Ви є тут

Головна

Назва освітньої програми – «Педагогіка фізичною культури і спорту» (доктор філософії)

Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»

Спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»

Рівень вищої освіти: третій

Ступінь: доктор філософії

Освітня кваліфікація: доктор філософії з освітніх, педагогічних наук

Відповідальна особа: в.о. завідувача кафедри «Управління фізичною культурою та спортом», д-р пед. наук, професор Мазін Василь Миколайович

Адреса для листування: nivis73@gmail.com

ONP_011-OPN (DOCX, 200 KБ)


Архів обговорень проєктів освітніх програм та змін до освітніх програм >>