Обери першим пріоритетом майбутнє

Національний університет «Запорізька політехніка»


Віковий досвід виховання професіоналів.

Чекаємо саме на тебе!

Детальніше

Новації

До уваги абітурієнтів!
Відкрито доступ до електронної черги до консультаційного центру приймальної комісії.

Детальніше

Для науковців і співробітників ЗНТУ з'явилася нова можливість організовувати відеоконференції за допомогою сервісу відеоконференцій WEB class асоціації УРАН. Сервіс побудований на основі програмного забезпечення BigBlueButton, що широко використовується в першу чергу для організації процесу дистанційної освіти.

Для користування сервісом необхідно створити обліковий запис на сайті https://webclass.uran.ua/, використовуючи для реєстрації свою офіційну поштову скриньку у домені zntu.edu.ua

Нагадуємо, що для створення такої скриньки слід звернутися до спеціалістів Центру інновацій та інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу (ауд. 148, головний корпус).

Центр інновацій та інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу

Студентка кафедри програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» В. Хохлова пройшла стажування за програмою академічної мобільності студентів Еразмус+ з 1 лютого по 31 липня 2020 року у Технічному Університеті Ільменау в Німеччині.

19 серпня цього року пішов з життя Президент Національної академії наук України, двічі Герой Соціалістичної праці, перший Герой України академік Борис Патон.

Національна академія наук України з глибоким сумом повідомляє, що 19 серпня ц.р. світову і вітчизняну науку спіткала велика втрата – на 102-му році життя зупинилося серце видатного українського вченого в галузі металургії, технології металів, електрозварювання та металознавства, організатора науки, державного та громадського діяча, Президента Національної академії наук України, директора Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України, двічі Героя Соціалістичної праці, першого Героя України академіка Бориса Євгеновича Патона.

Кафедра обладнання та технології зварювального виробництва приєднується та розділяє разом з Національною академією наук України горе – велику втрату людини зі світлим розумом і небайдужим серцем.

Науковий журнал «Radio Electronics Computer Science Control» – перший та єдиний технічний журнал у Запорізькому регіоні, що включений до польського «Переліку наукових журналів та рецензованих матеріалів міжнародних конференцій з присвоєною кількістю балів» (додаток до оголошення Міністра науки та вищої освіти Польщі від 31 липня 2019 р. – https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf ): № 16981, кількість пунктів – 20, галузі науки: автоматика, електроніка та електротехніка, технічна інформатика та телекомунікації, інформатика.

Журнал видається НУ «Запорізька політехніка», індексується наукометричною базою Web of Science, є фаховим в Україні у найвищій категорії "А" зі спеціальностей 121, 122, 123, 126, 172. Журнал безкоштовно публікує статті та забезпечує відкритий доступ для опублікованих номерів.

Головний редактор журналу «РІУ»
С.О. Субботін

З метою ранньої профорієнтації, популяризації інженерних спеціальностей та розвитку природничо-математичних та наукових компетентностей учнів в закладах освіти, залученню їх до дослідництва, винахідництва, проєктної діяльності, що дозволить збільшити частку тих, хто прагне стати інженером, вченим, дослідником, поглибленому оволодінню системою знань і умінь з предметів STREAM-освіти Вченою радою Національного університету «Запорізька Політехніка» прийнято рішення про створення окремого підрозділу – «Дитячо-юнацький науковий університет «Запорізька політехніка».

Співробітники кафедри програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» зав. каф. С.О. Субботін, проф. Г.В. Табунщик та доцент А.В. Пархоменко 14.07.2020 р. взяли участь у міжнародному вебінарі «COVID-19: challenges and opportunities for the higher education system», організованому Холонським технологічним інститутом (м. Холон, Ізраїль). Участь у цьому семінарі продовжує співпрацю, встановлено завдяки проєкту «BIOART» програми Еразмус+.

Також Представники кафедри програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» взяли участь у Літній школі за проєктом DAAD DAAD «Virtual Master Cooperation Data Science» (ViMaCs). Захід проводився дистанційно на платформі Zoom з 29.06.2020 по 02.07.2020 р. та об'єднав учених, викладачів та здобувачів вищої освіти провідних університетів України з Києва, Тернополя та Запоріжжя, а також Німеччини. В межах школи лекції прочитали: зав. каф. ПЗ, д.т.н., проф. С.О. Субботін, проф. каф. ПЗ, к.т.н., доц. Г.В. Табунщик, доцент каф. ПЗ, к.т.н., Н.О. Миронова. У роботі школи як слухачі взяли участь к.т.н. О.А. Петрова, асистент, аспірант С.Д. Леощенко, асистент, аспірант Д.А. Каврін.

Науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління» (РІУ, http://ric.zntu.edu.ua), що видається НУ «Запорізька політехніка», внесений до Переліку наукових фахових видань України в категорії «А» (найвищий рівень) за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. – https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2020/07/ak-02072020886.rar ). Раніше журнал також був віднесений до категорії «А» за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп'ютерні науки, 123 Комп'ютерна інженерія та 126 інформаційні системи та технології (Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 – https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku ). Журнал також індексується наукометричною базою Web of Science (Core Collection ESCI – https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1607-3274&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal ). Завдяки багаторічній підтримці керівництва НУ «Запорізька політехніка» журнал «РІУ» публікує статті безкоштовно для авторів, а електронна версія журналу є безкоштовно доступною читачам на сайті журналу.

С.О. Субботін
головний редактор журналу «РІУ»

За німецько-українським проєктом DAAD «Virtual Master Cooperation Data Science» (ViMaCs) кафедрою програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» придбано потужний сервер для нової лабораторії паралельної інтелектуальної обробки даних, віртуальної та доповненої реальності. Організацію закупівлі сервера забезпечили ректор С. Б. Беліков, перший проректор Е. А. Гугнін, проректор з НР та МД В. В. Наумик, головний бухгалтер О. М. Силенко, заст. гол. бухгалтера І. Ю. Власова. Допомогу за зборці на налаштуванні сервера надала компанія «Фрешкод» (А. Бармін, В. Гаркуша). Завдяки двом процесорам з 14 ядрами по 2 потоки кожний, новий сервер забезпечить обчислювальну потужність, що еквівалентна 56 звичайним однопроцесорним комп'ютерам.

Новий міжнародний проєкт «Cross-domain competences for healthy and safe work in the 21st century» (Ref. no. 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) вартістю близько мільйона євро (~30 млн. грн.), підготовлений професоркою кафедри програмних засобів Г.В. Табунщик, виграв у конкурсі програми Еразмус+ Європейського Союзу. Цей проєкт – єдиний у 2020 р., грант-холдером якого є заклад Запорізького регіону, та перший проєкт у НУ «Запорізька політехніка», грант-холдером якого буде університет.

С.О. Субботін,
зав. каф. програмних засобів

Сторінки