Обери першим пріоритетом майбутнє

Національний університет «Запорізька політехніка»


Віковий досвід виховання професіоналів.

Чекаємо саме на тебе!

Детальніше

Новації

До уваги абітурієнтів!
Відкрито доступ до електронної черги до консультаційного центру приймальної комісії.

Детальніше

Науковий журнал «Radio Electronics Computer Science Control» – перший та єдиний технічний журнал у Запорізькому регіоні, що включений до польського «Переліку наукових журналів та рецензованих матеріалів міжнародних конференцій з присвоєною кількістю балів» (додаток до оголошення Міністра науки та вищої освіти Польщі від 31 липня 2019 р. – https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf ): № 16981, кількість пунктів – 20, галузі науки: автоматика, електроніка та електротехніка, технічна інформатика та телекомунікації, інформатика.

Журнал видається НУ «Запорізька політехніка», індексується наукометричною базою Web of Science, є фаховим в Україні у найвищій категорії "А" зі спеціальностей 121, 122, 123, 126, 172. Журнал безкоштовно публікує статті та забезпечує відкритий доступ для опублікованих номерів.

Головний редактор журналу «РІУ»
С.О. Субботін

З метою ранньої профорієнтації, популяризації інженерних спеціальностей та розвитку природничо-математичних та наукових компетентностей учнів в закладах освіти, залученню їх до дослідництва, винахідництва, проєктної діяльності, що дозволить збільшити частку тих, хто прагне стати інженером, вченим, дослідником, поглибленому оволодінню системою знань і умінь з предметів STREAM-освіти Вченою радою Національного університету «Запорізька Політехніка» прийнято рішення про створення окремого підрозділу – «Дитячо-юнацький науковий університет «Запорізька політехніка».

Співробітники кафедри програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» зав. каф. С.О. Субботін, проф. Г.В. Табунщик та доцент А.В. Пархоменко 14.07.2020 р. взяли участь у міжнародному вебінарі «COVID-19: challenges and opportunities for the higher education system», організованому Холонським технологічним інститутом (м. Холон, Ізраїль). Участь у цьому семінарі продовжує співпрацю, встановлено завдяки проєкту «BIOART» програми Еразмус+.

Також Представники кафедри програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» взяли участь у Літній школі за проєктом DAAD DAAD «Virtual Master Cooperation Data Science» (ViMaCs). Захід проводився дистанційно на платформі Zoom з 29.06.2020 по 02.07.2020 р. та об'єднав учених, викладачів та здобувачів вищої освіти провідних університетів України з Києва, Тернополя та Запоріжжя, а також Німеччини. В межах школи лекції прочитали: зав. каф. ПЗ, д.т.н., проф. С.О. Субботін, проф. каф. ПЗ, к.т.н., доц. Г.В. Табунщик, доцент каф. ПЗ, к.т.н., Н.О. Миронова. У роботі школи як слухачі взяли участь к.т.н. О.А. Петрова, асистент, аспірант С.Д. Леощенко, асистент, аспірант Д.А. Каврін.

Науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління» (РІУ, http://ric.zntu.edu.ua), що видається НУ «Запорізька політехніка», внесений до Переліку наукових фахових видань України в категорії «А» (найвищий рівень) за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. – https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2020/07/ak-02072020886.rar ). Раніше журнал також був віднесений до категорії «А» за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки, 123 Комп'ютерна інженерія та 126 інформаційні системи та технології (Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 – https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku ). Журнал також індексується наукометричною базою Web of Science (Core Collection ESCI – https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1607-3274&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal ). Завдяки багаторічній підтримці керівництва НУ «Запорізька політехніка» журнал «РІУ» публікує статті безкоштовно для авторів, а електронна версія журналу є безкоштовно доступною читачам на сайті журналу.

С.О. Субботін
головний редактор журналу «РІУ»

За німецько-українським проєктом DAAD «Virtual Master Cooperation Data Science» (ViMaCs) кафедрою програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» придбано потужний сервер для нової лабораторії паралельної інтелектуальної обробки даних, віртуальної та доповненої реальності. Організацію закупівлі сервера забезпечили ректор С. Б. Беліков, перший проректор Е. А. Гугнін, проректор з НР та МД В. В. Наумик, головний бухгалтер О. М. Силенко, заст. гол. бухгалтера І. Ю. Власова. Допомогу за зборці на налаштуванні сервера надала компанія «Фрешкод» (А. Бармін, В. Гаркуша). Завдяки двом процесорам з 14 ядрами по 2 потоки кожний, новий сервер забезпечить обчислювальну потужність, що еквівалентна 56 звичайним однопроцесорним комп'ютерам.

Новий міжнародний проєкт «Cross-domain competences for healthy and safe work in the 21st century» (Ref. no. 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) вартістю близько мільйона євро (~30 млн. грн.), підготовлений професоркою кафедри програмних засобів Г.В. Табунщик, виграв у конкурсі програми Еразмус+ Європейського Союзу. Цей проєкт – єдиний у 2020 р., грант-холдером якого є заклад Запорізького регіону, та перший проєкт у НУ «Запорізька політехніка», грант-холдером якого буде університет.

С.О. Субботін,
зав. каф. програмних засобів

У весняному семестрі 2019-2020 н.р. впродовж п'яти місяців студент кафедри програмних засобів І. Лимарєв навчався у Мадридській Політехніці (Іспанія), а студентка кафедри програмних засобів Н. Джрагацпанян – в Університеті Томаса Мора (Бельгія).

За дорученням проректора НУ «Запорізька політехніка» з НУ та МД В.В. Наумика делегація НУ «Запорізька політехніка» у складі зав. каф. програмних засобів С.О. Субботіна та проф. каф. програмних засобів Г.В. Табунщик разом з делегаціями ЗНУ та ЗДМУ 21.07.2020 р. відвідала низку закладів у рамках візиту до Громадської організації «Асоціація Ноосфера» у м. Дніпро. Під час візиту делегація ознайомилася з виробничими підрозділами заводу «Сфера», відвідала центральний офіс та Інжинірингову школу Ноосфера у Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара. Учасники зустрічі обговорили питання залучення університетів Запорізького регіону до співпраці з до співпраці з ГО «Асоціація Ноосфера» через міжуніверситетську мережу інжинірингових шкіл. Детальніше: http://www.dnu.dp.ua/news/3857

С.О. Субботін,
завідувач кафедри програмних засобів

28 липня відбувся перший заїзд у аквапарк «Острів скарбів» від студентської профспілки. Ми надзвичайно довго планували цю поїздку – домовлялися з керівництвом аквапарку, шукали транспорт, збирали людей, і коли нарешті все було готово – погода вирішила внести свої корективи. Та коли чогось хочеться по-справжньому сильно, то і перешкоди зникають. Тож, 28 липня, не дивлячись на те, що напередодні була жахлива погода, ми ризикнули, і поїхали на відпочинок. Як результат – сонечко нам посміхнулося, і хмари над Кирилівкою розтанули.

2020 рік ознаменувався такою важливою і пам'ятною подією, як 120-річниця заснування Національного університету «Запорізька політехніка»

За роки існування наш університет став невід'ємною частиною інтелектуальної та культурної історії України, що, безумовно, має залишитися на крижалях історії.

Відтак разом з видавництвом «Логос Київ», ми готуємо презентаційне історичне видання «Національний університет «Запорізька політехніка» - 120».

Сторінки