Ви є тут

Головна

2022;2021;2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011

Список наукових публікацій кафедри за 2023 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у зарубіжних виданнях, усього 2
З них за авторством молодих учених 0

1. Greshta, V.; Shalomeev, V.; Bovkun, S.; Petryshynets, I.; Efremenko, V.; Brykov, M. Influence of Noble Metals on the Microstructure and Properties of Biodegradable Mg-Nd-Zr Alloy. Appl. Sci. 2023, 13, 12736. https://doi.org/10.3390/app132312736

2. Greshta, V. Liutova O.,Shalomeev V. Improving the quality of magnesium-soluble biological alloy for implants // Lecture Notes in Networks and Systems, 2023, 536 LNNS, PP. 403–411.

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях, усього 4
З них за авторством молодих учених 2

1. Molochkov D., Kulykovskyi R., Brykov M., Hesse O. (2023). The influence of surface irregularities on the mechanical properties of thin-walled wire and arc additively manufactured parts. Journal of Engineering Sciences (Ukraine), 2023. Vol. 10(2), pp. A10–A17.

2. Грешта В. Л., Бриков М. М., Шаломєєв В. А., Павленко Д. В., Ткач Д. В., Єфременко В. Г., Петришинець І. Особливості мікродугового оксидування магнієвих сплавів і корозійного руйнування отриманих покриттів. - Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2023. - №3. - С.6-13.

3. Білоник Д.І., Капустян О.Є., Овчинникова І.А., Білоник І.М., Лаптєва Г.М. Структура і властивості зливків, отриманих з відходів листової обрізі титану ВТ1-0 електрошлаковим переплавом у відкритому кристалізаторі Сучасна електрометалургія, № 1, 2023. С. 25-32 https://doi.org/10.37434/sem2023.01.04

4. Бажміна, Е. А. Дослідження показників сформованості культури самостійної роботи студентів технічних спеціальностей у процесі графічної підготовки: мотиваційний компонент. Педагогічний Альманах, 2023. (54). 96-104.