Обери першим пріоритетом майбутнє

Національний університет «Запорізька політехніка»


Віковий досвід виховання професіоналів.

Чекаємо саме на тебе!

Детальніше

Новації

До уваги абітурієнтів!
Відкрито доступ до електронної черги до консультаційного центру приймальної комісії.

Детальніше

Дистанційне навчання в умовах карантину внесло свої корективи в організацію навчального процесу студентів кафедри програмних засобів. Але, поряд з новими викликами, ми відкрили й нові можливості для неформальної освіти студентів.

В результаті, 17 студентів за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення та 22 студенти за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки отримали Сертифікати компанії Siemens, що підтверджують їх знання згідно з вимогами Siemens Technical Education Program. Першою успішно впоралася з завданням студентка групи КНТ-128сп Ганна Вічева, яка отримала Сертифікат вже 2 квітня 2020 року.

На Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за окремими спеціальностями НУ «Запорізька політехніка» гідно представили студенти кафедри електропривода і автоматизації промислових установок (ЕПА), що навчаються за освітньою програмою «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

І місце за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» виборов Микола Олєйніков (студ. гр. Е-319м) з науковою роботою на тему «Система автоматичного керування двомасовим позиційним електроприводом» (наукові керівники – к.т.н., доц. кафедри ЕПА Назарова Олена Сергіївна, к.т.н., доц. кафедри ЕПА Осадчий Володимир Володимирович)

ІІ місце за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» посів Андрій Шулєв (студ. гр. Е-327сп) з науковою роботою на тему «Автоматизація системи керування кроковими електроприводами подачі станини портального типу» (науковий керівник – к.т.н., декан ЕТФ Антонов Микола Леонідович)

На кафедрі програмних засобів НУ "Запорізька політехніка" проведено масове опитування випускників бакалаврських освітніх програм, у якому взяли участь 114 осіб (76%) зі 150 студентів четвертого курсу. Серед опитаних респондентів в бакалавраті навчались за спеціальністю: 121 Інженерія програмного забезпечення – 60,5%, 122 Комп'ютерні науки – 39,5%. Форма оплати за навчання в бакалавраті: за рахунок коштів держбюджету – 72,8%, за контрактом – 27,2%. За денною формою навчалися 97,4%, а за заочною формою – 2,6% респондентів.

Корисність навчання за спеціальністю в університеті респонденти оцінили як: задоволені – 94,7% (у т.ч. повністю задоволені – 50%, задоволені в цілому, але потребують посилення теоретичної підготовки – 1,7%, задоволені в цілому, але потребують посилення практичної підготовки – 43%), незадоволені – 5,3%.

Шановні науковці, викладачі, аспіранти, студенти і співробітники НУ «Запорізька політехніка»!

Відповідно до наказу ректора НУ «Запорізька політехніка» № 301 від 07.10.2019 Патентно-інформаційним відділом було обраховано Рейтинг кафедр НУ «Запорізька політехніка» та оприлюднено на засідання Вченої ради 10.06.2020р.

Детальніше >>

На кафедрі програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» 27 квітня - 1 травня 2020 р. проведено Третій міжнародний семінар «Сomputer Modeling and Intelligent Systems» (CMIS-2020), присвячений 120-річчю Запорізької політехніки. Це – єдиний науковий семінар в університеті, праці якого індексуються у наукометричних базах Scopus та DBLP. Серед членів програмного комітету та авторів поданих робіт CMIS-2020 були науковці-представники Білорусі, Бельгії, Індонезії, Іспанії, Китаю, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, США, України та Чехії.

З 1 червня 2020 р. поновлюються заняття, складання заліків та іспитів, проведення консультацій та атестації в аудиторному режимі (у групах до 10 осіб за умови використання захисних масок та дотримання соціальної дистанції).

Допуск студентів здійснюється за попередньою домовленістю
з викладачами або деканом (заступником декана) за 1-2 дні до плануємої зустрічі.

Зателефонуйте:

Факультет соціальних наук (ФСН) 7698-567
Факультет управління фізичною культурою та спортом (ФУФКС) 7698-308
Гуманітарний факультет (ГФ) 7698-307
Факультет економіки та управління (ФЕУ) 7698-233
Факультет комп'ютерних наук та технологій (ФКНТ) 7698-332
Факультет міжнародного туризму та економіки (ФМТтаЕ) 7698-568
Транспортний факультет (ТФ) 7698-317
Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій (ФРЕТ) 7698-306
Інженерно-фізичний факультет (ІФФ) 7698-414
Факультет будівництва, архітектури та дизайну (ФБАД) 7698-622
Машинобудівний факультет (МФ) 7698-350
Електротехнічний факультет (ЕТФ) 7698-426
Юридичний факультет (ЮФ) 7698-621
Студентське самоврядування 7698-507
Профком студентів 224-42-35

Ректорат
Профком студентів

На кафедри програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» проведено масове анкетування студентів невипускних курсів, у якому взяли участь 424 респонденти (65% від загальної кількості студентів невипускних курсів на кафедрі станом на кінець 2019-2020 навчального року – 652 особи), з яких 65,8% навчаються за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (бакалаврська та магістерська освітні програми «Інженерія програмного забезпечення») та 34,2% – за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» (бакалаврська освітня програма «Комп'ютерні науки», магістерська освітня програма «Системи штучного інтелекту»). Розподіл респондентів за формою оплати за навчання: 59,7% – бюджет, 40,1% – контракт. За формою навчання: 96,9% – денна форма, 3,1% – заочна форма. Розподіл респондентів по курсам: 1 курс – 27,2%, 2 курс – 32,7%, 3 курс – 26%, 5 курс – 14%. Раніше проводилося масове опитування випускників магістерських освітніх програм спеціальностей кафедри. Найближчим часом також планується провести опитування випускників бакалаврських освітніх програм спеціальностей кафедри.

 

29-30 квітня 2020 року на базі Луцького національного технічного університету проходив ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», на якому Дипломом І ступеня була відзначена робота студента кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок (ЕПА) НУ «Запорізька політехніка» Миколи Олєйнікова (група Е-319м) на тему «Вимірювання та корекція кутової швидкості при пошкодженні оптичної системи енкодера», виконана під керівництвом к.т.н., доцента кафедри електроприводу та автоматизації промислових установок Назарової Олени Сергіївни.

Сторінки