance of parts of road construction machines [Text] / S. Popov, S. Shumykin, R. Sule // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference (April 22-24, 2020). CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 129–132.

6. Шумикін, С.О. Програмне забезпечення розрахунку температурного поля в металі при дуговому зварюванні стикового з’єднання пластин [Tекст] / С. О. Шумикін, А.В. Кононенко // Тиждень науки-2020 : тези доп. наук.-практ. конф., 13 – 17 квітня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 43–44.

7. Савонов, Ю.М. Спосіб виготовлення біметалічного листа: «прокатний титановий лист-просічно-витяжний титановий листскловолокно» / Ю.М.Савонов, Г.І. Камель, О.О.Овчинников, Л. В.Білозуб // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 33.

8. Савонов, Ю.М. Обгрунтування вибору матеріалів для виготовления деталей конічних трибосистем промислового транспорту / Ю.М. Савонов, Г.І. Камель, М.Р. Филоненко, Л.В.Білозуб // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 35.

9. Дуников, О.С., Розробка наплавочних матеріалів для ремонту дефектів лиття жароміцних сплавів / О.С. Дуников, Р.А. Куликовський, Г.І. Камель, Р.А.Кідун // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 38.

10. Акритова, Т.О. Вплив кількості кобальту в твердих сплавах на інтенсивніть абразивного зношування / Т.О. Акритова, О.Є. Кучин, А.Ю. Коба, В.Ю. Гусак, М.І.Анрущенко // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 40.

11. Шумикін, С.О. Програмне забезпечення розрахунку температурного поля в металі при дуговому зварюванні стикового з’єднання пластин / С.О. Шумикін, А.В. Кононенко // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 43.

12. Бережний С. П. Технологія паяння берилієвої бронзи / С. П. Бережний, Д.В. Урєкін // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 44.

13. Фетісов, Р.Ю. Використання інокуляторів у вигляді стружки при виготовленні литого інструменту / Р.Ю. Фетісов, С.П. Бережний // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 45.

14. Попов С.М. Аналіз характеру контактної взаємодії поверхонь тертя ножів прес-ножиць / С.М. Попов, А.С. Казачков // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 48.

15. Попов С.М. Аналіз контактної взаємодії в умовах експлуатації ножа Грейдера та розробка технології зміцнення / С.М. Попов, Р. Суле // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.50.

16. Попов С.М. Аналіз характеру контактної взаємодії в умовах поверхонь тертя деталь – підшипник кочення, та розробка алгоритму зміцнення./ С.М.Попов, Б.О. Саєнко // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 52.

17. Попов С.М. Дослідження спрацьовування лопатки аеротурбіни та розробка оптимальної технології зміцнення / С.М. Попов, М.М. Котов // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 56.

18. Попов С. М. Аналіз напрямків підвищення експлуатаційної стійкості зубців ківшей екскаватора зі сталі 110Г13Л / С. М. Попов, А. В. Кононенко // Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 57.

19. Андрущенко, М.І. Опір зношуванню твердих сплавів на основі карбідів вольфраму / М.І. Андрущенко, О.Є. Кучин, М.С. Григоренко // Наука-перші кроки: студентська науково-технічна конференція (Маріуполь, 22 квітня 2020). Маріуполь, 2020. С.160–161.

20. Акритова, Т.О. Принципи вибору хімічного складу метастабільного аустеніту в сталях і в наплавленому металі / Т.О. Акритова, М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов, Д.Є. Міхайльонок // Університетська наука–2020: Міжнародна науково-технічна конференція (Маріуполь, 20 травня 2020). Маріуполь, 2020. С. 160-162.

21. Бережний, С.П. Модифікування структури литого металу інструмента із стружки Р18 / С.П. Бережний, О.Є. Капустян, Р.А. Куликовський, Р.Ю. Фетісов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability", 15-17квітня 2020 р. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020 – С. 92-93.