Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Менеджмент»

Кафедра «Менеджмент»

Рік початку діяльності: 1993

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Пуліна Тетяна Веніамінівна

Спеціальності:

073 – «Менеджмент», освітні програми:

«Менеджмент організацій та адміністрування»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії (PhD)

281 – «Публічне управління та адміністрування», освітні програми:

«Регіональне управління»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 272
тел.: +380(61)7698254
e-mail: kafedra_manager@zntu.edu.ua